Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Michaela Závodná


Academic degree, name, surname:Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Room, floor, building: DM 526, Building DM
Position:Deputy Director
Vice-Dean for Development
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Faculty Offices
Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1938
E-mail:No record found.Městská kolejová doprava v Ostravě a vznik komunálního dopravního podniku (1945-1949)
Michaela Závodná
Year: 2020, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Attitude of local self-government authorities to technologies in urban rail transport based on the example of selected Moravian and Silesian towns between 1860 and 1914
Michaela Závodná
Year: 2018
abstract in proceedings

From Neighbours to Foreigners - Dividing Cities and Urban Rail Transport
Michaela Závodná
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

From Vienna to Ostrava-from Austria to Czechoslovakia: Urban Rail Transport in the Czech Lands (on the Example of the Ostrava Agglomeration), 1894-1924
Michaela Závodná
Year: 2018, Mesto a dejiny. The City and History
journal article

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860-1918
Michaela Závodná
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918
Michaela Závodná
Year: 2016, Veduta - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918)
Michaela Závodná
Year: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
specialist book chapter

Let them breathe-ecological aspects of urban transport in Ostrava region during the 19th and 20th centuries
Michaela Závodná
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modernization by the State and its Ecological Consequences in East-Central Europe
Viktor Pál, Michaela Závodná
Year: 2022
organizing conference, workshop

The population needs to remain in fresh air. Urban rail transport as part of daily life of the inhabitants of industrial aglomerations (1890-1914)
Michaela Závodná
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doprava v rakouském/českém Slezsku 1945-1960
Michaela Závodná
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Industrie
Michaela Závodná, Ivo Bystřičan
Year: 2021
radio and televison broadcast

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... other authors
Year: 2021
certified methodologies and procedures

Městská kolejová doprava v Ostravě a vznik komunálního dopravního podniku (1945-1949)
Michaela Závodná
Year: 2020, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Paul Kupelwieser: Paměti
Aleš Zářický, Milan Pišl, Milan Myška, Hana Šústková, Eva Polášková, Michaela Závodná, Iveta Zlá, Jana Davidová Glogarová, Věra Šustková ... other authors
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book

Attitude of local self-government authorities to technologies in urban rail transport based on the example of selected Moravian and Silesian towns between 1860 and 1914
Michaela Závodná
Year: 2018
abstract in proceedings

From Neighbours to Foreigners - Dividing Cities and Urban Rail Transport
Michaela Závodná
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

From Vienna to Ostrava-from Austria to Czechoslovakia: Urban Rail Transport in the Czech Lands (on the Example of the Ostrava Agglomeration), 1894-1924
Michaela Závodná
Year: 2018, Mesto a dejiny. The City and History
journal article

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Jana Bolková
Year: 2018
organizing conference, workshop

Hospodářské dějiny - Economic History 30/1
Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

Hospodářské dějiny - Economic History 30/2
Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860-1918
Michaela Závodná
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

Hospodářské dějiny - Economic History 29/1
Michaela Závodná
Year: 2016
editorial work

Hospodářské dějiny - Economic History 29/2
Michaela Závodná
Year: 2016
editorial work

Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918
Michaela Závodná
Year: 2016, Veduta - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Městská kolejová doprava jako součást každodenního života Ostravska koncem 19. a počátkem 20. století
Michaela Závodná
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Místní dráha Svinov-Klimovice (1896-1934). Historie jedné železniční 'akciové společnosti' s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska
Michaela Závodná
Year: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Michaela Závodná
Year: 2016
editorial work

Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Year: 2016
organizing conference, workshop

Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918)
Michaela Závodná
Year: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
specialist book chapter

Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2015
editorial work

Edice topograficko-statistického popisu Moravy a Slezska Albina Heinricha
Michaela Závodná
Year: 2015
editorial and language revision

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová ... other authors
Year: 2015
editorial work

Městská kolejová doprava jako společenský fenomén (přelom 19. a 20. století)
Michaela Závodná
Year: 2015, Povážske múzeum v Žilině
specialist book chapter

Urban Rail Transport and its Role in a Modernizing Society at the Turn of the 20th Century
Michaela Závodná
Year: 2015
abstract in proceedings

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Michaela Závodná, Karel Jiřík, Stanislav Knob
Year: 2015
editorial and language revision

Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2014
organizing conference, workshop

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2014
editorial work

Zlatá éra historické topografie v českých zemích (18. a 19. století)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akciová společnost v městské dopravě na přelomu 19. a 20. století
Michaela Závodná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

(Jak) rozumět Rakouskému Slezsku
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Michaela Závodná
Year: 2013
organizing conference, workshop

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Průvodce publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Anotovaná bibliografie.
Michaela Závodná
Year: 2013
editorial work

Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Marek Juha
Year: 2013
organizing conference, workshop

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní vědecké konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 na zámku Valtice
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Michaela Závodná
Year: 2013
editorial work

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Year: 2013
editorial work

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
editorial work

Histories of Capitalism: Specific Ways of of Capitalism in Austro-Hungary.
Hana Šústková, Michaela Závodná
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Blízko a přece daleko! Dopravní spojení Ostravska s Hlučínskem v letech 1901-1938.
Michaela Závodná
Year: 2011, Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B
journal article

Kolejová městská doprava v rakouském železničním zákonodárství před rokem 1914 (na příkladu Brna, Olomouce a Ostravy).
Michaela ZÁVODNÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Městská kolejová doprava v rakouském železničním zákonodárství do roku 1914 na příkladu měst Brna, Ostravy a Olomouce.
Michaela Závodná
Year: 2011, Hospodářské dějiny / Economic History
journal article

Nacionální, politické a integrační aspekty městské hromadné dopravy v moravských městech od konce 19. století do roku 1938.
Michaela ZÁVODNÁ, Petr Popelka
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Košicko-bohumínská dráha a její role v dějinách města Český Těšín
Petr Popelka, Michaela ZÁVODNÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Šedá EvelínaCentral bus station in Ostrava in years 1960-2018Bachelor's thesis 2022 
Fabián RadimConstruction of the urban rail line Ostrava - Hrabová in the context of the development of the Ostrava´s interwar transport infrastructureBachelor's thesis 2018 


Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 ? podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2021 - 8/2024
ProviderFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2019 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2019 - 8/2022
ProviderKatedra historie, Katedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2018 - 8/2021
ProviderKatedra filozofie, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Statefinished
Economic and social history of chosen Moravian and Silesian localities during the 18th-20th century
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Není požadováno.
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
rss
social hub