UO

Zdeňka Telnarová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Room, floor, building: A 329, Building A
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Informatics and Computers (Faculty of Science)
Pyramid Centre
Phone number, mobile: +420 553 46 2182
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Telnarová, Z. Transformation of Extended Entity Relationship Model into Ontology. In: 10th Asian Conference, ACIIDS 2018: Intelligent Information and Database Systems 2018-03-19 Dong Hoi City, Vietnam. Cham: Springer, 2018. s. 256-264. ISBN 978-3-319-75420-8.

Všechny publikace - anglicky

Telnarová, Z. a Žáček, M. The Logical Model and Language Support for Patterns in DBMS. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 2018, roč. 2018, s. 1-6. ISSN 2074-1316.
Telnarová, Z. Transformation of Extended Entity Relationship Model into Ontology. In: 10th Asian Conference, ACIIDS 2018: Intelligent Information and Database Systems 2018-03-19 Dong Hoi City, Vietnam. Cham: Springer, 2018. s. 256-264. ISBN 978-3-319-75420-8.
Telnarová, Z. Time series patterns and language support in DBMS. In: ICNAAM 2016: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2016 (ICNAAM-2016) 2016-09-19 Rhodes, Greece. NY, USA: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 100-104. ISBN 978-073541538-6.
Telnarová, Z., Schenk, J. a Habiballa, H. Concept of an expert system for EQCreator. In: ICNAAM 2015: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2015) 2015-09-22 Rhodes, Greece. NY, USA: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1200081-1200084. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Telnarová, Z. Modeling and language support for the pattern management. In: Pattern Recognition and Classification in Time Series Data. USA: IGI Global, 2016. s. 86-106. Advances in Computational Intelligence and Robotics (ACIR). ISBN 978-1-5225-0566-2.
Telnarová, Z. a Schenk, J. The logical model for pattern representation. In: ICNAAM 2015: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2015) 2015-09-22 Rhodes, Greece. NY, USA: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1200091-1200094. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Telnarová, Z. a Rombová, Z. Data modelling and ontological semantics. In: ICNAAM 2014: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014) 2014-09-22 Rhodos, Greece. NY, USA: AIP Publishing LLC, 2015. AIP Publishing LLC, 2015. s. 550008-550011. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Lukasová, A., Žáček, M., Vajgl, M. a Telnarová, Z. Formální logika a sémantický web. 2163. vyd. Plzeň: Polypress s.r.o., 2015. 262 s. ISBN 978-80-261-0408-7.
Telnarová, Z. a Rombová, Z. Introduction to modelling of natural deduction based on fuzzy type theory. In: ICNAAM 2014: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014 2014-09-22 Rhodos, Greece. NY, USA: AIP Publishing LLC, 2015. AIP Publishing LLC, 2015. s. 5500009-5500012. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8.
Telnarová, Z. Vyrovnávání podmínek studentům se specifickými potřebami na českých VŠ. In: Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 23-44. ISBN 978-80-7464-663-8.
Telnarová, Z. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 152-163. ISBN 978-80-7464-660-7.
Telnarová, Z. Adding rules into database systems. In: Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2012 Federated Conference on. IEEE Xplore Digital Library, 2012. s. 155-159. ISBN 978-1-4673-0708-6.
Telnarová, Z. DATA MODELLING AND ONTOLOGICAL SEMANTICS. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies. 2012, roč. 2012, č. 4, s. 237-255. ISSN 1755-8069.
Zezulková, E., Telnarová, Z., Krhutová, L., Vorlová, H., Sochorová, H. a Kovářová, R. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Telnarová, Z. RDF Data Models in Oracle. In: Informatics Engineering and Information Science. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. Springer-Verlag, 2011. s. 52-64. ISBN 978-3-642-25482-6.
Lukasová, A., Telnarová, Z., Habiballa, H. a Vajgl, M. Formální reprezentace znalostí. první. vyd. Ostrava: Universum, 2010. dvanáctý svazek edice Universum. 345 s. ISBN 978-80-7368-900-1.
