Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Development of new laboratory tests for the diagnosis of inflammation, sepsis and cardiovascular diseases based on chemiluminescence analysis on automated platforms
Project IdFW01010052
Main solverprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Period1/2020 - 12/2023
ProviderDěkanát LF, Technologická agentura ČR
Statesolved
AnotationPředkládaný projekt je zaměřený na vývoj v oblasti automatizace biomedicínského výzkumu a in vitro diagnostiky (dále IVD). Hlavním cílem projektu je zavedení technologie chemiluminiscenční imunoanalýzy (CLIA) do vývojových a výrobních procesů žadatele. CLIA technologie bude složit k vývoji imunodiagnostických souprav využitelné pro různé typy automatizovaných platforem Vývoj prototypů imunodiagnostických souprav na principu CLIA technologie Klinická validace, CE certifikace a uvedení na trh 10 nových produktů ? imunodiagnostických souprav pro stanovení klinických biomarkerů Design a vývoj komponent pro nový analyzátor typu Point-of-care testing (POCT)