Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Project Id08077/2020/RRC
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
AnotationCílem navrhovaného projektu je podpora talentovaného studenta prezenční formy doktorského studia na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a jeho vědeckovýzkumné činnosti, zejména ve vztahu využití výsledků jeho vědecké práce v aplikační sféře. Dalším cílem je udržení tohoto studenta v daném oboru a podpoření jejich budoucí pracovní kariéry na území Moravskoslezského kraje. Této podpory bude dosaženo prostřednictvím příspěvků ke studiu. Konkrétně se jedná o 1 studentku z katedry českého jazyka. Během řešení projektu je předpokládáno výrazné zapojení daných talentovaných studentů do výzkumných i jiných aktivit katedry a fakulty.