Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Sport, zdraví a technologie
Project IdCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_059/0010183
Main solverMgr. Roman Minárik
Period1/2018 - 4/2023
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AnotationCílem projektu je:1. Vybudování chybějících výukových a laboratorních prostor OU pro vzd. oblast Tělesná výchova a sport, kinantropologie. 2. Vybudování zázemí pro nové multidisciplinární studijní programy v oblasti Behaviorálního zdraví a technologií.3. Vybudování speciálních učeben OU pro problémové a skupinové učení.4. Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity studentů OU. Vybudováním Centra behaviorálního zdraví (biomechanické lab.,fyziologické lab., lab. zobrazovacích metod (magnetická rezonance a sonografická metoda), Lab. IT a bio-technologií v kinantropologii, spánkové lab., lab. behaviorálního zdraví, lab. pro analýzu funkčního stavu organizmu) dojde k vytvoření základního předpokladu pro realizaci nových studijních programů a také ke zkvalitnění stávajících, jejichž obsah bude inovován a absolventi budou lépe uplatnitelní na trhu práce.Vybudováním Vnitřních sportovních zázemí napojených na IT technologie (aerobní, gymnastický a fitness sál, víceúčelová tělocvična, běžecká dráha) ve kterých budou instalovány také IT technologie (např. DartFish) dojde k vytvoření zázemí pro unikátní praktické zaměřené vzdělávání včetně uplatnění IT technologií při získávání nových dovedností a realizaci závěrečných prací zaměřených na vývoj aplikací souvisejících lidským pohybem.Vybudováním Venkovních sportovišť (work-outová zóna, hřiště na míčové sporty a volejbal (3x), atletická dráha) dojde k umožnění zkvalitnění praktického vzdělávání zejména v Bc. stud. prog. Vznikne možnost propojení Poradny pohybových programů se simulací praktické práce s klientem na venkovních sportovištích na základě diagnostiky v Centru behaviorálního zdraví.Vybudováním nových poslucháren a seminárních místností (čtyři posluchárny a PC učebna) dojde ke zkvalitnění vzdělávání v teoretických předmětech. Nové posluchárny budou koncipovány pro možnost napojení vlastních PC a organizace místností bude splňovat nároky na nové trendy ve vzdělávání(skupinové vyučování, problémová výuka atd.)