Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Periodr1/2009 - 12/2025
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na diabetické pacienty
Main solverMUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2024
ProviderÚstav fyziologie a patofyziologie, Technologická agentura ČR
Statesolved
The Development of Diagnostic Set of Reading Comprehension with Pupils of 2nd degree of Primary Schools
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Periodr6/2020 - 12/2023
ProviderKatedra českého jazyka a liter. s did., Program ÉTA
Statesolved
Development of new laboratory tests for the diagnosis of inflammation, sepsis and cardiovascular diseases based on chemiluminescence analysis on automated platforms
Main solverprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Periodr1/2020 - 12/2023
ProviderDěkanát LF, Technologická agentura ČR
Statesolved
Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová, Ph.D.
Periodr9/2018 - 9/2023
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program LIFE
Statesolved
SMART Solutions Across Continuum of Care for the Elderly
Main solverdoc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Periodr6/2020 - 9/2023
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Program ÉTA
Statesolved
Evaluation of quality of life and psychosocial aspects of the disease in patients with heart failure
Main solverMgr. Katka Bobčíková
Periodr9/2020 - 8/2023
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Sustainability Management and Green Controlling in the Social Economy.
Main solverMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Periodr9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 - Podpora talentovaných stundetů 2020
Main solverdoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Periodr9/2020 - 8/2023
ProviderFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Mentor Training
Main solverMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Periodr9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Periodr9/2020 - 8/2023
ProviderDěkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Active Seniors Education without Barriers (ASEB)
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Periodr9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Periodr9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Molecular, cellular and clinical approach to healthy ageing
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Periodr9/2018 - 6/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Consortium for industrial research and development of new applications of laser technologies using artificial intelligence methods.
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Periodr10/2020 - 6/2023
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, OP PP (Průmysl a podnikání)
Statesolved
Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Periodr4/2020 - 4/2023
ProviderKatedra filozofie, Program ÉTA
Statesolved
Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů
Main solverMgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Periodr4/2020 - 3/2023
ProviderKatedra psychologie, Program ÉTA
Statesolved
Improving of educational infrastructure FF OU and improving the accessibility for students with special educational needs
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Periodr6/2017 - 12/2022
ProviderFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Participation of Children in Child Custody Proceedings
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2022
ProviderGrantová agentura ČR
Statesolved
The eustigmatophyte endosphere: intracellular bacteria and viruses in the life and evolution of a model group of algae
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2022
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved

123456789101112131415