UO

Hana Cisovská


Academic degree, name, surname:PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Room, floor, building: SA 310, Building SA
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2658
E-mail:
Personal website:No record found.Didaktika výchovných činností
Hana Cisovská
Year: 2019
ostatní

Dramatická výchova jako nástroj prevence rizikového chování
Hana Cisovská
Year: 2019, Prevence
článek v odborném periodiku

Akční výzkum v rukou učitele základní školy jako řešení ožehavého problému dnešní školy - nespolupracujícího chování žáků
Hana Cisovská, Žaneta Šimlová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Daidalos a Ikaros. Aktivizace žáků ve výuce prostřednictvím dramatické hry
Žaneta Šimlová, Hana Cisovská
Year: 2018, Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy
článek v odborném periodiku

Dramatická hra jako prevence užívání drog
Hana Cisovská
Year: 2018
stať ve sborníku

EDUdrama,s.r.o., Bratislava
Hana Cisovská
Year: 2018
působení v zahraničí

Mobilita zaměstnanců, Erasmus +
Žaneta Šimlová, Hana Cisovská
Year: 2018
působení v zahraničí

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol Odry
Hana Cisovská
Year: 2017
ostatní

Ostravská lokálka 2017
Hana Cisovská
Year: 2017
ostatní

Úvahy nad úvahami o oboru aneb Dramatická, nebo divadelní výchova- to je to, oč tu běží!
Hana Cisovská
Year: 2017, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku

XXII Otevřeno
Hana Cisovská
Year: 2017
ostatní

XXII Otevřeno Kolín
Hana Cisovská
Year: 2017
ostatní

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti cískevních škol
Hana Cisovská
Year: 2016
ostatní

Dětská scéna 2016
Hana Cisovská
Year: 2016
ostatní

Dětská scéna 2016- rekordní, bohatá a pestrá
Hana Cisovská
Year: 2016, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku

Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty
Ondřej Sekera, Hana Cisovská
Year: 2016, Ostravská univerzita, PdF
odborná kniha

Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové
Julius Sekera, Bohdana Richterová, Gabriela Slaninová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Veronika Štenclová, Michaela Kalousková ... další autoři
Year: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Ostravské buchárky 2016
Hana Cisovská
Year: 2016
ostatní

Otvírání 2016
Hana Cisovská
Year: 2016
ostatní

Role dramatické výchovy v profesní přípravě pedagogů
Hana Cisovská, Jana Buchtová
Year: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Štivadlo- krajská přehlídka vesnických ochotnických souborů
Hana Cisovská
Year: 2016
ostatní

XXI Otevřeno
Hana Cisovská
Year: 2016
ostatní

Celostátní přehlídka dětského divadla Dětská scéna 2015
Hana Cisovská
Year: 2015
ostatní

Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education
Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Jan Karaffa, Iva Červenková, Martin Malčík
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dramatická výchova a dramaterapie - videoprogram
Hana Cisovská
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dramatické umění a příprava budoucích pedagogů
Hana Cisovská
Year: 2014
stať ve sborníku

Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Inscenace jako východisko k výuce
Hana Cisovská, Žaneta Káňová
Year: 2014, Teatr Ludem
kapitola v odborné knize

Dramatická výchova a dramaterapie
Hana Cisovská
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nahlížení do map mladého divadla v Bechyni
Hana Cisovská
Year: 2013, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... další autoři
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Dramatická výchova a sociální učení v základním vzdělávání
Hana Cisovská
Year: 2012, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků
Julius Sekera, Hana Kubíčková, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Gabriela Bolková
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Dětské divadlo, přednes a dramatická výchova dnes
Hana Cisovská
Year: 2011, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku

Hraní rolí jako metoda aktivního učení
Hana Cisovská
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osobnostní a sociální výchova a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu
Hana Cisovská
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pracovní listy pro výuku komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ
Hana Cisovská
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Qeen Maud University College in Trondheim
Hana Cisovská
Year: 2011
působení v zahraničí

Zpráva o Dětské scéně 2011
Hana Cisovská
Year: 2011, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku

Drama Education and Developing the Personality and Social Competencies of Teachers
Hana Cisovská
Year: 2010, Umea School of Education, Umea University, Sweden
kapitola v odborné knize

