Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Periodr9/2018 - 8/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Periodr9/2018 - 8/2021
ProviderKatedra filozofie, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Veronika Mia Zegzulková
Periodr9/2018 - 8/2021
ProviderFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Modern technology in Environmental geography - key for the close cooperation with the practise
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová, Ph.D.
Periodr10/2017 - 7/2021
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Periodr7/2019 - 7/2021
ProviderKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
The effects of lowering dietary carbohydrates on health, exercise performance and wellbeing-related outcomes
Main solverdoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Periodr1/2018 - 6/2021
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Selective effect of fish farming on freshwater communities
Main solverRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Periodr1/2018 - 6/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Provedení klinických studií v rámci PMCF zdravotnických prostředků pro rok 2019 a 2020
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Periodr1/2021 - 6/2021
ProviderSmluvní výzkum
Statesolved
Paths development in traditional industries in old industrial regions in Czechia: governance, actors, institutions and leadership.
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Periodr1/2018 - 6/2021
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Dynamic changes in plant photoprotective mechanisms under elevated CO2 concentration and higher temperature
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Periodr1/2018 - 6/2021
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Professional, career and polytechnic education
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Periodr7/2018 - 6/2021
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
The development of the methodology for the incubation of the selected salmon species and the innovation of the fish egg incubation boxes
Main solverMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Periodr6/2019 - 5/2021
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program ZÉTA
Statesolved
Závěrečná evaluace projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" Podání nabídky.
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Periodr1/2020 - 4/2021
ProviderMinisterstvo práce a sociálních věcí
Statesolved
Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Periodr1/2020 - 3/2021
ProviderDěkanát FF, Statutární město Ostrava
Statesolved
Zajištění workshopů pro obce s rozšířenou působností
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Periodr2/2020 - 3/2021
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Rationing Missed Nursing care: An international and multidimensional problem
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Periodr10/2016 - 3/2021
ProviderCost
Statesolved
Univerzita PRO
Main solverMgr. Stanislav Ožana
Periodr1/2020 - 3/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Statutární město Ostrava
Statesolved
Education in the field of engineering and its optimization for labor market needs
Main solverMgr. Veronika Švrčinová
Periodr4/2019 - 3/2021
ProviderKatedra pedagogiky a andragogiky, Program ZÉTA
Statesolved
Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Periodr9/2019 - 1/2021
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished

1234567