Projects & Grants
Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová
Period9/2018 - 9/2023
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program LIFE
Statesolved
Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period9/2018 - 6/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Improving of educational infrastructure FF OU and improving the accessibility for students with special educational needs
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period5/2017 - 12/2022
ProviderFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Klastr umění a designu
Main solverPhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2022
ProviderFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
New Directions of Biomedical Research in the Ostrava Region
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period5/2019 - 12/2022
ProviderDěkanát LF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Univerzita PRO region - část PDF
Main solverdoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2022
ProviderPedagogická fakulta, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii
Main solverMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Period8/2018 - 12/2022
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statesolved
Univerzita PRO region - část FU
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2019 - 12/2022
ProviderFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Sport, zdraví a technologie
Main solverMgr. Roman Minárik
Period1/2018 - 12/2022
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Utilization of genomic and transcriptomic approaches to create genetic resources and breeding materials of poppy with specific traits
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2018 - 12/2022
ProviderMinisterstvo zemědělství
Statesolved
Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Period1/2019 - 12/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
SMART technologies to improve the quality of life in cities
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period4/2018 - 12/2022
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Centre for research of pathogenicity and virulence of parasites
Main solverprof. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.
Period3/2018 - 12/2022
ProviderKatedra biologie a ekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AI-Met4AI : Centre for the development of Artificial Intelligence Methods for the AutomotiveIndustry of the region)
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period12/2018 - 11/2022
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Healthy Aging in Industrial Environment
Main solverMUDr. Radim Šrám, DrSc.
Period2/2018 - 11/2022
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2019 - 11/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Simulační centrum "Cvičná nemocnice"
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2019 - 11/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Securing of Infrastructural of New Doctoral ProgramNeuroscience Faculty of Medicine OU
Main solverIng. Petr Kazík, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Accreditation of new doctoral program Neurosciences
Main solverdoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Archaeogenetic Study of Human Populations in Mainland Southeast Asia
Main solverM.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2021
ProviderINTER-ACTION
Statesolved

1234567891011121314