Evaluace klíčových kompetencí rozvíjených prostřednictvím dramatické výchovy
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

Instituto Politecnico Portalegre
Hana Cisovská
Year: 2010
působení v zahraničí

Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.
Ondřej Šimik, Marie Švrčková, Danuše Sztablová, Bohuslav Pisklák, Hana Klimtová, Jan Karaffa, Hana Cisovská ... další autoři
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nahlížení 2010
Hana Cisovská
Year: 2010, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku

Profesní potřeby učitelů ve vztahu k výuce dramatické výchovy v nových podmínkách kurikulární reformy
Hana Cisovská
Year: 2010
stať ve sborníku

Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace.
Hana Cisovská, Hana Galetková, Jan Karaffa, Žaneta Káňová
Year: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Trutnov 2010 aneb O čem se letos hrálo a diskutovalo na Dětské scéně
Hana Cisovská
Year: 2010, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku

Drama education and development of personal and social teacher´s competency
Hana Cisovská
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drama teaching process and new requirements for primary education programme in the Czech Republic
Hana Cisovská
Year: 2009
stať ve sborníku

KATHO, Tielt
Hana Cisovská
Year: 2009
působení v zahraničí

Kulurní dědictví , rámcový vzdělávací program a dramatická výchovy v České republice
Hana Cisovská
Year: 2009
stať ve sborníku

Podněty k praxi dramatické výchovy
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Průvodce základy pedagogické komunikace a prezentace pro obor Učitelství pro mateřské školy
Hana Cisovská
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2009
stať ve sborníku

Zjišťování profesních potřeb pro výuku dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Hana Cisovská
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zjišťování profesních potřeb pro výuku dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Hana Cisovská
Year: 2009
stať ve sborníku

Zjišťování profesních potřeb učitelů pro výuku dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Hana Cisovská
Year: 2009
stať ve sborníku

Cesta k divadelnímu tvaru a rozvoj osobnostně sociálních kompetencí budoucích učitelů
Hana Cisovská
Year: 2008
stať ve sborníku

Co potřebuje učitel umět a znát, aby úspěšně naplánoval vyučovací projekt - využívat různé postupy sebereflexe vlastní práce
Hana Cisovská
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Drama teaching process and new requirements for primary education in the Czech Republic
Hana Cisovská
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dramatická výchova - pracovní listy pro pedagoga a pracovní listy pro žáka
Hana Cisovská
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kulturní dědictví, rámcový vzdělávací program a dramatická výchova v České republice
Hana Cisovská
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ohlédnutí aneb 10 (a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Jan Karaffa, Hana Cisovská
Year: 2008
stať ve sborníku

Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2008
stať ve sborníku

Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2008
stať ve sborníku

Rozvíjení klíčových kompetencí žáka ve vzdělávací oblasti člověk a společnost
Hana Cisovská, Jan Lorencovič
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj osobnostně sociální kompetence studentů na PdF Ostravské univerzity
Hana Cisovská
Year: 2008
stať ve sborníku

Tvořivé divadelní aktivity v přípravě budoucích učitelů
Hana Cisovská
Year: 2008
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva výzkumu Význam vybraných uměleckých aktivit pro rozvoj osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky- část divadlo a recitace
Hana Cisovská
Year: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Co potřebuje učitel vědět a znát, aby úspěšně realizoval vyučovací projekt - vytvářet bezpečné sociálně- komunikativní prostředí
Hana Cisovská
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K1 Kompetence k efektivní komunikaci aneb kouzlo porozumění
Hana Cisovská
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Odborné semináře k dětskému divadlu Arénka 2007
Hana Cisovská
Year: 2007
uspořádání konference, workshopu

Prešovská univerzita v Prešově
Hana Cisovská
Year: 2007
působení v zahraničí

Základy pedagogické komunikace
Hana Cisovská
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Drama education in pre-service education for primary school teachers
Hana Cisovská
Year: 2005, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Dramatická výchova v primárním vzdělávání
Hana Cisovská
Year: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů
Hana Cisovská
Year: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Hraní rolí v dramatické výchově jako možnost pro osobnostně sociální rozvoj budoucích učitelů
Hana Cisovská
Year: 2004, Semperfit
článek v odborném periodiku

