Projects & Grants
Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová
Period9/2018 - 9/2023
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program LIFE
Statesolved
Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period9/2018 - 6/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Improving of educational infrastructure FF OU and improving the accessibility for students with special educational needs
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period5/2017 - 12/2022
ProviderFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Klastr umění a designu
Main solverPhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2022
ProviderFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
New Directions of Biomedical Research in the Ostrava Region
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period1/2019 - 12/2022
ProviderDěkanát LF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Univerzita PRO region - část PDF
Main solverdoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2022
ProviderPedagogická fakulta, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii
Main solverMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Period8/2018 - 12/2022
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statesolved
Univerzita PRO region - část FU
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2019 - 12/2022
ProviderFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Sport, zdraví a technologie
Main solverMgr. Roman Minárik
Period1/2018 - 12/2022
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Utilization of genomic and transcriptomic approaches to create genetic resources and breeding materials of poppy with specific traits
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2018 - 12/2022
ProviderMinisterstvo zemědělství
Statesolved
Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Period1/2019 - 12/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Centre for research of pathogenicity and virulence of parasites
Main solverdoc. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.
Period3/2018 - 12/2022
ProviderKatedra biologie a ekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AI-Met4AI : Centre for the development of Artificial Intelligence Methods for the AutomotiveIndustry of the region)
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period12/2018 - 11/2022
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Healthy Aging in Industrial Environment
Main solverMUDr. Radim Šrám, DrSc.
Period2/2018 - 11/2022
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Securing of Infrastructural of New Doctoral ProgramNeuroscience Faculty of Medicine OU
Main solverIng. Petr Kazík, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Accreditation of new doctoral program Neurosciences
Main solverdoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Archaeogenetic Study of Human Populations in Mainland Southeast Asia
Main solverM.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2021
ProviderINTER-ACTION
Statesolved
Landfrieden as the source of the provincial law in Moravia of the Estates era
Main solverMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2021
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Rationing of nursing care as one of indicators of the occurrence of nosocomial infections and other adverse effects in hospitalized patients
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period5/2018 - 12/2021
ProviderAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Statesolved
Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment
Main solverRNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2021
ProviderKatedra informatiky a počítačů, Program ÉTA
Statesolved

123456789