Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Jan Malura

Jan Malura

Academic degree, name, surname:prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Room, floor, building: D 509, Building D
Position:Head of Department
Deputy Director
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Literature and Literary Criticism (Faculty of Arts)
Regional Studies Center (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1870
E-mail:No record found.The Literature of Late Humanism
Jan Malura, Marta Vaculínová
Year: 2020, De Gruyter
specialist book chapter

German Reformation and Czech Hymnbooks and Books of prayers and meditations
Jan Malura
Year: 2019, Zeitschrift für Slawistik
journal article

Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2019, Host
specialist book

Oslava Matyáše Habsburského v bohemikální literatuře pozdního humanismu
Jan Malura, Marta Vaculínová
Year: 2019, Česká literatura
journal article

Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach
Jakub Ivánek, Jan Malura, Jaromír Olšovský, Monika Szturcová, Marie Schenková
Year: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
specialist book

Literatura reformacyjna księstwa cieszyńskiego w XVII wieku
Jan Malura, Daniel Spratek
Year: 2018, Institut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
specialist book chapter

Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi
Jan Malura
Year: 2017, Jezik in slovstvo
journal article

Příroda vs. industriál
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2016
editorial work

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Bohatství hlubin a geologická imaginace v literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bohemistický seminář
Jan Malura
Year: 2022
organizing conference, workshop

Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence
Jan Malura
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komentovaná prohlídka výstavy Literární paměť regionu, 26. 8. 2022, Knihovna města Ostravy
Jan Malura, Roman Polách
Year: 2022
others

Kramářské písně
Jan Malura
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturní transfery a bohemikální literatura raného novověku
Jan Malura
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literární procházka Ostravou Porubou, 22. 9. 2022, Knihovna města Ostravy
Jan Malura, Roman Polách
Year: 2022
others

Moderování debaty s O. Skovajsou o W. Whitmanovi
Jan Malura
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Události v regionech Bohemistický seminář v Ostravě
Jan Malura
Year: 2022
radio and televison broadcast

Události v regionech Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka v NDM
Jan Malura
Year: 2022
radio and televison broadcast

Události v regionech Osud manželů spisovatelů z Ostravice
Jan Malura
Year: 2022
radio and televison broadcast

University of Ljubljana
Jan Malura
Year: 2022
work experience abroad

Alena Mornštajnová, moderování debaty
Jan Malura
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co si dnes počít s regionální literaturou ?
Jan Malura
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká píseň kramářská - lidová, populární, regionální?
Jan Malura
Year: 2021, Česká literatura
journal article

Duchovní eklogy a pastorálky v českém a polském baroku
Jan Malura
Year: 2021, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
specialist book chapter

E=kurz Nakladatelská a ediční práce
Jan Malura
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak dnes číst starší literaturu ?
Jan Malura
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komentovaná prohlídka výstavy Literární paměť regionu 1918-2018
Iva Málková, Jan Malura, Roman Polách, Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Year: 2021
others

Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa)
Iva Málková, Martina Dragonová, Jakub Ivánek, Petr LIGOCKÝ, Jan Malura, Martin Pilař, Markéta Balonová, Lukáš Průša, Zdeněk Smolka, Monika Szturcová, Svatava Urbanová, Irena Šebestová, Roman Polách ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Literární techniky historického vyprávění o krizových událostech
Jan Malura
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literatura v dotyku s přírodou
Jan Malura, Lubor Kysučan, Martin Tomášek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literatura venkovského lidu v raném novověku - základní koncepty v česko-polské perspektivě
Jan Malura
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Markéta Pilátová, moderování debaty
Jan Malura
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Matouš Jaluška (ed.): Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran
Jan Malura
Year: 2021, E*forum [online] 18. 8.
journal article

Německá a židovská literatura v centru Ostravy
Jan Malura
Year: 2021
radio and televison broadcast

Nová syntéza středověké knižní kultury
Jan Malura
Year: 2021, Česká literatura
journal article

O Lojzkovi Lapáčkovi
Jan Malura, Iva Málková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Očividná minulost. Reprezentace prostoru v bohemikálních dějepisných textech 16. a 17. sto-letí?;
Jan Malura
Year: 2021, Česká literatura
journal article

Petr Stánčík, moderování debaty
Jan Malura
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porota moravskoslezské umělecké Ceny Jantar 2021
Iva Málková, Jan Malura
Year: 2021
others

Portraying Countryside in Central European Literature
Jakub Ivánek, Jan Malura, Kateřina Smyčková
Year: 2021
editorial work

Reprezentace prostoru v historických vyprávěních 16. a 17. století
Jan Malura
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Richard Erml, moderování debaty
Jan Malura
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sylvie Richterová, moderování debaty
Jan Malura
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Literature for Rural People in the Early Modern Period Basic Concepts in the Czech-Polish Perspective
Jan Malura
Year: 2021, University of Ostrava
specialist book chapter

Uhelné doly kulturou se rozechvěly
Jan Malura
Year: 2021
radio and televison broadcast

Antologie jako výzva české literární vědě
Jan Malura
Year: 2020, Česká literatura
journal article

Barokní poutě a poutní písně
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čemu se smál středověký člověk?
Jan Malura
Year: 2020, Česká literatura
journal article

Druhé město Michala Ajvaze: magické, zábavné i dobrodružné
Jan Malura
Year: 2020
radio and televison broadcast

Duchovní eklogy a pastorálky v českém a polském baroku
Jan Malura
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

J. Hájíček, moderování debaty
Jan Malura
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pouť s barokní poezií
Jan Malura
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

R. Denemarková, moderování debaty
Jan Malura
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Literature of Late Humanism
Jan Malura, Marta Vaculínová
Year: 2020, De Gruyter
specialist book chapter

Vojtěch Martínek prozaik
Jakub Ivánek, Jan Malura
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vojtěch Martínek znovuobjevený
Jakub Ivánek, Jan Malura, Roman POLÁCH, Svatava Urbanová, Lukáš PĚCHULA, Petr Lexa Přendík ... other authors
Year: 2020
others