Osobnostně sociální kompetence v přípravě učitelů primárního vzdělávání
Hana Cisovská
Year: 2004
stať ve sborníku

Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů
Hana Cisovská
Year: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální komptence budoucích učitelů
Hana Cisovská
Year: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Dramatická výchova a utváření osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů
Hana Cisovská
Year: 2001
stať ve sborníku

Dramatická výchova jako prostředek utváření osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů
Hana Cisovská
Year: 2001
stať ve sborníku

Komplementarita čtyř základních pilířů ve vzdělávání ve vysokoškolské přípravě
Hana Cisovská, Taťána Göbelová
Year: 2001
stať ve sborníku

Utváření osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů prostřednictvím dramatické výchovy (v předmětu základy profesní praxe)
Hana Cisovská
Year: 2000
stať ve sborníku

Výzkum dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů
Hana Cisovská, Jan Karaffa, Beata Krejzová, Eva Polzerová
Year: 2000
stať ve sborníku

Dramatická výchova v učitelském vzdělávání
Hana Cisovská
Year: 1999
stať ve sborníku

Rozvoj osobnostně sociální kompetence u budoucích učitelů prostřednictvím dramatické výchovy
Hana Cisovská
Year: 1999
stať ve sborníku

Dramatická výchova a její místo v učitelském vzdělávání
Hana Cisovská
Year: 1998
stať ve sborníku

Možnosti diagnostiky neverbálního produktu ve druhé situaci poijímací zkoušky
Hana Cisovská
Year: 1998
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
5VUV2Hlavní směry dramatické výchovy
8ZADVZáklady dramatické výchovy
88ADVZáklady dramatické výchovy
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
BDRVYDramatická výchova pro učitele
BKDRVDramatická výchova pro učitele
DE1SPDějiny sociální pedagogiky a výchovy
DIFODivadlo Fórum ve výchově a vzdělávání
DP1SKPříprava na školu, techniky duš. hygieny
DRAMADramatická výchova 1
DRAMBDramatická výchova 2
DRIM3Dramatická výchova 3
DRIM4Dramatická výchova 4
DR1M1Dramatická výchova 1
DR1M2Dramatická výchova 2
DR1V1Dramatická výchova 1
DR1V2Dramatická výchova 2
DR1V3Dramatická výchova 3
DR2MTDramaterapie
E-PSDPersonality and Social Development
KDRADramatická výchova 1
KDRBDramatická výchova 2
MA2KIZáklady krizové intervence
NSPEDSociální pedagogika
OB1CPZáklady pedagogiky
OS1P1Osobnostní příprava 1
OS1P2Osobnostní příprava 2
OS1P3Osobnostní příprava 3
PEDGRPedagogika
ROSU1Rozvoj osobnosti učitele 1
SDEPVDějiny výchovy
VY1POVýchovné poradenství
VY1ZTVyužití zvířat ve výchově
YB1CPZáklady pedagogiky
YR1V1Dramatická výchova 1
YR1V2Dramatická výchova 2
YR1V3Dramatická výchova 3
YS1P1Osobnostní příprava 1
YS1P2Osobnostní příprava 2
YS1P3Osobnostní příprava 3
ZA2KIZáklady krizové intervence
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
1UOPSUčitel v obtížných pedagog. situacích
1ZOPSUčitel v obtížných pedag. situacích
11UOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
11ZOPUčitel v obtížných pedag. situacích
2OSBPOsobnostní příprava
2SOCRSociální pedagogika 2
3DHAIDramatické hry a improvizace
4DRAVDramatická výchova
4ZDRVDramatická výchova
44DRADramatická výchova
44ZDVDramatická výchova
6DIVCDidaktika výchovných činností
6DRAMDramatická výchova
6DRA1Dramatická výchova 1
6DRA2Dramatická výchova 2
6EPSDPersonality and Social Development
6PEVCPedagogika volného času
6PXE1Praxe 1, průběžná, reflektovaná
6PXE2Praxe 2, průběžná, reflektovaná
6PXE3Praxe 3, průběžná, reflektovaná
6PXE4Praxe 4, souvislá, reflektovaná
6SEB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
6ZKPDZáklady pedagogiky
66EB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
66EVCPedagogika volného času
66IVCDidaktika výchovných činností
66KPDZáklady pedagogiky
66PSDPersonality and Social Development
66RA1Dramatická výchova 1
66RA2Dramatická výchova 2
66XE1Praxe 1, průběžná, reflektovaná
66XE2Praxe 2, průběžná, reflektovaná
66XE3Praxe 3, průběžná, reflektovaná
66XE4Praxe 4, souvislá, reflektovaná
7DVRSDramatická vých. v práci s rizik. skup.
7PXE1Praxe 1, souvislá, reflektovaná
7PXE2Praxe 2, souvislá, reflektovaná
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SED2Projektový seminář k diplomové práci 2
77ED2Projektový seminář k diplomové práci 2
77VRSDramatická vých. v práci s rizik. skup.
77XE1Praxe 1, souvislá, reflektovaná
77XE2Praxe 2, souvislá, reflektovaná
SVUDCVůdcovství a manažerské styly vedení
VYDOSociálně-psychologické dovednosti
VYSO1Vybrané oblasti sociální pedagogiky
VYSO2Vybrané oblasti sociální pedagogiky
WYSOPVybrané oblasti sociální pedagogiky
WYSPDSociálně-psychologické dovednosti
WYVY1Výchova v rodině I
WYVY2Výchova v rodině II
1DV1Dramatická výchova v primár. vzdělávání


