Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu
Project IdSMO prevence kriminality
Main solverPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Period2/2021 - 12/2021
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationZamýšlená aktivita navazuje volně na projekt realizovaný v roce 2019 Prevence kriminality a rozvoj finanční gramotnosti prostřednictvím dramatických metod, který zaštiťovala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a který byl účastníky hodnocen pozitivně. Žádost o dotaci navazuje také na probíhající spolupráci Katedry sociální pedagogiky PdF Ostravské univerzity s Magistrátem města Ostravy a dalšími spolupracujícími subjekty pracujícími s rizikovými skupinami dětí a mládeže v Ostravě v rámci oblasti Prevence kriminality (září ? listopad 2020). PdF Ostravské univerzity v tom roce realizovala aktivitu v rámci naplňování Strategie prevence kriminality SMO na období 2017 ? 2021 Priorita 5. Prevence kriminality dětí a mládeže opatření a Opatření 6.3.1 (Podporovat preventivní programy zaměřené na boj proti virtuální kriminalitě a kyberšikaně) byla s katedrou sociální pedagogiky PdF Ostravské univerzity dojednána aktivita Divadlo Fórum na téma kyberšikana. Projekt bude zaměřen na oblast dětí a mládeže z rizikových skupin. Tento projekt nabízí podporu v oblasti vzdělávání vychovatelům a sociálním pracovníkům, kteří pracují pravidelně s dětmi a mládeží z rizikových skupin, což vyplývá také ze zkušeností minulých projektů.