Telnarová, Z., Zezulková, E., Kovářová, R., Krhutová, L., Sochorová, H. a Vorlová, H. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2010.
Lukasová, A. a Telnarová, Z. Od dat k ontologiím aneb Pokus o úklid v pojmové doméně reprezentace znalostí. In: Znalosti 2010. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2010. Oeconomica, 2010. s. 84-95. ISBN 978-80-245-1636-3.
Telnarová, Z. Relational database as a source of ontology creation. In: Relational database as a source of ontology creation. Polish Information Processing Society, 2010. s. 135-139. ISBN 978-83-60810-22-4.
Telnarová, Z. Development of Database Application in Oracle APEX. In: Development of Database Application in Oracle APEX. Ostrava: Ostrava University Editorila Centre, 2009. Ostrava University Editorila Centre, 2009. s. 210-213. ISBN 978-80-7368-459-4.
Telnarová, Z. eLearningový kurz: Studenti se speciálními potřebami na VŠ. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. Gaudeamus, 2009. s. 28-33. ISBN 978-80-7041-971-7.
Telnarová, Z. ICT při tvorbě inkluzivního prostředí na univerzitě. In: Social Networking. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická univerzita, 2009. Vysoká škola báňská - technická univerzita, 2009. s. 153-161. ISBN 978-80-248-2117-7.
Telnarová, Z. International Virtual Seniors Educational University. In: Social Networking. Vysoká škola báňská - technická univerzita, 2009. s. 161-167. ISBN 978-80-248-2117-7.
Telnarová, Z. a Kutnohorská, J. Kvalita života seniorů, očekávání seniorů: Projekt SETIP. In: Sborník z konference Týmová péče o seniory. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2009. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2009. s. 41-55. ISBN 978-80-7318-895-5.
Sochorová, H. a Telnarová, Z. Metodika zajištění rovných podmínek pro studium studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2009.
Telnarová, Z. Database and eLearning: Moodle as a platform for sharing materials, ideas and communication. In: Science education for the development of european citizenship. Trieste: Grafiche Filacorda, 2008. Grafiche Filacorda, 2008. s. 117-124.
Telnarová, Z. Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na VŠ: Pro plný život. In: Pro plný život. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 3-6. ISBN 978-80-7368-437-2.
Telnarová, Z., Krhutová, L. a Zezulková, E. Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě. In: Meziárodní konference Slunečnice. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. VŠB - TU Ostrava, 2008. s. 133-138. ISBN 978-80-248-1637-1.
Telnarová, Z. Moodle as a platform for teachers sharing materials, ideas and communication. In: Science education for the development of european citizenship. Trieste: Grafiche Filacorda, 2008. s. 117-124. Grafiche Filacorda.
Telnarová, Z. Počítačová grafika pro studenty se sluchovým postižením. In: Mezinárodní konference Slunečnice 2008. Ostrava: VŠB - TU, 2008. VŠB - TU, 2008. s. 89-93. ISBN 978-80-248-1859-7.
Telnarová, Z. Praktika databází v Oracle. 2008.
Telnarová, Z. Pro plný život. 2008.
Telnarová, Z. Pro plný život: Integrace studentů s postižením sluchu do vysokoškolského studia [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Zezulková, E., Telnarová, Z. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z I.národní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 133-139. ISBN 978-80-7372-188-6.
Zezulková, E., Telnarová, Z. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z I.národní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 133-139. ISBN 978-80-7372-188-6.
Telnarová, Z. Projekt EQUAL - Pro plný život. In: Vysokoškoslké studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007.
Habiballa, H., Telnarová, Z. a Habiballa, L. Příprava sluchově postižených studentů ke studiu aplikované informatiky. In: DIVAI 2007. Nitra: UKF, 2007. UKF, 2007. s. 74-79. ISBN 978-80-8094-123-9.
Habiballa, H., Telnarová, Z. a Habiballa, L. Příprava sluchově postižených studentů ke studiu na VŠ. Technológia vzdelávania. 2007, roč. 15, č. 11, s. 6-8. ISSN 1335-003X.
Habiballa, H., Telnarová, Z. a Habiballa, L. PŘÍPRAVA SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ KE STUDIU VŠ - KURZ MATEMATIKA . In: Sbornik 5. Nitrianske matematicke konferencie. Nitra: UKF, 2007. UKF, 2007.
Telnarová, Z. Relační databáze - Jazyk SQL. 2007.
Habiballa, H., Fojtík, R., Volná, E. a Telnarová, Z. VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. In: ISKI 2007. Nitra, SK: KI FPV UKF Nitra, 2007. KI FPV UKF Nitra, 2007. s. 50-57. ISBN 978-80-8094-167-3.
Telnarová, Z. Arion study visit [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Habiballa, H., Lukasová, A. a Telnarová, Z. FUZZY DEDUCTIVE DATABASES. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 3-12.
Habiballa, H., Lukasová, A. a Telnarová, Z. FUZZY DEDUCTIVE DATABASES BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C. Trnava: University of Trnava, 2006. University of Trnava, 2006. s. 1-10. ISBN 80-8082-110-0.
Habiballa, H., Lukasová, A. a Telnarová, Z. FUZZY DEDUCTIVE DATABASES BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C. Trnava: University of Trnava, 2006. University of Trnava, 2006. s. 1-10. ISBN 80-8082-110-0.
Telnarová, Z., Zezulková, E. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením do studia na Ostravské univerzitě. In: Vysokoškolské studium bez bariér?. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. Technická univerzita v Liberci, 2006. s. 25-27. ISBN 80-7041-462-6.
Telnarová, Z. Tvorba aplikací v ORACLE FORMS I.. 2006.
Telnarová, Z. Access na středních školách. 2005.
Telnarová, Z. Databáze Oracle. 2005.
Telnarová, Z. Datové modelování a databázové systémy. 2005.
Telnarová, Z. Introduction to Database Systems. 2005.
Telnarová, Z. IRRE Milani ITALY. 2005.
Telnarová, Z. PIXEL Florencie, ITALY. 2005.
Telnarová, Z. Vzdělávání s LMS. 2005.
Telnarová, Z. Datové modelování a databázová technologie. 2004.
Telnarová, Z. eLearning - Workplace Collaborative Learning. 2004.
Telnarová, Z. Moderní technologie v celoživotním vzdělávání. 2004.
Telnarová, Z. Využití databází ve studijní agendě. 2004.
Telnarová, Z. Vývoj databázových aplikací. 2004.
Telnarová, Z. Vzdělávání smyslově postižených. In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených 2004-04-23 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. Gaudeamus, 2004. s. 31-43. ISBN 80-7041-462-6.
Telnarová, Z. Architektury databázových systémů. 2003.
Telnarová, Z. eLearning. 2003.
Telnarová, Z. Modelování znalostí. In: Tvorba software: Tvorba software 2003 2003-05-28 Ostrava. Ostrava: Tanger s.r.o., 2003. Tanger s.r.o., 2003. s. 207-212. ISBN 80-85988-83-6.
Telnarová, Z. Návrh databází. 2003.
Telnarová, Z. Úvod do databází. 2003.
Telnarová, Z. Úvod do problematiky distančního vzdělávání. 2003.
Telnarová, Z. Deductive approach to analysis and design of database scheme. In: EUNIS: The Challenge of New Technologies 2002-06-19 Porto. Porto: Universidade do Porto, 2002. Universidade do Porto, 2002. s. 429-432. ISBN 972-752-051-0.