AuthorTitleType of thesisYear
Podaný AdamHomosexual pedagogue in the czech educationMaster's thesis 2020 
Prokopová ŠárkaSupport measures for inclusive education through the eyes of teachersMaster's thesis 2020 
Šiml MichalBehavioral problems of clients of Institute of social careMaster's thesis 2020 
Močidlanová MartinaThe using of reminiscent therapy at work with elderlyMaster's thesis 2019 
Pustówka DominikDevelopment number of scout members in Moravian-Silesian area, or "Why the number of members is growing more slowly than elsewhere"Master's thesis 2018 
Silberová AnetaUsing methods od dramatic education in the art discipline at the Primary school of artMaster's thesis 2018 
Balonová SoňaBringing up a child in a single-parent familyMaster's thesis 2017 
Janošková VeronikaDealing with aggressive behaviour of children from perspective of kindergarten teacherMaster's thesis 2017 
Vilčeková LenkaProblems caregivers taking care of unselfsufficient seniors at homeMaster's thesis 2017 
Blažková LeonaThe use of social networking by adolescents and its impact on the quality of communication with their parentsMaster's thesis 2016 
Heincová MarkétaClient satisfaction with communication in office work.Master's thesis 2016 
Buchtová JanaThe Role of Drama Education in Training of PedagoguesMaster's thesis 2015 
Krzaková VěraSeniors on FacebookMaster's thesis 2015 
Mrózková RiaThe structure of pedagogical communication between teacher and pupils at primary schoolMaster's thesis 2015 
Šelongová MarcelaSupport for senior citizens within the municipality in preventing of so-called dishonest sales practicesMaster's thesis 2015 
Táborská TáňaProffesional training of the Czech Republic Police in the area of communication and the following application of gained communication skills in the crisis situationsMaster's thesis 2015 
Válková LudmilaThe Education of the Crisis InterventionistsMaster's thesis 2015 
Vinklárková VeronikaValue orientation in children in a foster homeMaster's thesis 2015 
Fofová IvanaFine relaxation techniques for children difficult to trainMaster's thesis 2014 
Dvořáková PetraInfluence of the Internet on teneagers communicationMaster's thesis 2013 
Ottová ZuzanaThe Puppet and Its Application in Work with Pre-School ChildrenMaster's thesis 2013 
Secová JanaImage of leisure Centre KorunkaMaster's thesis 2013 
Seifertová PetraDrama and developing core competencies in primary educationMaster's thesis 2013 
Pavelková BlankaTeacher´s Pedagogy Communication at Basic SchoolMaster's thesis 2012 
Goldová JitkaDramatic education and kurikulumMaster's thesis 2011 
Křivánková MichaelaTeacher's parol speech at elementary schoolMaster's thesis 2011 
Polášková JanaHighly-regarded and experienced teacher of drama studiesMaster's thesis 2011 
Škvaridlová LucieThe theatre Forum and its usage in resolution actuall teenager´s problemsMaster's thesis 2011 
Baronová LenkaDrama education in primary school intent on manhood phenomenonMaster's thesis 2010 
Fialová KláraCommunation in lessons of dramatic training in primary educationMaster's thesis 2010 
Krayzlová RenátaDramatic education and its place in the school education curriculumMaster's thesis 2010 
Loňková PavlínaPossibilities of Drama in Education in the Development od Social and Personal Competences in Primary EducationMaster's thesis 2010 
Ulrichová JitkaThe role of games duriny lessons in classes 1-5 at elementary schoolMaster's thesis 2010 
Böhmová LenkaPossibilities of the education game in advancement elementary schoolchildren´s key attributionsMaster's thesis 2009 
Holaňová KateřinaDrama techniques in primary curriculum subjectsMaster's thesis 2009 
Branná BarboraDrama classes in education of pupils with hearing difficulties at First grade of primary school for children with hearing difficultiesMaster's thesis 2008 
Hoblíková JanaA role of a game in adapting of first grade pupils at elementary schoolMaster's thesis 2008 
Kastnerová AndreaThe use of drama education methods in project-based teachingMaster's thesis 2008 
Kovářová MartinaThe communication amongs the teacher and the pupils in the lessonMaster's thesis 2008 
Lipowská JanaCondition analysis in dramatic education at the first grade of primary school (in Karvina district)Master's thesis 2008 
Ondrušková MichaelaDramatic education and framework programmeMaster's thesis 2008 
Pahorecká ŽanetaPossibilities of Usage of Drama Education in Development losing the problems and decision aqirement Competence in Primary EducationMaster's thesis 2008 
Vyvialová ZuzanaDevelopment of cooperation among pupils of the elementary school by using the drama gamesMaster's thesis 2008 
Drabinová MichaelaFormy dramatické výchovy v Rámcovém vzdělávácím programuMaster's thesis 2007 
Frončková JanaDramatic Improvisation as a Way of Attaining a Desirable Self-confidenceMaster's thesis 2007 
Hendrychová IlonaPersonal and social education of elementary school childMaster's thesis 2007 
Hopianová LucieTHE USAGE OF DRAMA EDUCATION IN THE LEISURE TIME INSTITUTIONSMaster's thesis 2007 
Lhotský LuděkTHE EXAMPLE`S COLLECTION OF ?LINEAR ALGEBRA? FOR STUDY OF TEACHING PROFESSION FOR SECOND STAGE OF THE BASIC SCHOOL ? EDUCATIONAL SOFTWARE CREATIONMaster's thesis 2007 
Moravcová KateřinaDrama Educational like Methodos class in primary educationMaster's thesis 2007 
Pytlíková TerezaDramatic education end school program of educationMaster's thesis 2007 
Tužinská LenkaPOSSIBILITIES OF DRAMATIC EDUCATION FOR CREATING POSITIVE RELATIONSHIPS AND CLIMATE IN A CLASSMaster's thesis 2007 
Fojtová PetraMetody dramatické výchovy ve výuce jazyka českého na 1. stupni základní školyMaster's thesis 2006 
Hošková EvaUplatnění hry a dramatické hry ve vyučováníMaster's thesis 2006 
Žídková PetraDramatická výchova v primárním vzdělávání ve Frýdku-MístkuMaster's thesis 2006 
Lyčková KateřinaHodnocení a sebehodnocení v dramatické výchověMaster's thesis 2005 
Peřichová KateřinaVyužití metod dramatické výchovy ve vyučování na 1. stupni ZŠMaster's thesis 2005 
Rabatinová SoňaVyužití dramatické výchovy jako vyučovací metody na 1. stupni ZŠMaster's thesis 2005 
Říhová LucieMethods of drama in the development of preschool ageBachelor's thesis  
Bágarová MichaelaUncooperative behaviour of children placed in children`s home during drama educationBachelor's thesis 2020 
Bílková JitkaMotivation to change addiction behaviour in counselling for people with alcohol addictionBachelor's thesis 2020 
Fajová RadkaThe choise of children old school age for spending free timeBachelor's thesis 2020 
Hrda TomášMinorities intolerance in the Czech armyBachelor's thesis 2020 
Jurošková Petra The issue of inclusion a Roma pupil into a non-Roma class collectiveBachelor's thesis 2020 
Návratová MartinaTheatre inscenation as a possible part of reminiscence therapyBachelor's thesis 2020 
Pejšová DagmarActivities in the senior stage of lifeBachelor's thesis 2020 
Zemanová KlaudieMotivation of parents to select Montessori kindergartenBachelor's thesis 2020 
Gerová DitaFAMILY AS A FACTOR INFLUENCING THE CHOICE OF APPRENTICESHIP OR STUDYBachelor's thesis 2019 
Kovácsová EliškaParent's motivation in choosing an elementary school for their childBachelor's thesis 2019 
Koval TomášExperience of pupils from secondary school with addictive substancesBachelor's thesis 2019 
Macháček LiborEffect of canistherapy in the care of the elderlyBachelor's thesis 2019 
Macurová AnnaThe phenomenon of age from the point of view of the younger generationBachelor's thesis 2019 
Onderková IvanaPreparation of clients from children's homes for their future independent livesBachelor's thesis 2019 
Pavlásková AlžbětaCommunicative competence of a teacher assistant in a class at elementary schoolBachelor's thesis 2019 
Pščolková LadaSupport of Prosocial Behaviour of Adolescents in the Czech Sokol CommunityBachelor's thesis 2019 
Stehnová JanaReeducation processes at the Juvenile Diagnostic Institute in OstravaBachelor's thesis 2019 
Svozilová AnnaSocial climate at Montessori schoolBachelor's thesis 2019 
Šemorová BarboraAttitude of young adults towards marriageBachelor's thesis 2019 
Fajčáková VeronikaCauses of indiscipline among pupils in the second stage of primary schoolBachelor's thesis 2018 
Frýdlová KateřinaDo not mind the slanders and squabblingBachelor's thesis 2018 
Gottwaldová BarboraLeisure activitis of clients in social care homes for mentally disabledBachelor's thesis 2018 
Klímová KateřinaEducational Consultancy Activities at Czech Primary SchoolsBachelor's thesis 2018 
Bodnárová LucieDivorce and its influence on the childBachelor's thesis 2017 
Divínová VeronikaThe motivation of teenagers in Zlín region for spending their free time in a choirBachelor's thesis 2017 
Madejová KláraVolunteering of Fusion Czech republicBachelor's thesis 2017 
Chudějová KarolínaThe social climate at the Montessori schoolBachelor's thesis 2016 
Fukalová MarieSocial Pedagogy Students´s Satisfaction with Their Course PlanBachelor's thesis 2016 
Grocholová GabrielaListening as a part of pedagogical communication of educators in the after-school clubBachelor's thesis 2016 
Hůlová KristýnaVolunteer work in the organization S.T.O.P.Bachelor's thesis 2016 
Pišlová PavlínaTheater as social therapyBachelor's thesis 2016 
Šnajdrová SimonaOne Brain Method: Working with Children with Attention Deficit DisorderBachelor's thesis 2016 
Šnejdarová JarmilaThe importace of musical collective artistic activities to creating a climate classBachelor's thesis 2016 
Békešová BarboraSocial climate of Waldorf schoolBachelor's thesis 2015 
Benešová SandraLeisure time activites of school-age childrenBachelor's thesis 2015 
Dobiášová VeronikaUse of drama in the work of the educator school clubBachelor's thesis 2015 
Juráňová LenkaMaking theater productions with children in leisure activitiesBachelor's thesis 2015 
Kramplová LucieDramatic Education as an Instrument of Improvement of the Communication at a Primary SchoolBachelor's thesis 2015 
Moravcová BarboraThe development of communication of the physically handicapped people through drama educationBachelor's thesis 2015 
Otrubová VendulaOptions clients activation with Alzheimer's dementia and their integration into societyBachelor's thesis 2015 
Ozdincová JanaMeaning of drama education in building a climate classBachelor's thesis 2015 
Slípková MarkétaNursery School by ActingBachelor's thesis 2015 
Smolová TerezaWork with the earlier teen age children in drama educationBachelor's thesis 2015 
Stoláriková LucieReadiness of teachers solving the problem of bullying in elementary schoolBachelor's thesis 2015 
Švrčina DominikThe most commonly used parenting styles in families of second degree pupils of basic schoolsBachelor's thesis 2015 
Blažková LeonaManipulation in relationshipBachelor's thesis 2014 
Hrubá Sabrina InésDrama in education as a prevention of bullyingBachelor's thesis 2014 
Lukács MarioDifficulties of children from socially disadvantaged backgrounds entering the preparatory classes of primary schoolsBachelor's thesis 2014 
Nezmarová AndreaThe share of dramatic education in the development of a healthy lifestyleBachelor's thesis 2014 
Ponková MarieDrama education in prevention of drug addictionBachelor's thesis 2014 
Pytlová LenkaOptions of primary school teachers to integrate students with disabilitiesBachelor's thesis 2014 
Slechanová Nikolparental attitudes to the use of the Internet by childrenBachelor's thesis 2014 
Šebenová IngridAdolescent and smokingBachelor's thesis 2014 
Walachová BarboraCreative dramatics as a way to literatureBachelor's thesis 2014 
Zemková HanaSpecifics of educational communication in the lessons of drama educationBachelor's thesis 2014 
Barátová MarkétaDrama in the work of educatorBachelor's thesis 2013 
Gajdzioková TamaraTV in child´s worldBachelor's thesis 2013 
Krzaková VěraSocial communication nowadays - Life on-lineBachelor's thesis 2013 
Leváková PetraKindergarden teacher´s pedagogical communicationBachelor's thesis 2013 
Macková AnnaAttitudes kk kindergarten teachers use drama in the school curriculumBachelor's thesis 2013 
Šelongová MarcelaCommunicative between a client and social worker at the office and fieldBachelor's thesis 2013 
Žurková KarolínaParalinguistic aspects of communication in fact-finding interviewsBachelor's thesis 2013 
Maďová JanaThe development of communication skills of children through work with the storyBachelor's thesis 2012 
Nešporová VeronikaTeacher's pedagogic communication in the maternity schoolBachelor's thesis 2012 
Opálková PetraDeveloping communicative competence by children of different age groups in kindergartenBachelor's thesis 2012 
Pustowková KatarzynaDeveloping pre-school children´s communicative competenceBachelor's thesis 2012 
Korbelová PetraDrama education and Framework education programBachelor's thesis 2011 
Neuwertová PetraDrama education in preprimary schoolBachelor's thesis 2011 
Olšáková PavlaPedagogical communication of teacher in pre-primary schoolBachelor's thesis 2011 
Sikorová LenkaPedagogical communication of teacher in pre-primary schoolBachelor's thesis 2011 
Valášková PavlínaEducation assistant´s professional communicationBachelor's thesis 2011 
Víchová SylvieDramatic education and General educational program of preprimary educationBachelor's thesis 2011 
Olšová JanaDrama teaching in the pre-school educationBachelor's thesis 2010 
Galiová Tereza?Using Drama at work with children with mild mental retardation?Bachelor's thesis 2009 
Heczková DanielaTake advantage of dramatic education in school educational programme.Bachelor's thesis 2009 
Kuperová ZuzanaThe way to theatre form with mentally disabled clientsBachelor's thesis 2009 
Cemperová OlgaDevelop the preprimary kid´s creativityBachelor's thesis 2008 
Nesvadbová JanaRozvoj partnerské a skupinové citlivosti v dramatických hráchBachelor's thesis 2006 
Revajová MartinaRozvoj dítěte v oblasti mezilidských vztahů prostřednictvím dramatické hryBachelor's thesis 2006 
Vajbarová RadanaMožnosti dramatické výchovy při adaptaci dětí v mateřské školeBachelor's thesis 2005 


Nástroje evaluace klíčových kompetencí žáků 1. stupně základní školy ve vztahu k procesu dramatické výchovy
Main solverPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub