Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Zdeňka Telnarová


Academic degree, name, surname:Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Room, floor, building: C 203, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Informatics and Computers (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2182
E-mail:No record found.Transformation of Extended Entity Relationship Model into Ontology
Zdeňka Telnarová
Year: 2018
abstract in proceedings

Digitální technologie a zdravý životní styl seniorů
Zdeňka Telnarová, Jana Kutnohorská
Year: 2020
abstract in proceedings

Podpora zdravého životního stylu seniorů v digitální společnosti
Zdeňka Telnarová, Jana Kutnohorská
Year: 2020, Zdravotnické listy
journal article

Semantic web languages: Expressivity of SWL
Martin Žáček, Alena Lukasová, Marek Vajgl, Zdeňka Telnarová
Year: 2020, Studies in Computational Intelligence
journal article

Use of petri nets to model elearning courses
Pavel Smolka, Martin Žáček, Zdeňka Telnarová
Year: 2020
abstract in proceedings

Deductive approaches in database systems
Zdeňka Telnarová, Martin Žáček
Year: 2019
abstract in proceedings

Derivation of the concepts in data modelling
Zdeňka Telnarová
Year: 2019
abstract in proceedings

Language networks and semantic networks
Martin Žáček, Zdeňka Telnarová
Year: 2019
abstract in proceedings

Methods and algorithms computer reading text for Czech language
Martin Žáček, Zdeňka Telnarová
Year: 2019
abstract in proceedings

NoSQL databases for large volumes of data
Zdeňka Telnarová, Martin Žáček, Pavel Smolka
Year: 2019
abstract in proceedings

Patterns in DBMS from modeling to the language support
Zdeňka Telnarová, Martin Žáček
Year: 2019
abstract in proceedings

Conventional SQL vers. SPARQL
Zdeňka Telnarová, Pavel Smolka
Year: 2018
abstract in proceedings

Overview and research of intonation readers for students with specific needs
Daniel Kiculis, Martin Žáček, Zdeňka Telnarová
Year: 2018
abstract in proceedings

Proposal of a model of searching over NoSQL databases working with indeterminacy
Zdeňka Telnarová, Pavel Smolka, Vladimír Bradáč
Year: 2018
abstract in proceedings

Seniors' education as an element of the healthy life style
Zdeňka Telnarová, Jana Kutnohorská
Year: 2018
abstract in proceedings

The Logical Model and Language Support for Patterns in DBMS
Zdeňka Telnarová, Martin Žáček
Year: 2018, INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES
journal article

Transformation of Extended Entity Relationship Model into Ontology
Zdeňka Telnarová
Year: 2018
abstract in proceedings

Using relational databases for time series data
Zdeňka Telnarová
Year: 2018
abstract in proceedings

Vzdělávání seniorů jako součást zdravého životního stylu
Zdeňka Telnarová, Jana Kutnohorská
Year: 2018, Zdravotnícke listy
journal article

Time series patterns and language support in DBMS
Zdeňka Telnarová
Year: 2017
abstract in proceedings

Concept of an expert system for EQCreator
Zdeňka Telnarová, Jiri Schenk, Hashim Habiballa
Year: 2016
abstract in proceedings

Modeling and language support for the pattern management
Zdeňka Telnarová
Year: 2016, IGI Global
specialist book chapter

The logical model for pattern representation
Zdeňka Telnarová, Jiri Schenk
Year: 2016
abstract in proceedings

Data modelling and ontological semantics
Zdeňka Telnarová, Zuzana Rombová
Year: 2015
abstract in proceedings

Formální logika a sémantický web
Alena Lukasová, Martin Žáček, Marek Vajgl, Zdeňka Telnarová
Year: 2015, Polypress s.r.o.
specialist book

Introduction to modelling of natural deduction based on fuzzy type theory
Zdeňka Telnarová, Zuzana Rombová
Year: 2015
abstract in proceedings

Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě
Eva Zezulková, Vanda Hájková, Jana Lopúchová, Libor Novovsád, Hana Sochorová, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Ivona Závacká ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Vyrovnávání podmínek studentům se specifickými potřebami na českých VŠ
Zdeňka Telnarová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce
Zdeňka Telnarová
Year: 2014
abstract in proceedings

Adding rules into database systems
Zdeňka Telnarová
Year: 2012
abstract in proceedings

DATA MODELLING AND ONTOLOGICAL SEMANTICS
Zdeňka Telnarová
Year: 2012, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies
journal article

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Hana Vorlová, Hana Sochorová, Renata Kovářová ... other authors
Year: 2012
the results realized by the provider

RDF Data Models in Oracle
Zdeňka Telnarová
Year: 2011
abstract in proceedings

Formální reprezentace znalostí
Alena Lukasová, Zdeňka Telnarová, Hashim Habiballa, Marek Vajgl
Year: 2010, Universum
specialist book

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Renata Kovářová, Lenka Krhutová, Hana Sochorová, Hana Vorlová ... other authors
Year: 2010
the results realized by the provider

Od dat k ontologiím aneb Pokus o úklid v pojmové doméně reprezentace znalostí
Alena Lukasová, Zdeňka Telnarová
Year: 2010
abstract in proceedings

Relational database as a source of ontology creation
Zdeňka Telnarová
Year: 2010
abstract in proceedings

Development of Database Application in Oracle APEX
Zdeňka Telnarová
Year: 2009
abstract in proceedings

eLearningový kurz: Studenti se speciálními potřebami na VŠ
Zdeňka Telnarová
Year: 2009
abstract in proceedings

ICT při tvorbě inkluzivního prostředí na univerzitě
Zdeňka Telnarová
Year: 2009
abstract in proceedings

International Virtual Seniors Educational University
Zdeňka Telnarová
Year: 2009
abstract in proceedings

Kvalita života seniorů, očekávání seniorů
Zdeňka Telnarová, Jana Kutnohorská
Year: 2009
abstract in proceedings

Metodika zajištění rovných podmínek pro studium studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hana Sochorová, Zdeňka Telnarová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Database and eLearning
Zdeňka Telnarová
Year: 2008
abstract in proceedings

Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na VŠ
Zdeňka Telnarová
Year: 2008
abstract in proceedings

Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě
Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Eva Zezulková
Year: 2008
abstract in proceedings

Moodle as a platform for teachers sharing materials, ideas and communication
Zdeňka Telnarová
Year: 2008, Grafiche Filacorda
specialist book chapter

Počítačová grafika pro studenty se sluchovým postižením
Zdeňka Telnarová
Year: 2008
abstract in proceedings

Praktika databází v Oracle
Zdeňka Telnarová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pro plný život
Zdeňka Telnarová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Pro plný život
Zdeňka Telnarová, Zdeňka Telnarová
Year: 2008
editorial work

Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Cyril Klimeš
Year: 2007
abstract in proceedings

Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Cyril Klimeš
Year: 2007
abstract in proceedings

Projekt EQUAL - Pro plný život
Zdeňka Telnarová
Year: 2007
abstract in proceedings

Příprava sluchově postižených studentů ke studiu aplikované informatiky
Hashim Habiballa, Zdeňka Telnarová, Lucie Habiballa
Year: 2007
abstract in proceedings

Příprava sluchově postižených studentů ke studiu na VŠ
Hashim Habiballa, Zdeňka Telnarová, Lucie Habiballa
Year: 2007, Technológia vzdelávania
journal article

PŘÍPRAVA SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ KE STUDIU VŠ - KURZ MATEMATIKA
Hashim Habiballa, Zdeňka Telnarová, Lucie Habiballa
Year: 2007
abstract in proceedings

Relační databáze - Jazyk SQL
Zdeňka Telnarová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Hashim Habiballa, Rostislav Fojtík, Eva Volná, Zdeňka Telnarová
Year: 2007
abstract in proceedings

Arion study visit
Zdeňka Telnarová
Year: 2006
organizing conference, workshop

FUZZY DEDUCTIVE DATABASES
Hashim Habiballa, Alena Lukasová, Zdeňka Telnarová
Year: 2006, Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis
journal article

FUZZY DEDUCTIVE DATABASES BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE
Hashim Habiballa, Alena Lukasová, Zdeňka Telnarová
Year: 2006
abstract in proceedings

FUZZY DEDUCTIVE DATABASES BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE
Hashim Habiballa, Alena Lukasová, Zdeňka Telnarová
Year: 2006
abstract in proceedings

Integrace studentů se zdravotním postižením do studia na Ostravské univerzitě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Cyril Klimeš
Year: 2006
abstract in proceedings

Tvorba aplikací v ORACLE FORMS I.
Zdeňka Telnarová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Access na středních školách
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Databáze Oracle
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Datové modelování a databázové systémy
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Introduction to Database Systems
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

IRRE Milani ITALY
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
work experience abroad

PIXEL Florencie, ITALY
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
work experience abroad

Vzdělávání s LMS
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Datové modelování a databázová technologie
Zdeňka Telnarová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

eLearning - Workplace Collaborative Learning
Zdeňka Telnarová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moderní technologie v celoživotním vzdělávání
Zdeňka Telnarová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití databází ve studijní agendě
Zdeňka Telnarová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj databázových aplikací
Zdeňka Telnarová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vzdělávání smyslově postižených
Zdeňka Telnarová
Year: 2004
abstract in proceedings

Architektury databázových systémů
Zdeňka Telnarová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

eLearning
Zdeňka Telnarová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modelování znalostí
Zdeňka Telnarová
Year: 2003
abstract in proceedings

Návrh databází
Zdeňka Telnarová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do databází
Zdeňka Telnarová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do problematiky distančního vzdělávání
Zdeňka Telnarová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Deductive approach to analysis and design of database scheme
Zdeňka Telnarová
Year: 2002
abstract in proceedings

Deduktivní pravidla v analýze a návrhu databázových aplikací
Zdeňka Telnarová
Year: 2002
abstract in proceedings

E-learning as a Possible Solution for Distance Education
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Year: 2002
abstract in proceedings

eLearning jako možné řešení distanční formy studia
Zdeňka Telnarová
Year: 2002
abstract in proceedings

Možnosti využití deduktivních pravidel při analýze a návrhu databázových systémů
Zdeňka Telnarová
Year: 2002, Acta Electrotechnica et Informatica
journal article

Databázové systémy a jejich využití v IS
Zdeňka Telnarová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Deductive Databases as Concrete Case of Derived Concepts in Data Modelling
Zdeňka Telnarová, Jindřich Kaluža
Year: 2001
abstract in proceedings

Metodická doporučení k integraci deduktivních pravidel do analýzy a návrhu informačního systému s databází
Zdeňka Telnarová
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Odvozené databázové koncepty a možnosti jejich odvození deduktivními pravidly
Zdeňka Telnarová
Year: 2001
abstract in proceedings

Úvod do informačních a komunikačních technologií
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vzdélávací program ARION na téma: ICT ve vzdělávání
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Year: 2001
abstract in proceedings

Databázová podpora distančního vzdělávání
Zdeňka Telnarová
Year: 2000
abstract in proceedings

Design principles and implementation of deductive rules
Zdeňka Telnarová
Year: 2000
abstract in proceedings

ICT ve vzdáleném vyučování
Zdeňka Telnarová
Year: 2000
abstract in proceedings

Možnosti využití deduktivních pravidel při analýze a návrhu IS
Zdeňka Telnarová
Year: 2000
abstract in proceedings

Youth Culture and Technology in the Czech Republic
Zdeňka Telnarová, Fritz Schumacher, Eva Burianová, Laura Lengel, Laura Lengel
Year: 2000, Ablex Publishing
specialist book chapter

Distance Course Design and Development for deaf-and-dumb People
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1999
abstract in proceedings

Kultura a informační technologie
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Year: 1999
abstract in proceedings

The Function of University of Ostrava in the Teachers Preparation in the ICT Area
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1999
abstract in proceedings

Úvod do databází
Zdeňka Telnarová, Alena Lukasová, Petr Matula
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Distanční formy studia
Zdeňka Telnarová
Year: 1998
abstract in proceedings

Formy dalsiho vzdelavani ucitelu na OU PrF KI
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1997
abstract in proceedings

The centre of teachers in service education at university of Ostrava
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1997
abstract in proceedings

Utilising Information Technology at Primary and Secondary School
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Year: 1997
abstract in proceedings

Vyuziti informacnich technologii na zakladnich a strednich skolach
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1997
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Motúz MichalInformation system for activity support of Center Pyramida at the University of OstravaMaster's thesis 2019 
Daněk OndřejDatabase schema design influence on query processing efficiencyMaster's thesis 2015 
Martynková LucieDevelopment of IS using Domain OnthologyMaster's thesis 2013 
Baláš JanImplementation of semantic daty in selected DBMSMaster's thesis 2012 
Hanslík DavidMS-SQL High Availability conceptMaster's thesis 2012 
Mužný VladimírMS SQL Server and Oracle Database Engines Performance and Optimizing Methods ComparationMaster's thesis 2012 
Ogurek JiříPrincipals and methods of hashing in relational database techlogy with practical verification of collisions occurrenceMaster's thesis 2011 
Tydlačka VlastimilInformation System for Production Plannig and SchedulingMaster's thesis 2011 
Kráčmar PavelManipulation with RDF data in OracleMaster's thesis 2009 
Kwolek MichalImplementation of the catalog of productsMaster's thesis 2009 
Vávra VladimírSemantic technology in database systemsMaster's thesis 2009 
Vengloř MichalInformation system for ophthalmological surgery linked to eye nurseryMaster's thesis 2009 
Nekula JanWeb-based system for collecting, updating, publishing and sharing materials for podagogues on the InternetMaster's thesis 2008 
Klozík AlešSpacial database as a tool for GIS creationMaster's thesis 2007 
Mruzek MartinEvaluating queries using viewsMaster's thesis 2006 
Vaněk MartinQuery languages of relational, object and deductive data modelsMaster's thesis 2006 
Sliwka DominikMobile application for comfortable parking in the city (implemented for city of Ostrava)Bachelor's thesis 2022 
Muroň RadekSMART technology for improvement of the quality of life in towns and cities.Bachelor's thesis 2021 
Juricová ErikaApplication for educational support of autistic childrenBachelor's thesis 2018 
Rucký MartinQuery languages for RDF dataBachelor's thesis 2018 
Jančíková PavlínaDesign and implementation of the agenda of the housing economyBachelor's thesis 2016 
Fikáček LiborSQL queries optimization and queries tunning in MS SQL serverBachelor's thesis 2014 
Pavlík RomanImplementation of faceted navigation using relational databasesBachelor's thesis 2014 
Pross JanFreely available object-oriented database management systems and simple demonstration of their useBachelor's thesis 2014 
Roško DavidIntegrating eLearning ATutor for Fire RescueBachelor's thesis 2014 
Baronová HelenaUsing Oracle application express to creating Recruitment management ISBachelor's thesis 2013 
Daněk OndřejInformation system for registering final works at secondary schoolsBachelor's thesis 2013 
Hinnerová MichaelaEducational and information resources adaptation for specialized software for people with visual impairmentBachelor's thesis 2013 
Plaček JanCollection of examples from database modeling in a form of a multimedia textbookBachelor's thesis 2013 
Slaminka JozefApplication for manipulation with structured data in OracleBachelor's thesis 2013 
Ostárek BohumírDevelopment of application in Oracle Developer SuiteBachelor's thesis 2012 
Bláha VáclavApplication for registration and scheduling of employees' attendanceBachelor's thesis 2011 
Chorzempa LiborInteractive access to data in SQL databaseBachelor's thesis 2011 
Daňa MartinDesign and implementation of the chancery of exhibitions, symposiums and piece of worksBachelor's thesis 2011 
Baláš JanObject Approach in OracleBachelor's thesis 2010 
Laboj MiroslavData mining as a tool for payment morality searchingBachelor's thesis 2010 
Rovňaníková LenkaDatabase of Centers for students with special needs at Czech universitiesBachelor's thesis 2010 
Cienciala MarianSQL Database Performance Testing ToolsBachelor's thesis 2009 
Kroček JaromírInformation System LUSTRACE for organization unit s of Region State RepresentationBachelor's thesis 2009 
Tydlačka VlastimilProduction Documentation registerBachelor's thesis 2009 
Wiejowski LudvikCorporate register of clients data including database optimizationBachelor's thesis 2009 
Šuga PeterCreating ontologies in OracleBachelor's thesis 2008 
Veselý LubomírApplication for edit and evaluation queries, that are typed in relational algebra in relational databaseBachelor's thesis 2008 
Klhůfek StanislavInformation System for Registering of Parcel and Blocks of Farmland for Farmers NeedsBachelor's thesis 2007 
Ogurek JiříEmployee agenda electronic plannerBachelor's thesis 2007 
Ohlídal JaroslavCreating web pages for blind and weak-eyed usersBachelor's thesis 2007 
Skupníková PetraOn-line question-forms, inquiries, tests and quizBachelor's thesis 2007 
Vengloř MichalInformation system for goods purchase and sale supportBachelor's thesis 2007 
Nekula JanProposal methodology of creation Internet application focusing on presentation of grants project including internal communication between project´s problemistsBachelor's thesis 2006 
Riedel PetrCreating a multidimensional data warehouseBachelor's thesis 2006 
Zálešák PetrDevelopment of Database Application for OpticiansBachelor's thesis 2005 
Zlámal MilanTesting speed of selects evaluationBachelor's thesis 2005 


Active Seniors Education without Barriers (ASEB)
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Creative educators of digital arts & culture
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period5/2021 - 4/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Inclusive Senior Education through Virtual U3A
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2017 - 8/2020
ProviderCentrum celoživotního vzdělávání, Erasmus+
Statefinished
Social pillar of CSR and labour market for disabled
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period4/2012 - 3/2015
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
Skills of University of Ostrava Graduates Aim to Equal Labor Market Opportunities
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2010 - 9/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie vícedruhových médií
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Virtuální univerzita třetího věku
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřením na aplikaci Diversity Score
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period5/2009 - 11/2011
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na Ostravské univerzitě v Ostravě
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
VIrtuální univerzita třetího věku
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
SETIP - Senior Education and TRaining Internet Platform
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2008 - 9/2010
ProviderKatedra informatiky a počítačů, Gruntvig
Statefinished
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Integrace studentů se specifickými potřebami do studia na Ostravské univerzitě
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
SET_renewal
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2007 - 10/2008
ProviderGruntvig
Statefinished
SEDEC (Science Education for the Development of European Citizenship)
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2005 - 9/2008
ProviderCommenius
Statefinished
Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period9/2006 - 7/2008
ProviderEQUAL
Statefinished
Projekt integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na Ostravské univerzitě
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period2/2007 - 11/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
SET
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period8/2006 - 7/2007
ProviderGruntvig
Statefinished
rss
social hub