Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Integrated telemedical system for early detection of peripheral perfusion disorders, monitoring and personalized application of non-invasive therapies with a specific focus on patients with chronic diseases
Project IdFW01010543
Main solverMUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2024
ProviderÚstav fyziologie a patofyziologie, Technologická agentura ČR
Statesolved
AnotationCílem současného projektu je připravit ucelené telemedicínské řešení pro vybrané skupiny pacientů trpících chronickými onemocněními, které umožní včasný záchyt, aplikaci personalizovaných terapií včetně monitoringu pacientů v jejich přirozeném prostředí s podporou pacientské adherence k navrženým terapiím. Plánované výstupy projektu: 1) Prototyp nového diagnostického přístroje určeného pro včasnou a neinvazivní diagnostiku celkové periferní perfuze, tj. tepenné, žilní a lymfatické funkce včetně detekce příčin otoků 2) Prototyp nového diagnostického přístroje pro neinvazivní detekci tělové konmpozice pacienta 3) Prototyp diagnostického přístroje pro monitoring pacienta v přirozenéím prostředí s podporou adherence k terapii 4) Nový telemedicínský systém pro výše uvedené konmponenty formou softwaru