Beseda o Sametové revoluci v Ostravě 1989 se žáky 2. st. ZŠ. Ostrava: ZŠ Ivana Sekaniny. 13.11
Jan Malura
Year: 2019
others

Beseda se studenty porubských gymnázií o Listopadu 1989
Nina Pavelčíková, Roman POLÁCH, Jan Malura
Year: 2019
others

German Reformation and Czech Hymnbooks and Books of prayers and meditations
Jan Malura
Year: 2019, Zeitschrift für Slawistik
journal article

Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2019, Host
specialist book

Kolik příležitostí má editor
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Year: 2019, Česká literatura
journal article

"Na konci zůstal umučený a zavražděný člověk" (recenze)
Jan Malura
Year: 2019
others

Oslava Matyáše Habsburského v bohemikální literatuře pozdního humanismu
Jan Malura, Marta Vaculínová
Year: 2019, Česká literatura
journal article

Počátky české kramářské písně v pozdním humanismu?
Jan Malura
Year: 2019, Bohemica Olomucensia
journal article

Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach
Jakub Ivánek, Jan Malura, Jaromír Olšovský, Monika Szturcová, Marie Schenková
Year: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
specialist book

?Překonává Orfea, mohl by soupeřit s Hektorem?
Jan Malura
Year: 2019, Česká literatura
journal article

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura
Year: 2019
radio and televison broadcast

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2019
radio and televison broadcast

Rozhovor o Listopadu 1989
Jan Malura
Year: 2019
radio and televison broadcast

Setkání s osobností. Rozhovor K. Huberové s J. Malurou
Jan Malura
Year: 2019
radio and televison broadcast

Svoboda sametem oděná
Jan Malura, Libor Magdoň
Year: 2019
others

The Origin of the Czech Broadside Ballad in Late Humanism?
Jan Malura
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Universität Wien
Jan Malura
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski
Jan Malura
Year: 2019
work experience abroad

Veřejná prezentace knihy o poutních písních na Moravě, Horo krásná, spanilá
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2019
organizing conference, workshop

1989-2019: 30 let svobody médií
Jan Malura, Petr Kopecký, Robert Antonín
Year: 2019
others

Adam Mickiewicz University in Poznań
Jan Malura
Year: 2018
work experience abroad

Kancionály českých pobělohorských exulantů
Jan Malura
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literatura reformacyjna księstwa cieszyńskiego w XVII wieku
Jan Malura, Daniel Spratek
Year: 2018, Institut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
specialist book chapter

Marie Ryantová, Konvertita a exulant Jiří Holík
Jan Malura
Year: 2018, E*forum [online] 24. 1.
journal article

Písně kramářské a písně poutní jako průsečík mezioborového bádání
Jan Malura
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pobělohorský exil ve světle literárních dějin (rekapitulace a výhledy)
Jan Malura
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předbělohorské polemiky Havla Žalanského s kultem svatých
Jan Malura
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slavnostní křest sborníku Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Zdeněk Smolka, Jan Malura, Monika Szturcová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Songs about the Virgin Mary of Częstochowa from Moravia and Czech Silesia (1700-1919)
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vojtěch Martinides a Matěj Vierius - jezuitská meditativní próza ve znamení vizualizace a senzualismu
Jan Malura
Year: 2018, Host
specialist book chapter

Aspekt literacki Reformacji w księstwie cieszyńskim
Jan Malura, Daniel Spratek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Barokní poutní knihy a zbožná praxe širokých vrstev
Jan Malura
Year: 2017, Český lid
journal article

Česká literatura pozdního humanismu
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dojetí před obrazem? Esej o básni
Jan Malura
Year: 2017, Souvislosti
journal article

Doktorandská konference v Třešti 'Zpátky ke kořenům' (moderování V. bloku)
Jan Malura
Year: 2017
others

German Erbauungsliteratur and Czech Hymnbooks and Books of meditations. Literature and Confessional Identity in Early Modern period
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hory, krajiny a města v literatuře renesance a baroka
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Martina Dragonová, Jan Malura, Zdeněk Smolka
Year: 2017
organizing conference, workshop

Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi
Jan Malura
Year: 2017, Jezik in slovstvo
journal article

Role rukopisných děl v literatuře předbělohorské. Příspěvek k aktuální diskusi o charakteru českého humanismu
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovo o literatuře
Zdeněk Smolka, Jan Malura
Year: 2017
radio and televison broadcast

Středoevropan Jiří Třanovský
Jan Malura
Year: 2017, Protimluv
journal article

Vstupování do stejné řeky? (L. Machala et al. - Panorama české literatury)
Jan Malura, Iva Málková, Martin Tomášek
Year: 2017, Česká literatura
journal article

Výzkum literatury raného novověku - mezi filologií a kulturní historií
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ztvárnění krajin a míst v Hájkově kronice
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká literatura a kultura v protektorátu
Lucie Antošíková, Jan Malura, Iva Málková
Year: 2016
organizing conference, workshop

Dobývání země v české a německé literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Jan Hus jako téma literární historie 19. století (1792-1915)
Jan Malura
Year: 2016, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Nakl. Akropolis
specialist book chapter

Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské
Jakub Ivánek, Jan Malura, Monika Szturcová
Year: 2016
abstract in proceedings

Město, hora, krajina v raně novověké poezii - k typologii literární reprezentace míst
Jan Malura
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Michael Žantovský - Václav Havel tady a teď (10. 5.)
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2016
others

Místa a krajiny v poezii raného novověku
Jan Malura
Year: 2016, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Náboženské poutě a literární žánry baroka
Jan Malura
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

OU! 25 let
Iva Málková, Jan Malura, Zbyněk Janáček, Přemysl Mácha, Lukáš Kijonka
Year: 2016
editorial work

Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů
Jaromír Olšovský, Jan Malura
Year: 2016
organizing conference, workshop

