Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj infrastruktury pro implementaci flexibilních forem vzdělávání na FU OU
Project IdIRP_strat.řízení fakult
Main solverMgA. Michal Bárta, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt - reaguje na zvýšené nároky na výukovou kapacitu v souvislosti se vznikem nových studijních programů - napomáhá implementaci flexibilních forem výuky do vzdělávání - řeší nedostatek technologické infrastruktury pro zajištění souběhu prezenční výuky a online výuky