Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Project Id08077/2020/RRC
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Katedra českého jazyka a liter. s did., Moravskoslezský kraj
Statesolved
AnotationProjekty v rámci řešení programu Moravskoslezského kraje přispějí k lepším podmínkám studentů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity při jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře. Projekty jsou určeny na podporu talentovaných studentů doktorského studia. Programem bude podpořen jeden student z Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou a tři studenti Katedry studií lidského pohybu.