Příroda vs. industriál
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2016
editorial work

Sv. Kirill i Mefodij v češkata kultura i literatura na baroka
Jan Malura
Year: 2016, Slavjanski dialozi
journal article

Uniwersytet Opolski
Jan Malura
Year: 2016
work experience abroad

Čtení pro univerzitu a město (ČUM)
Jan Malura, Roman Polách, Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Year: 2015
organizing conference, workshop

Filozofska fakulteta v  Univerza Ljubljani
Jan Malura
Year: 2015
work experience abroad

Gebets und Meditationsbücher des tschechischen Barock
Jan Malura
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji
Jan Malura, Janusz Jan Spyra, Krzysztof Czajkowski
Year: 2015
editorial work

Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji
Jan Malura, Krzysztof Czajkowski, Janusz Jan Spyra
Year: 2015
editorial work

Jiří Třanovský s českou, slovenskou, polskou a slezskou identitou
Jan Malura
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Obraz Jana Husa v české literární historii 19. století
Jan Malura
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Panna Marie Čenstochovská v českých kramářských písních
Jan Malura, Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění.
Martin Tomášek, Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času
Jan Malura, Irena Šebestová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Jiří Třanovský s českou, slovenskou i polskou identitou (druhý život barokního literáta na provincii)
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kancionály a modlitební knihy první poloviny 18. století mezi ortodoxií a pietismem
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kázání raného novověku v mezioborových souvislostech
Jan Malura
Year: 2014
organizing conference, workshop

Literatura na Valašsku v raném novověku
Jan Malura, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
specialist book chapter

Meditace jako žánr české literatury raného novověku
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji" / Mezinárodní vědecká konference "Literát nad hranicemi provincie"
Jan Malura
Year: 2014
organizing conference, workshop

Modlitba v literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2014
organizing conference, workshop

Návrat humanismu aneb Co si počít s Viktorinem Kornelem?
Jan Malura
Year: 2014, Česká literatura
journal article

Pašijová meditace v literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prolog
Jan Malura
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Tschechische Literatur des Mittelalters
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod, který předkládá problémy
Zdeněk Smolka, Jan Malura
Year: 2014, Česká literatura
journal article

Výzkum literatury raného novověku - mezi filologií a kulturní historií
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zur Rezeption der deutschen Meditationsliteratur im tschechischen protestantischen Milieu des Späthumanismus
Jan Malura
Year: 2014, Acta Comeniana.International review of Comenius studies and early modern intellectual history
journal article

Das hymnographische Schaffen in der frühen Neuzeit und seine tschechisch-deutschen Zusammenhänge
Jan Malura
Year: 2013, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
journal article

Dvě literární reprezentace jednoho města
Jan Malura
Year: 2013, Česká literatura
journal article

Kultura a literatura poutních míst na Moravě
Jan Malura
Year: 2013
organizing conference, workshop

Lingvoliterární (filologická) metoda a studium literatury střední doby - bilance a perspektivy
Jan Malura
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lingvoliterární (filologická) metoda Alexandra Sticha a studium literatury raného novověku
Jan Malura
Year: 2013, Listy filologické
journal article

Literárněvědné myšlení o Valašsku - bilance a perspektivy (od nejstarších dob do roku 1945)
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Senzualismus v meditativních knihách českého baroka
Jan Malura
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svatí Cyril a Metoděj v barokní literatuře a kultuře českých zemí
Jan Malura
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

Wolfgang Brückner a náboženskovzdělavatelná literatura raného novověku
Jan Malura
Year: 2013, Česká literatura
journal article

Bilance a souvislosti
Jan Malura
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Das Kirchenlied der böhmischen Exulanten im 18. Jahrhundert
Jan Malura
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edice kancionálu Jesličky Fridricha Bridelia
Jan Malura
Year: 2012
organizing conference, workshop

Kancionály českých pobělohorských exulantů
Jan Malura
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura, Jan Malura
Year: 2012
editorial work

Literární reprezentace krajiny v raném novověku
Jan Malura
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Ljubljana: University of Ljubljana
Jan Malura
Year: 2012
work experience abroad

Sympozium KRAJINA
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2012
organizing conference, workshop

Zahrada, les a hora. Několik podob krajiny v literatuře raného novověku (zejména baroka)
Jan Malura
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cesty k městskému prostoru v literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Exemplum v literatuře středověku a raného novověku
Jan Malura
Year: 2011
organizing conference, workshop

Jezuité v českých zemích
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
journal article

Literární historie a dějiny kultury
Jan Malura
Year: 2011
organizing conference, workshop

Studium raněnovověké zbožnosti a dějin literatury
Jan Malura
Year: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
journal article

Sympozium MĚSTO
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2011
organizing conference, workshop

Závěry a  výhledy
Jan Malura
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Meditace jako žánr české literatury raného novověku
Jan Malura, Marie Janečková, Jarmila Alexová, Věra Pospíšilová
Year: 2010, Arsci
specialist book chapter

Meditace o nebi nejen u Bridela
Jan Malura
Year: 2010, Antiqua Cuthna
journal article

Písně pobělohorských exulantů (1670 - 1750)
Jan Malura
Year: 2010, Academia
specialist book

Studium žánrů, zejména ve starší literatuře
Jan Malura
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Žánrová hybridizace v české literatuře 16. a 17. století
Jan Malura
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Žánrové aspekty starší literatury IV
Jan Malura
Year: 2010
organizing conference, workshop

Žánrové aspekty starší literatury V
Jan Malura
Year: 2010
organizing conference, workshop

Kotouč jako Hora Olivetská a poutní knihy Matěje Tannera a Bartoloměje Christelia
Jan Malura
Year: 2009, Městský úřad
specialist book chapter

Marie Terezie Wintersberger: Písně o smrti v českých kancionálech raného novověku. Disertační práce
Jan Malura
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Nad edicí Kochemova Velikého života aneb Znovu k metodám vydávání raněnovověké literatury
Jan Malura
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Spor o Kochema a současné bádání nad raněnovověkou literaturou
Jan Malura
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: České středověké drama; Raný humanismus a renesance v zemích Koruny české
Jan Malura
Year: 2009
work experience abroad

Zíbrtovy edice předbělohorské zábavné četby
Jan Malura
Year: 2009
abstract in proceedings

Žánrové aspekty traktátu v literatuře raného novověku
Jan Malura, Timotea Vráblová
Year: 2009, Ústav slovenskej literatúry SAV
specialist book chapter

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo)
Jan Malura, Radek Lipovski
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo)
Jan Malura, Radek Lipovski
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Důmyslné interpretace středověkého divadla (J. Veltruská: Posvátné a světské: Osm studií o starém českém divadle)
Jan Malura
Year: 2008, Česká literatura
journal article

K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka
Jan Malura
Year: 2008, Česká literatura : časopis pro literární vědu
journal article

Mouřenín vedle Mozarta (rec. Jakubcová, A. a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století)
Jan Malura
Year: 2008, Česká literatura
journal article

Nápady Jaroslava Kolára (J. Kolár: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře)
Jan Malura
Year: 2008, Tvar
journal article

Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. (Kapitola: Sebrání některých vzdělávatelných písní a hymnografie české větve ochranovské Jednoty)
Jan Malura, Ondřej Macek
Year: 2008, Kalich
specialist book chapter

Pohyb mezi žánry : čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy
Jan Malura
Year: 2008, Slovenská literatura
journal article

Pohyb mezi žánry. (Čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy)
Jan Malura
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spor o staročeské velikonoční drama
Jan Malura
Year: 2008
abstract in proceedings

Univerze v Ljubljani
Jan Malura
Year: 2008
work experience abroad

Václav Miller: Mravní aspekt obrozenské literatury. (Etické názory Vicncence Zahradníka a jejich literární projevy). Disertační práce
Jan Malura
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Vždycky jsem vyšel od nějakého konkrétního textu. Rozhovor s Jaroslavem Kolárem
Jan Malura
Year: 2008, Česká literatura
journal article

Žánrové proměny Cithary sanctorum
Jan Malura
Year: 2008
abstract in proceedings

Do hlubin slovenského baroka. (G. Gáfriková: Zabúdané súvislosti: Štúdie o slovenskej literatúre 17.-18. storočia)
Jan Malura
Year: 2007, Česká literatura
journal article

Duchovní píseň v českých zemích. 5., Literární a konfesijní spektrum
Jan Malura
Year: 2007, Hudební rozhledy
journal article

Hana Voisine-Jechová, Dějiny České literatury. Přel. A. Haman. Nakladatelství H&H, Jinočany 2005, 626 s.
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Year: 2007, Slavia
journal article

Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670-1740
Jan Malura
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

K vydávání literárních textů raného novověku v současnosti
Jan Malura
Year: 2007
abstract in proceedings

Kazatel vášnivý a nebarokní: Martin Filadelf Zámrský
Jan Malura
Year: 2007, A2 kulturní týdeník
journal article

Literární a konfesijní spektrum předbělohorské duchovní písně, část 5. (Duchovní píseň v českých zemích)
Jan Malura
Year: 2007, Hudební rozhledy, č. 5
journal article

Mezi exaltovanou vírou a přírodovědnou racionalitou: Jiří Sarganek
Jan Malura
Year: 2007, A2 kulturní týdeník
journal article

Příchod milované bytosti: Jan Liberda
Jan Malura
Year: 2007, A2 kulturní týdeník
journal article

Spor o středověké velikonoční drama. Žánrové a komparativní aspekty v proměnách literární historie
Jan Malura
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Starší česká literatura I. Studijní opora
Jan Malura
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tomáš ze Štítného: Vidění svaté Brigity Švédské. Ed. Pavlína Rychterová
Jan Malura
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Universität Wien, Institut für Slawistik. Česká barokní hymnografie ve středověkém kontextu. (Die tschechische barocke Hymnographie im mitteleuropäischen Kontext)
Jan Malura
Year: 2007
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Vznik česky psané literatury okolo r. 1300 I., II.; Kancionál Cithara sanctorum jako zrcadlo české, slovenské (a slezské) kultury; Interpratace české středověké lyriky
Jan Malura
Year: 2007
work experience abroad

Vladimíra Maroušková: Symbol jako stavební jednotka barokního kázání. Ondřej František de Waldt. Disertační práce
Jan Malura
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Česká hymnografie raného středověku ve středoevropském kontextu
Jan Malura
Year: 2006
abstract in proceedings

Exulantský lament jako žánr české literatury 17. a 18. století
Jan Malura
Year: 2006
abstract in proceedings

Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670 - 1750
Jan Malura
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Jiří Sarganek - pietistický pedagog a spisovatel z Těšínska
Jan Malura
Year: 2006
abstract in proceedings

Mezi vyprávěním a kontemplací
Jan Malura
Year: 2006, Host
specialist book chapter

Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii
Jan Malura
Year: 2006
editorial and language revision

Odpověď jako polemika a návrh alternativních otázek (Otázka pro...starší literatura?)
Jan Malura
Year: 2006, Slovo a smysl
journal article

Třetí a bohužel poslední kniha Jana Lehára
Jan Malura
Year: 2006, Tvar
journal article

Uniwersytet Wroclawski, Institut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Česká hymnografie ve středoevropském kontextu (zvláště slezsko-německém); Ediční otázky literatury raného novověku (16.-18.století); Počátky staročeské prózy ve 14. století
Jan Malura
Year: 2006
work experience abroad

Znovu o slovenském baroku
Jan Malura
Year: 2006, Česká literatura
journal article

Žánrové proměny Cithary sanctorum. Cithara sanctorum 1636 - 2006
Jan Malura
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Encyklopedie literárních žánrů (Mocná, D.; Peterka, J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů)
Jan Malura, Martin Tomášek
Year: 2005, Tvar, č. 12
journal article

Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii?
Jan Malura
Year: 2005, Česká literatura
journal article

Jan Lehár (23.1.1949 - 29.12.2004)
Jan Malura, Jakub Sichálek
Year: 2005, Česká literatura
journal article

K charakteristice baroka v české literatuře
Jan Malura
Year: 2005, Česká literatura, č. 3
journal article

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy
Zdeněk Smolka, Oskar Mainx, Jan Malura, Martin Tomášek, Martin Pilař
Year: 2005
editorial and language revision

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (hesla pod zkratkou JMl)
Jan Malura
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Píseň o vyhnancích jako specifický žánr české literatury doby baroka
Jan Malura
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zahrada lásky. Milostné příběhy českého středověku
Jan Malura
Year: 2005
radio and televison broadcast

Zemřel Jan Lehár - další nenadálý odchod znamenitého bohemisty
Jan Malura
Year: 2005, Host, č. 2
journal article

Baroko v Itálii - Baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem
Jan Malura
Year: 2004, Studia Comeniana et Historica, č. 71-72
journal article

Čistý plamen lásky. Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska
Jan Malura, Pavel Kosek
Year: 2004, Host -OU
specialist book

Dialog zwischen den Konfessionen in tschechischen Gesangbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts
Jan Malura
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Duchovní erotika v Harfě nové Jana Liberdy a její biblické inspirace
Jan Malura
Year: 2004, Česká literatura
journal article

K exulantskému kancionálu Poklad zpěvů duchovních Johanna Myllera
Jan Malura
Year: 2004
abstract in proceedings

K interpretacím exulantské hymnografie baroka. (Písně Adama Plintovice a Jana Liberdy.)
Jan Malura
Year: 2004
abstract in proceedings

"Líbí se mi, že bych pro ni umřel." Harfa nová Jana Liberdy
Jan Malura
Year: 2004, Protimluv, č. 1
journal article

Moravské kancionály v kontextu kulturních proudů předbělohorské epochy
Jan Malura
Year: 2004
abstract in proceedings

Soupis univerzálně využitelný. (Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I)
Jan Malura
Year: 2004, Tvar, č. 17
journal article

České exulantské kancionály a Dolní Slezsko
Jan Malura
Year: 2003
abstract in proceedings

Hrůzostrašné příběhy baroka (G. B. Manni / M. V. Šteyer: Věčný pekelný žalář)
Jan Malura
Year: 2003, Tvar, č. 5
journal article

K interpretacím exulantské hymnografie doby baroka (A. Plintovic a J. Liberda)
Jan Malura
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modlitby Kašpara Motěšického
Jan Malura, Pavel Kosek
Year: 2003, Listy filologické
journal article

Pokus o literární dějiny Moravy (Kubíček, T. a kol.: Literární Morava)
Jan Malura, Martin Tomášek
Year: 2003, Česká literatura
journal article

Za Alexandrem Stichem
Jan Malura
Year: 2003, Studia Comeniana et Historica, č. 69-70
journal article

Záblesky renesance (V. Viktora: záblesky renesance v české literatuře)
Jan Malura
Year: 2003, Tvar, č. 7
journal article

České exulantské kancionály doby baroka a Dolní Slezsko
Jan Malura
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dvakrát Josef Vašica
Jan Malura
Year: 2002, TVAR
journal article

Jiří Fiala: Dobové české slovesné reflexe slezských válek, České písně ze slezských válek
Jan Malura
Year: 2002, Studia Comeniana et Historica, č. 67-68
journal article

Kalistova barokní pouť (Z. Kalista: Česká barokní pouť)
Jan Malura
Year: 2002, TVAR
journal article

"Nynější svět tak jest již převrácenej..." (Nathanel Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris)
Jan Malura
Year: 2002, Tvar, č. 4
journal article

Těšínský exulant Kašpar Motěšícký
Jan Malura, Pavel Kosek
Year: 2002, Protimluv
journal article

"Vrať se tělo." (Spor duše s tělem, O nebezpečném času smrti.)
Jan Malura
Year: 2002, Host, č. 10
journal article

Žena v próze české renesance
Jan Malura
Year: 2002
radio and televison broadcast

Dva příspěvky k lit. dějinám Slezska
Jan Malura
Year: 2001
abstract in proceedings

Jaroslav Kolár: Návraty bez konce
Jan Malura
Year: 2001, Studia comeniana et historica
journal article

Konečně Lomnický (Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela, Dětinský řápek)
Jan Malura
Year: 2001, Tvar, č. 11
journal article

M. Tanner: Hora Olivetská
Pavel Kosek, Jan Malura
Year: 2001, Ostravská univerzita - Host
specialist book

Metaforika mariánských písní Adama Michny z Otradovic
Jan Malura
Year: 2001, Hudební věda
journal article

Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných textů z 18. stol., ed. M. Horáková)
Jan Malura
Year: 2001, Tvar č. 4
journal article

Slezské literární baroko
Jan Malura
Year: 2001
radio and televison broadcast

Vrchol české barokní prózy? (Jan Kořínek: Paměti kutnohorské)
Jan Malura
Year: 2001, Tvar, č. 12
journal article

Bibliografie 1940-1999
Jan Malura, Aleš Haman, Ivo Stolařík
Year: 2000
editorial and language revision

Cyklus eschatologických písní v českých barokních kancionálech
Jan Malura
Year: 2000
abstract in proceedings

Legenda o touze a věrnosti (Život svaté Kateřiny)
Jan Malura
Year: 2000, Tvar
journal article

Literární charakter Hory Olivetské Matěje Tannera
Jan Malura
Year: 2000
abstract in proceedings

Návraty bez konce (J. Kolár: Návraty bez konce)
Jan Malura
Year: 2000, Tvar
journal article

Notes - hudební magazín
Jan Malura
Year: 2000
radio and televison broadcast

Reformační literatura a ve Slezsku v letech 1570-1640
Jan Malura, Jan Malura
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Reformační literatura na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1570-1640
Jan Malura
Year: 2000
abstract in proceedings

Život a smrt v druhé antologii z české barokní prózy (Vítr jest život člověka, ed. M. Sládek)
Jan Malura
Year: 2000, Tvar
journal article

Bestseller středověku (J. de Voragine: Legenda aurea)
Jan Malura
Year: 1999, Tvar
journal article

Bibliografie 1973-1999
Jan Malura, Svatava Urbanová, Kolektiv Autorů
Year: 1999
editorial and language revision

Jan Josef Božan: Slaviček rájský
Jan Malura, Pavel Kosek
Year: 1999, Čeština doma a ve světě
journal article

Kancionál Slaviček rájský Jana Josefa Božana. Analýza pramenů a poetiky písní
Jan Malura
Year: 1999
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Nevídaný zájem o středověk (o čtyři knihy o středověku z roku 1998)
Jan Malura
Year: 1999, Tvar
journal article

Obraz svatého Vojtěch v duchovní písni doby baroka
Jan Malura
Year: 1999
abstract in proceedings

"Ona lékařka výborná." Písně k mariánským poutím v baroku
Jan Malura
Year: 1999, Romboid
journal article

Slaviček rájský
Pavel Kosek, Jan Malura
Year: 1999, HOST - Ostravská univerzita
specialist book

Teorie množin, baroko a Bernard Bolzano (M. Vopěnka: Podivuhodný květ českého baroka)
Jan Malura
Year: 1999, Tvar
journal article

Tištěná a rukopisná hymnografická tvorba východních Čech v období baroka
Jan Malura
Year: 1999
abstract in proceedings

Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur (hrsgb. v Gertraude Zand und Jiří Holý)
Jan Malura
Year: 1999, Wiener Slavistisches Jahrbuch
journal article

Václav Černý: Až do předsíně nebes
Jan Malura
Year: 1999, Studia Comeniana et historica 29
journal article

Země česká? Země dobrá! (Země česká...)
Jan Malura
Year: 1999, Tvar
journal article

Kancionál Jana Josefa Božana a jeho vztah k literární tradici
Jan Malura
Year: 1998
abstract in proceedings

Mariánské písně z kancionálu Jana Josefa Božana
Jan Malura
Year: 1998, Alternativa IV
journal article

Přízraky a záhrobní vidění v triviální literatuře baroka
Jan Malura
Year: 1998, Tvar
journal article

Slezská barokní kultura
Jan Malura, Jaroslav Pleskot, Kolektiv Autorů
Year: 1998
editorial and language revision

Vzývání patronů českých (Karel Schulz: Pochvala svatých patronu českých)
Jan Malura
Year: 1998, Tvar
journal article

Jan Josef Božan: Slaviček rajský...
Jan Malura
Year: 1997, Host
journal article

Nad knihou Eduarda Petrů Vzdálené hlasy
Jan Malura
Year: 1997
abstract in proceedings

"V paměť uvozeno býti má" (M.Dačický z Heslova)
Jan Malura
Year: 1997, Tvar
journal article

Vzdálené hlasy (E. Petrů: Vzdálené hlasy)
Jan Malura
Year: 1997, Tvar
journal article

Žánrový profil české barokní literatury na severní Moravě a ve Slezsku
Jan Malura
Year: 1997
abstract in proceedings

Žena v ohrožení a triviální literatura 16. a 17. století
Jan Malura
Year: 1997, Tvar
journal article

A znovu Němcová
Jan Malura
Year: 1996, Tvar
journal article

Dalimil pro nejnáročnější (Dalimilova kronika III.)
Jan Malura
Year: 1996, Tvar
journal article

Na počátku byl Vašica (J. Vašica: České literární baroko)
Jan Malura
Year: 1996, Tvar
journal article

O baroku zasvěceně i diletantsky
Jan Malura
Year: 1996, Literární noviny
journal article

Palacký podle Moravy
Jan Malura
Year: 1996, Scriptum. Časopis pro literaturu, umění a život
journal article

S Václavem Černým do předsíně nebes (Václav Černý: Až do předsíně nebes)
Jan Malura
Year: 1996, Tvar
journal article

Slyšte, dcerky!
Jan Malura
Year: 1996, Tvar
journal article

Básnictví vrcholného středověku v Čechách
Jan Malura
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Český veršovec manýristický? (T.Mouřenín z Litomyšle: Básnická tvorba)
Jan Malura
Year: 1995, Tvar
journal article

Jen hra a mystifikace (K. Eichler: Lombardští chudí a jejich nazí přátelé)
Jan Malura
Year: 1995, Tvar
journal article

Jiří Kratochvil aneb k poetice českého literárního postmodernismu
Jan Malura
Year: 1995
abstract in proceedings

Karneval fantastických povídek (J. Kratochvil: Má lásko, Postmoderno)
Jan Malura
Year: 1995, Tvar
journal article

Knížka z mezipatra (E. Bešťáková: Vánoce v nitkách)
Jan Malura
Year: 1995, Tvar
journal article

Kratochvil, J.
Jan Malura, Jan Malura, Kolektiv Autorů
Year: 1995, Brána
specialist book chapter

Mezitextový dialog v románech vladimíra Párala
Jan Malura
Year: 1995
abstract in proceedings

Próza vrcholného středověku v Čechách
Jan Malura
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Bloudění učitele (román J. Prokeše: Sestup do základního tábora)
Jan Malura
Year: 1994, Tvar
journal article

Hrabal, B.: Inzerát na dům, ve kterém ...,
Jan Malura, Jan Malura, Martin Pilař
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

Hrabal, B.: Příliš hlučná samota
Jan Malura, Jan Malura
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

Kdo svrhl Novotného? (J. Beneš: Indolence)
Jan Malura
Year: 1994, Tvar
journal article

"Kdopak si to potom vylíže?" (K. Michal: Čest a sláva)
Jan Malura
Year: 1994, Tvar
journal article

Konference o intertextualitě
Jan Malura
Year: 1994, Česká literatura 42
journal article

Postmodernismus
Jan Malura
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vyskočil, I.: Malý Alenáš
Jan Malura, Jan Malura, Martin Pilař
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

Zapletal, Z.: Kobova garáž
Jan Malura, Jan Malura, Alois David
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

Havranland! (P. Rákos: Korvína čili kniha o havranech)
Jan Malura
Year: 1993, Tvar
journal article

Každodenní strasti drsňáka (T.B.Kulka: Odchlípená podešev a jiné prózy)
Jan Malura
Year: 1993, Tvar
journal article

Labyrint času a ráj čtenáře (J. Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv)
Jan Malura
Year: 1993, Tvar
journal article

Manželky a milenky (L. Procházková: Hlídač holubů)
Jan Malura
Year: 1993, Tvar
journal article

Město nepřiznané (M. Avajz: Druhé město)
Jan Malura
Year: 1993, Tvar
journal article

"Podivné, mazlavé Vedro..." (P. Řezníček: Vedro)
Jan Malura
Year: 1993, Tvar
journal article

Průhledné Manévry (J. Pížl: Manévry)
Jan Malura
Year: 1992, Tvar
journal article

Skřítek Všeuměl v roli outsidera (V. Koubek: Teď to je čistý)
Jan Malura
Year: 1992, Tvar
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
3SZ1SZZ - Český jazyk
ATLVYAktuální trendy literární vědy
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
DISE2Diplomový seminář 2
LPMLALiteratura pro děti a mládež
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NEPRBNakladatelská a ediční práce
NEPRENakladatelská a ediční praxe
NEPRYNakladatelská a ediční práce
NEST1Nové interpretace starých textů I.
NEST2Nové interpretace starých textů II.
NIST1Nové interpretace starých textů 1
NIST2Nové interpretace starých textů 2
POBA1Poezie českého a evropského baroka I
PRSM1Projektový seminář 1
PUPRAPublicistické praktikum
SCLI1Starší česká literatura 1
SCLI2Starší česká literatura 2
SCL1XStarší česká literatura 1
SCL1YStarší česká literatura 1
SCL2XStarší česká literatura 2
SEZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
SZB1SZZ - část - Česká literatura
SZN1SZZ - část - Česká literatura
SZN1OSZZ-část-Český jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Český jazyk a literatura s did.
1NEP5Nakladatelská a ediční práce
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
3ATL7Aktuální trendy literární vědy
3CEL8Starší česká literatura 2
3CEU7Starší česká literatura 1
3CEU8Starší česká literatura 2
3PUP8Publicistické praktikum
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SZ1USZZ-část-Český jazyk a literatura s did.
3SZ2SZZ - Česká literatura
4CEL7Starší česká literatura 1
5DAKADatabáze, korpusy, archivy
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5LME1Literárněvědná metodologie 1
5LME2Literárněvědná metodologie 2
6DAKADatabáze, korpusy, archivy
6LIRELiterární regionalistika
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6TEDPTextologie a ediční praxe
7ATLBAktuální trendy literární vědy
7NEPBNakladatelská a ediční práce
7PR3BProjektový seminář 3
8ATL7Aktuální trendy literární vědy
8CEL7Starší česká literatura 1
8CEL8Starší česká literatura 2
8PROJProjektový seminář
8PUP8Publicistické praktikum
9LITEČeské literární dědictví a hudba
9LM1Literárněvědná metodologie 1
9LM2Literárněvědná metodologie 2
9LRLiterární regionalistika
9TXTextologie
9PMKPrameny a metody kulturních dějin


AuthorTitleType of thesisYear
Szturcová MonikaCzech-Polish pilgrimage song's relations in 18.-19. centuryDoctoral thesis 2021 
Pěchula LukášAuto- and heteroimages in novels written by Czech and German authors of the Broader Ostrava Region (1918-1945)Doctoral thesis 2020 
Hanzová BarboraExample by Tomáš ze ŠtítnéhoDoctoral thesis 2016 
Němcová Dragonová MartinaEmblematics in Baroque PreachingDoctoral thesis 2015 
Vida BeátaLiterary Work of the Hungarian Carhusians during the Late Middle AgesDoctoral thesis 2012 
Zajíčková VendulaThe genre structures of old Czech PassionalDoctoral thesis 2011 
Wintersberger Marie TerezieThe Songs about Death in Czech Hymn Books of Early Modern AgeDoctoral thesis 2009 
Pokutová AnnaRivers Dying and Rivers Alive: Environmental Concerns in 20th Century Czech LiteratureMaster's thesis 2022 
Sliwková KateřinaMedieval legends in literature textbooksMaster's thesis 2022 
Kantorová KláraOld legends and myths in Kosmas and Hájek's chronicleMaster's thesis 2021 
Žákovčíková AlžbětaTristan and Isolde in Czech and European literature (including film and theatrical adaptations)Master's thesis 2021 
Kožaná NelaMedieval Female Saints in Bohemian Hymn Legends of Early Modern AgeMaster's thesis 2020 
Kupčová EvaJohn Amos Comenius in secondary school literature textbooksMaster's thesis 2020 
Wołowczyk PaulinaCzech and Polish Baroque drama (attempt to compare)Master's thesis 2019 
Hodorová MichaelaBarbarians and Indians in Czech travelogues literature of the Baroque and renaissanceMaster's thesis 2018 
Petržílková AndreaA Jew as a Figure o the Czech Humanist and Baroque DramaMaster's thesis 2018 
Václavíková MartinaMiraculous motives in broadsheet from 17th and 18th centuryMaster's thesis 2018 
Bičan JakubThe forms of epic in historical prose with baroque themeMaster's thesis 2017 
Smolková Šubová IvanaComenius´s Labyrinth and Grimmelshausen´s Simplicissimus - comparison attempt of the literary charactersMaster's thesis 2017 
Žatková EliškaFairy Tales Motives in the Czech Medieval epicMaster's thesis 2017 
Žilová KristýnaNatural disasters and wars in the Czech broadside ballad of the 18th and in the first half of the 19th centuryMaster's thesis 2017 
Iljazi LinditaAnalysis of rhetorical devices in Komensky´s cycle TruchlivýMaster's thesis 2015 
Moravcová MichaelaJan Hus and the hussite period in secondary school literature textbooksMaster's thesis 2014 
Slívová KarlaImage of women in Czech Baroque dramaMaster's thesis 2014 
Sobotová MichaelaPicture of Italy in humanistic travelogue (Krystof Harant of Polzice and Bezdruzice and Bedrich of Donin)Master's thesis 2014 
Cigánová LenkaOpava hymnal of 1734Master's thesis 2013 
Frélichová DanielaDepicting the space in the medieval chronicles. Cosmas and the continuatorsMaster's thesis 2012 
Musioł AnnaCzech and polish renaissance parody (Frantova prava and the polish sowizdrzalska literature)Master's thesis 2012 
Netolická ŠárkaBaroque prayer for womenMaster's thesis 2012 
Pavlíková JiřinaChristmas drama of Czech baroqueMaster's thesis 2011 
Wylegalová MarcelaMetamorphoses in receiving of Život sv. KateřinyMaster's thesis 2011 
Byrtusová BarboraWoman´s character in medieval themes by Julius ZeyerMaster's thesis 2010 
Elstnerová RadkaThe image of nature in baroque homileticsMaster's thesis 2010 
Lenart Anita BarbaraPolish Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim and czech Hra o vzkříšení PáněMaster's thesis 2010 
Marek Zuzanna ElzbietaPolish Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią and czech Rozmlouvání člověka se smrtíMaster's thesis 2010 
Moskwa Maria MałgorzataCharles IV. in modern czech FictionMaster's thesis 2010 
Benešová VeronikaZdeněk Kalista as historiographer of baroque literatureMaster's thesis 2009 
Chovancová EvaJosef Jireček as historian czech literature of humanism and baroqueMaster's thesis 2009 
Hlochová HanaThe image of islamic world in pieces of Václav Budovec of Budov and Václav Vratislav of MitroviceMaster's thesis 2009 
Hlubek FilipJeremias Drexel: Orbis Phaeton. Analysis of baroque Moral-Educatin proseMaster's thesis 2009 
Kyselá LenkaGermany translation of Hajkova chronicleMaster's thesis 2009 
Majerová MichaelaThe magazine of Č. Zíbrt Český lid as a literatury for the time of renaisance and baroco.Master's thesis 2008 
Mettler AnnaAnecdotage, funny story, short story of the preache´s life in the baroque and humanism periodMaster's thesis 2008 
Mladějovská AnetaLiterary Analysis of Ivančický kancionálMaster's thesis 2008 
Němcová Dragonová MartinaEditing preparation of baroque sermonic scriptsMaster's thesis 2008 
Zajíčková VendulaThe Image of Woman in Old Czech PassionalMaster's thesis 2006 
Náplavová ŠtěpánkaWorkers' housing schemes in Ostrava in selected 20th-century novelsBachelor's thesis  
Procházková ZoraTwo historical detective stories by Jan BauerBachelor's thesis 2021 
Rusinová AnetaTravelogues of Ladislav ZiburaBachelor's thesis 2021 
Slabová KarolínaAnalysis of the novel by Vladimír Körner Lékař umírajícího časuBachelor's thesis 2021 
Pokutová AnnaCzech-English queens in two novels by Hana Parkánová - Whitton (Anne of Bohemia, The Winter Queen)Bachelor's thesis 2020 
Slaná MichaelaSvatopluk Karásek 's song lyricsBachelor's thesis 2016 
Bičan JakubAnalysis of selected biographical novel of the 20th century, The (M. V. Kratochvíl, Good cat who does not have a sweet tooth, The)Bachelor's thesis 2015 
Richterová PetraEssays of Tomáš Halík (stylistic and genre analysis)Bachelor's thesis 2011 
Kamarytová LenkaMistr Kampanus by Zikmund WinterBachelor's thesis 2009 
Byrtusová BarboraZahrada mariánská by Julius ZeyerBachelor's thesis 2008 
Hellebrantová HanaPoetry by Vincenc FurchBachelor's thesis 2008 
Lišifková KláraLegend about st. Prokop in context epic of VrchlickýBachelor's thesis 2008 
Matějíková LenkaThe analyse of the novel Lie down, bestie! by Jiří KratochvilBachelor's thesis 2008 
Chmelová IvaBiblical motives in Jakub Deml´s early novelsBachelor's thesis 2007 
Indrová LenkaThe knightly matters by J. ZeyerBachelor's thesis 2007 
Knichalová LudmilaHorribleness in broadside ballad in the early 19th centuryBachelor's thesis 2007 
Cigánová PavlaPicture of woman in two medieval disputes (Tkadleček a Oráč z Čech)Bachelor's thesis 2006 
Matějková Ondřejka SáraAdam Václav Michna of Otradovice in the interpretations of the czech baroque periodBachelor's thesis 2005 


Tvorba e-kurzu Nakladatelská a ediční práce
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
The borders and cultural transfers. Contributions to literary comparative studies.
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Identita míst a regionů - výzkum rukopisných kancionálů a poutnické literatury 17. a 18. století
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderCentrum regionálních studíí, Katedra české literatury a literární věd, Institucionální podpora
Statefinished
The Pilgramage Songs in Moravia and Czech Silesia in the 17th to 19th Centuries
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
The literary genres of early modern age in context of period spirituality
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Slovenské - Chorvátsko - historické paralely do roku 1780
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period5/2011 - 5/2011
ProviderOstatní zahr. vzd. programy
Statefinished
The research of genre aspects in old literature
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Religious songs in the literature of Silesian emigrants in the 17th and 18th centuries
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2001 - 12/2003
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub