Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Active Seniors Education without Barriers (ASEB)
Project IdERASMUS +KA2
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statefinished
AnotationProjekt ASEB stojí na následujících pilířích: sociální inkluze, studium bez bariér, využívání SMARTtechnologií, aktivní a kreativní přístupy ke vzdělávání seniorů, šíření kulturního dědictví. Do projektu budou zapojeny 4 organizace, zde uvádíme pouze akronymy, plné názvy organizací jsou uvedeny v sekci Participating Organisations: OU, AMBESP, RUTIS, KU. S odkazem na cíle projektu budou realizovány tyto významné aktivity: Cíl 1. Naplňovat metodiku vytvořenou v rámci projektu Inclusive Senior Education through Virtual U3V (ISEV) založenou na 4 pilířích: využívání SMART technologií, odstraňování informačních bariér, aktivní přístup seniorů ke vzdělávání a mezigenerační dialog. Výstupem projektu budou dva eLearningové kurzy (O2, O4). Kurzy budou vytvořeny tak, aby splňovaly 3 pilíře metodiky, tj. využívání SMART technologií, odstraňování bariér, aktivní přístup seniorů. Zatím nepočítáme se zapojením studentů a mládeže do projektu, nicméně nevylučujeme, že během řešení projektu nedojde na zmíněný mezigenerační dialog. Cíl 2. - 7. jsou popsány v příloze s názvem Summary, viz. dokumenty. Pro omezený počet znaků nelze vložit celý text. Projekt klade důraz na průběžnou evaluaci a diseminaci, rovněž na trvalou udržitelnost. Během řešení projektu budeme seriózně informovat zainteresovanou veřejnost o výstupech projektu a možnostech jejich dalšího rozšíření a využití. Budete striktně dbát na to, aby výstupy projektu byly přístupné a metody a postupy byly využívány i po ukončení projektu.