Telnarová, Z. Deduktivní pravidla v analýze a návrhu databázových aplikací. In: Tvorba software: Tvorba software 2002 2002-05-29 Ostrava. Ostrava: Tanger, s.r.o., Ostrava, 2002. Tanger, s.r.o., Ostrava, 2002. s. 190-197. ISBN 80-85988-74-7.
Telnarová, Z. a Burianová, E. E-learning as a Possible Solution for Distance Education. In: EDEN 2002: Open nad Distance Learning in Europe and Beyond Rethinking International Co-operation 2002-06-16 Granada. Granada: EDEN, 2002. EDEN, 2002. s. 571-577.
Telnarová, Z. eLearning jako možné řešení distanční formy studia. In: ICTE2002: Information and Communication Technology in Education 2002-09-10 Rožnov p.R.. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 101-107. ISBN 80-7042-828-7.
Telnarová, Z. Možnosti využití deduktivních pravidel při analýze a návrhu databázových systémů. Acta Electrotechnica et Informatica. 2002, roč. 200, s. 46-50. ISSN 1335-8243.
Telnarová, Z. Databázové systémy a jejich využití v IS. 2001.
Telnarová, Z. a Kaluža, J. Deductive Databases as Concrete Case of Derived Concepts in Data Modelling. In: 20 th Scientific Conference on Development of Organizational Sciences: Management and globalization 2001-04-28 . Portorož: Publishing house , 2001. Publishing house , 2001. s. 87-92. ISBN 961-232-120-5.
Telnarová, Z. Metodická doporučení k integraci deduktivních pravidel do analýzy a návrhu informačního systému s databází. 2001.
Telnarová, Z. Odvozené databázové koncepty a možnosti jejich odvození deduktivními pravidly. In: II. vedecká konferencia doktorandov: II. vedecká konferencia doktorandov 2001-02-08 . Nitra: Edícia Prirodovedec, 2001. Edícia Prirodovedec, 2001. s. 105-108. ISBN 80-8050-386-9.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Úvod do informačních a komunikačních technologií. 2001.
Telnarová, Z. a Burianová, E. Vzdélávací program ARION na téma: ICT ve vzdělávání. In: Ostravská univerzita, PřF: ICTE2001 2001-09-18 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 231-234. ISBN 80-7042-808-2.
Telnarová, Z. Databázová podpora distančního vzdělávání. In: PKKP2000: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci 2000-06-12 . Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2000. GAUDEAMUS, 2000. s. 70-71.
Telnarová, Z. Design principles and implementation of deductive rules. In: Ostravská univerzita, PřF: ICT in Education 2000-07-18 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 122-125. ISBN 80-7042-795-7.
Telnarová, Z. ICT ve vzdáleném vyučování. In: Ostravská univerzita, PřF: Information and Communication Technology in Education 2000-07-18 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 81-84. ISBN 80-7042-795-7.
Telnarová, Z. Možnosti využití deduktivních pravidel při analýze a návrhu IS. In: Konference doktorandů VŠB-TU: Konference doktorandů . Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU, 2000. Ekonomická fakulta VŠB-TU, 2000. s. 189-192. ISBN 80-7078-783-X.
Telnarová, Z., Burianová, E. a Lengel, L. Youth Culture and Technology in the Czech Republic. In: Culture and Technology in the New Europe. 1. vyd. Stamford: Ablex Publishing, 2000. s. 253-272. ISBN 1-56750-466-3.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Distance Course Design and Development for deaf-and-dumb People. In: EUNIS 99: EUNIS 99 1999-06-07 . Helsinki: Eunis, 1999. Eunis, 1999. s. 277-280. ISBN 951-22-4542-6.
Telnarová, Z. a Burianová, E. Kultura a informační technologie. In: Poškole: Poškole 99 1999-04-14 . Sedmihorky: FEL ČVUT, 1999. FEL ČVUT, 1999. s. 21-27. ISBN 80-01970-5.
Burianová, E. a Telnarová, Z. The Function of University of Ostrava in the Teachers Preparation in the ICT Area. In: CAL 99: CAL 99 - Virtuality in education 1999-03-29 . Londýn: ELSEVIER SCIENCE, 1999. ELSEVIER SCIENCE, 1999. s. 170-170.
Telnarová, Z., Lukasová, A. a Matula, P. Úvod do databází. 1999.
Telnarová, Z. Distanční formy studia. In: Ostravská univerzita, PřF: Počítač ve škole 1998-12-02 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. s. 5-10. ISBN 1211-5134.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Formy dalsiho vzdelavani ucitelu na OU PrF KI. In: Po škole 97: Po škole 97 1997-04-16 . Czech republic: Experta, 1997. Experta, 1997. s. 127-131.
Burianová, E. a Telnarová, Z. The centre of teachers in service education at university of Ostrava. In: TET 97: Telecommunications for education and training 1997-05-27 . Czech republic: Etic foundation, 1997. Etic foundation, 1997. s. 188-190. ISBN 80-238-0782-X.
Telnarová, Z. a Burianová, E. Utilising Information Technology at Primary and Secondary School. In: RUFIS: Úloha univerzit v budoucí informační společnosti 1997-07-24 . Praha: ČVUT Praha, 1997. ČVUT Praha, 1997. s. 107-110.
Burianová, E. a Telnarová, Z. Vyuziti informacnich technologii na zakladnich a strednich skolach. In: RUFIS 97: Rufis 97 úloha univerzit v budoucí informaení spolee 1997-09-24 . Praha: Edicni stredisko EVUT, 1997. Edicni stredisko EVUT, 1997. s. 107-110.


AuthorTitleType of thesisYear
Daněk OndřejDatabase schema design influence on query processing efficiencyMaster's thesis 2015 
Martynková LucieDevelopment of IS using Domain OnthologyMaster's thesis 2013 
Baláš JanImplementation of semantic daty in selected DBMSMaster's thesis 2012 
Hanslík DavidMS-SQL High Availability conceptMaster's thesis 2012 
Mužný VladimírMS SQL Server and Oracle Database Engines Performance and Optimizing Methods ComparationMaster's thesis 2012 
Ogurek JiříPrincipals and methods of hashing in relational database techlogy with practical verification of collisions occurrenceMaster's thesis 2011 
Tydlačka VlastimilInformation System for Production Plannig and SchedulingMaster's thesis 2011 
Kráčmar PavelManipulation with RDF data in OracleMaster's thesis 2009 
Kwolek MichalImplementation of the catalog of productsMaster's thesis 2009 
Vávra VladimírSemantic technology in database systemsMaster's thesis 2009 
Vengloř MichalInformation system for ophthalmological surgery linked to eye nurseryMaster's thesis 2009 
Nekula JanWeb-based system for collecting, updating, publishing and sharing materials for podagogues on the InternetMaster's thesis 2008 
Klozík AlešSpacial database as a tool for GIS creationMaster's thesis 2007 
Mruzek MartinEvaluating queries using viewsMaster's thesis 2006 
Vaněk MartinQuery languages of relational, object and deductive data modelsMaster's thesis 2006 
Juricová ErikaApplication for educational support of autistic childrenBachelor's thesis 2018 
Rucký MartinQuery languages for RDF dataBachelor's thesis 2018 
Jančíková PavlínaDesign and implementation of the agenda of the housing economyBachelor's thesis 2016 
Fikáček LiborSQL queries optimization and queries tunning in MS SQL serverBachelor's thesis 2014 
Pavlík RomanImplementation of faceted navigation using relational databasesBachelor's thesis 2014 
Pross JanFreely available object-oriented database management systems and simple demonstration of their useBachelor's thesis 2014 
Roško DavidIntegrating eLearning ATutor for Fire RescueBachelor's thesis 2014 
Baronová LenkaUsing Oracle application express to creating Recruitment management ISBachelor's thesis 2013 
Daněk OndřejInformation system for registering final works at secondary schoolsBachelor's thesis 2013 
Hinnerová MichaelaEducational and information resources adaptation for specialized software for people with visual impairmentBachelor's thesis 2013 
Plaček JanCollection of examples from database modeling in a form of a multimedia textbookBachelor's thesis 2013 
Slaminka JozefApplication for manipulation with structured data in OracleBachelor's thesis 2013 
Ostárek BohumírDevelopment of application in Oracle Developer SuiteBachelor's thesis 2012 
Bláha VáclavApplication for registration and scheduling of employees' attendanceBachelor's thesis 2011 
Chorzempa LiborInteractive access to data in SQL databaseBachelor's thesis 2011 
Daňa MartinDesign and implementation of the chancery of exhibitions, symposiums and piece of worksBachelor's thesis 2011 
Baláš JanObject Approach in OracleBachelor's thesis 2010 
Laboj MiroslavData mining as a tool for payment morality searchingBachelor's thesis 2010 
Rovňaníková LenkaDatabase of Centers for students with special needs at Czech universitiesBachelor's thesis 2010 
Cienciala MarianSQL Database Performance Testing ToolsBachelor's thesis 2009 
Kroček JaromírInformation System LUSTRACE for organization unit s of Region State RepresentationBachelor's thesis 2009 
Tydlačka VlastimilProduction Documentation registerBachelor's thesis 2009 
Wiejowski LudvikCorporate register of clients data including database optimizationBachelor's thesis 2009 
Šuga PeterCreating ontologies in OracleBachelor's thesis 2008 
Veselý LubomírApplication for edit and evaluation queries, that are typed in relational algebra in relational databaseBachelor's thesis 2008 
Klhůfek StanislavInformation System for Registering of Parcel and Blocks of Farmland for Farmers NeedsBachelor's thesis 2007 
Ogurek JiříEmployee agenda electronic plannerBachelor's thesis 2007 
Ohlídal JaroslavCreating web pages for blind and weak-eyed usersBachelor's thesis 2007 
Skupníková PetraOn-line question-forms, inquiries, tests and quizBachelor's thesis 2007 
Vengloř MichalInformation system for goods purchase and sale supportBachelor's thesis 2007 
Nekula JanProposal methodology of creation Internet application focusing on presentation of grants project including internal communication between project´s problemistsBachelor's thesis 2006 
Riedel PetrCreating a multidimensional data warehouseBachelor's thesis 2006 
Zálešák PetrDevelopment of Database Application for OpticiansBachelor's thesis 2005 
Zlámal MilanTesting speed of selects evaluationBachelor's thesis 2005 


Inclusive Senior Education through Virtual U3A
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2017 - 8/2020
ProviderCentrum celoživotního vzdělávání, Erasmus+
Statesolved
Social pillar of CSR and labour market for disabled
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period4/2012 - 3/2015
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
Skills of University of Ostrava Graduates Aim to Equal Labor Market Opportunities
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2010 - 9/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie vícedruhových médií
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Virtuální univerzita třetího věku
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřením na aplikaci Diversity Score
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period5/2009 - 11/2011
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na Ostravské univerzitě v Ostravě
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
VIrtuální univerzita třetího věku
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
SETIP - Senior Education and TRaining Internet Platform
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2008 - 9/2010
ProviderKatedra informatiky a počítačů, Gruntvig
Statefinished
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Integrace studentů se specifickými potřebami do studia na Ostravské univerzitě
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
SET_renewal
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2007 - 10/2008
ProviderGruntvig
Statefinished
SEDEC (Science Education for the Development of European Citizenship)
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2005 - 9/2008
ProviderCommenius
Statefinished
Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period9/2006 - 7/2008
ProviderEQUAL
Statefinished
Projekt integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na Ostravské univerzitě
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period2/2007 - 11/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
SET
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period8/2006 - 7/2007
ProviderGruntvig
Statefinished
social hub