Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Jaroslav David

Jaroslav David

Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Room, floor, building: D 510, Building D
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1860
+420 604 159 745
E-mail:No record found.Český Brad Pitt, moravská Mata Hari - antroponymické variování v současné české publicistice
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2020, Acta onomastica
journal article

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Year: 2020, Slovo a slovesnost
journal article

Výraz svoboda v perspektivě lingvistické analýzy - na příkladu materiálu období 1948-1989
Jaroslav David
Year: 2020, Naše řeč
journal article

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2018, Acta onomastica
journal article

Toponymy in a relocated city: the city of Most, Czech Republic
Jaroslav David
Year: 2018, Voprosy onomastiki
journal article

Toponymy in a Socialist City - the Cities of OstravaPoruba, Havířov and Most (Czech Republic)
Jaroslav David
Year: 2018, Onomastica Uralica
journal article

Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Year: 2017
certified methodologies and procedures

Obrazy z cest do země Sovětů
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2017, Host
specialist book

15 hesel, např. Historická sémantika, Názvotvorba, Newspeak, Vlastní jméno místní, Urbanonymum, Honorifikační toponymum
Jaroslav David
Year: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Proměny chápání krajiny prizmatem korpusového výzkumu v letech 1990-2019
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Mouth Full of Names: Anthroponymy-Based Text Concentration in the Czech Novels Featuring the Character of Švejk
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Year: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
journal article

And the mouth speaks on: The role of personal names in three Švejk-featuring pieces of fiction
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Between Cultural Heritage and Marketing: German Place Names in Post-Communist Czechia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2021, Palgrave Macmillan
specialist book chapter

German place names in the Czech Lands - the perspective of post-war opinion journalism
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Year: 2021, Beiträge zur Namenforschung
journal article

Going East - The Soviet Union and China in the Mirror of Czech Travel Writing in the 1950s
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Janův hrad nebo John's Castle - vlastní jména v?překladu v?sémantické perspektivě
Jaroslav David, Agata RUPIŃSKA, Kristýna BŘEZINOVÁ
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

President Václav Havel as an Inspiration for Czech Urbanonymy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2021, Onomastica
journal article

Prezident Václav Havel v paměti uličních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stříbropěnná, rozběsněná, milovaná - jména řek v textu
Kristýna Kovářová, Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

?The motto of us is to be: To degermanize completely our homeland? - German Place Names in the Perspective of Post-war Opinion Journalism
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Věda mnoha jmen: onomastické termíny v publicistice Českého národního korpusu
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Year: 2021, Jazykovedný časopis
journal article

Český Brad Pitt, moravská Mata Hari - antroponymické variování v současné české publicistice
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2020, Acta onomastica
journal article

Mnohost v jazykové krajině - od morfologie přes gramotnost k diskuzím o vizuálním smogu
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
specialist book chapter

Obraz ?ocelového srdce republiky? v publicistice druhé poloviny 20. století
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2020, Slezský sborník
journal article

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Year: 2020, Slovo a slovesnost
journal article

Staročeský, staroslovanský a staroslověnský - k významovým polím tří adjektiv
Jaroslav David
Year: 2020, Bohemica Olomucensia
journal article

The Radio Speeches of Czech Exile Politicians in the Period of 1939-1945 - in the Perspective of Thematization of Proper Names
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2020, Historický časopis
journal article

Varianty a variování zeměpisných názvů v českém politickém diskurzu 1945-1989
Jaroslav David, Agata Rupińska
Year: 2020, Acta onomastica
journal article

Výraz svoboda v perspektivě lingvistické analýzy - na příkladu materiálu období 1948-1989
Jaroslav David
Year: 2020, Naše řeč
journal article

Delimitative function of place names in the linguistic landscape - as illustrated with examples from the cities of Prague and Ostrava (Czech Republic)
Jaroslav David
Year: 2019, Linguistica Brunensia
journal article

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Year: 2019, Veda, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV
specialist book chapter

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host, 2016. 216 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 6. Slovo a slovesnost
Jaroslav David
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2019, MISCELLANEA GEOGRAPHICA - REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT
journal article

Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek)
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2019, Acta onomastica
journal article

Thematization of Place Names in Opinion Journalism: Czech Exile Politicians' Radio Speeches between 1938 and 1945
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2019, Acta onomastica
journal article

Varianty a variování názvů v politickém diskurzu
Jaroslav David, Agata Rupińska
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Exonymie průmyslové oblasti - na příkladu Ostravska a Karvinska (Česká republika)
Jaroslav David, Lucie Nováková
Year: 2018, Acta onomastica
journal article

Gabriel Rožai: Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná. Gabriel Rožai, Rožňava, 266 s. Acta onomastica
Jaroslav David
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Jan Hajšman: Plzeňsko-český slovník: Pročpa tudlecto říkáme? Starý most, Plzeň 2017, 176 s. Acta onomastica
Jaroslav David
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2018, Acta onomastica
journal article

Proper Names Thematization - General Remarks on The Process
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První česká soustavná práce o literární onomastice. Dvořáková, Žaneta (2017): Literární onomastika: Antroponyma. Praha: FF UK, 292 s. Naše řeč
Jaroslav David
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Still Having a Conflict Potential? German Place Names in Czechia, Hungarian Place Names in Slovakia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thematization of Place Names in Czech Opinion Journalism
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thematization of Proper Names in Ideological Speeches
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toponymy in a relocated city: the city of Most, Czech Republic
Jaroslav David
Year: 2018, Voprosy onomastiki
journal article

Toponymy in a Socialist City - the Cities of OstravaPoruba, Havířov and Most (Czech Republic)
Jaroslav David
Year: 2018, Onomastica Uralica
journal article

Vytváření kultu básníka Petra Bezruče prostřednictvím vlastních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2018
abstract in proceedings

Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Year: 2017
certified methodologies and procedures

Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2017, Hungarian Geographical Bulletin
journal article

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazy z cest do země Sovětů
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2017, Host
specialist book

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tematizace jazyka v cestopisech ze země Sovětů v letech 1917-1970
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2017, Slovo a slovesnost
journal article

Urban Landscape and its Toponymy - Czech Socialist Cities in the Centre of Research Interest
Jaroslav David
Year: 2017
work experience abroad

Velcí lidé velké země na stránkách časopisu Lidé a země
Jaroslav David
Year: 2017, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter

15 hesel, např. Historická sémantika, Názvotvorba, Newspeak, Vlastní jméno místní, Urbanonymum, Honorifikační toponymum
Jaroslav David
Year: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2016, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
journal article

Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Mikrotoponymie městského prostoru
Jaroslav David
Year: 2016
abstract in proceedings

Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
Jaroslav David
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
Jaroslav David
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Přesouvání paměti místa prostřednictvím toponymie - na příkladu města Most
Jaroslav David
Year: 2016, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Rudolf Šrámek: Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje
Jaroslav David
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR)
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst
Jaroslav David
Year: 2016
editorial work

Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu
Jaroslav David
Year: 2016, Studie z aplikované lingvistiky
journal article

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Jaroslav David, Michal MÍSTECKÝ
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism
Jaroslav David, Michal Semian
Year: 2015, Slovo a slovesnost
journal article

Czech for Erasmus Students in Ostrava
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Pestré vrstvy - stratifikace toponymie města
Jaroslav David
Year: 2015
abstract in proceedings

Robert Dittmann - Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 3: Čeština a dějiny
Jaroslav David
Year: 2015, Slovo a slovesnost
journal article

Specializovaná mapa pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel
Přemysl Mácha, Luděk Krtička, Jaroslav David
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech in Ostrava
Jaroslav David
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen
Jaroslav David
Year: 2014, Naše řeč
journal article

Kolokace vlastních jmen
Jaroslav David
Year: 2014, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Year: 2014, Host
specialist book

Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2014, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
journal article

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Year: 2013, Slovo a slovesnost
journal article

Názvy míst
Luděk Krtička, Přemysl Mácha, Jaroslav David
Year: 2013
software

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Year: 2013
organizing conference, workshop

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Year: 2013, Host
specialist book

Street Names - Between Ideology and Cultural Heritage
Jaroslav David
Year: 2013, Acta onomastica
journal article

Toponymické vytváření prostoru nového socialistického města
Jaroslav David
Year: 2013, Geografické rozhledy
journal article

Typizace ve jménech seriálových postav
Jaroslav David, Zdeňka Suchá
Year: 2013, Acta onomastica
journal article

Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times
Jaroslav David
Year: 2012, Leipziger Universitätsverlag und AVA - Akademische Verlagsanstalt
specialist book chapter

DB systém Místa paměti
Luděk Krtička, Přemysl Mácha, Jaroslav David
Year: 2012
software

Diachronní sémantika - hrad a zámek potřetí
Jaroslav David
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

Living Toponymy in Czech New Towns
Jaroslav David
Year: 2012, Beiträge zur Namenforschung
journal article

Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Year: 2012, Acta onomastica
journal article

Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě
Jaroslav David
Year: 2012, Naše řeč
journal article

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Year: 2012
organizing conference, workshop

Toponyma a orientace v současném městském prostoru aneb Ztracen ve městě
Jaroslav David
Year: 2012, Prešovská univerzita v Prešove
specialist book chapter

Commemorative Place Names. Their Specificity and Problems
Jaroslav David
Year: 2011, Names: A Journal of Onomastics
journal article

František Čermák - Václav Cvrček - Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality
Jaroslav David
Year: 2011, Slovo a slovesnost
journal article

Klasifikace honorifikačních toponym
Jaroslav David
Year: 2011, Slovo a slovesnost
journal article

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice
Jaroslav David
Year: 2011, Academia
specialist book

Vlastní jména a jejich (historická) sémantika
Jaroslav David
Year: 2011, Acta onomastica
journal article

cui a virginali vocabulo inditum est nomen Devin
Jaroslav David
Year: 2010, JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity
specialist book chapter

Honorifikace jako určující rys moderní urbanonymie
Jaroslav David
Year: 2010
abstract in proceedings

Honorifikační motiv v toponymii
Jaroslav David
Year: 2010, Acta onomastica
journal article

Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym)
Jaroslav David
Year: 2010, Naše řeč
journal article

Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava
Jaroslav David, Jaroslav David
Year: 2010
editorial work

Proměny české antroponymie po roce 1989
Jaroslav David
Year: 2010, Acta onomastica
journal article

Žižkovo Pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland
Jaroslav David
Year: 2010, Oficyna Wydawnicza LEKSEM
specialist book chapter

Budovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov ...a Havířov
Jaroslav David
Year: 2009, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Environmentální rozměr toponomastiky
Jaroslav David
Year: 2009, Acta onomastica
journal article

Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles
Jaroslav David
Year: 2009, Beiträge zur Namenforschung
journal article

Kapitoly z české oikonymie 20. století
Jaroslav David
Year: 2009, Academia
specialist book

Lexikon české literatury počtvrté aneb na okraj pseudonymů
Jaroslav David
Year: 2009, Acta onomastica
journal article

Mytizační funkce toponym a mýtus naší krajiny (na příkladu honorifikačních oikonym)
Jaroslav David
Year: 2009
abstract in proceedings

Paměť národa jako onomastický pramen a jeho možné využití
Jaroslav David
Year: 2009, Acta onomastica
journal article

Pohleden - Horní Pohleď - Pohleď (okres Havlíčkův Brod)
Jaroslav David
Year: 2009
abstract in proceedings

Soutěž na pojmenování nového města - Havířov
Jaroslav David
Year: 2009, Acta onomastica
journal article

Specifické antroponymické a toponymické formanty v nové češtině a jejich vnímání
Jaroslav David
Year: 2009
abstract in proceedings

Berounští medvědi a Ježíškova Vánoční pošta z Božího Daru
Jaroslav David
Year: 2008, Studia slavica - Slovanské studie
journal article

Divnopis. Proč se to tak jmenuje?
Jaroslav David
Year: 2008, Český lid
journal article

From Žižkovo Pole to Havířov
Jaroslav David
Year: 2008, Österreichische Namenforschung
journal article

Jan Žižka z Trocnova a husitská tradice v zeměpisných jménech širšího Havlíčkobrodska
Jaroslav David
Year: 2008
abstract in proceedings

Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy a Šmoulov
Jaroslav David
Year: 2008, Naše řeč
journal article

Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu
Jaroslav David, Radek Čech
Year: 2008
abstract in proceedings

Pan Klaus a pan Úžasný
Jaroslav David, Radek Čech
Year: 2008
abstract in proceedings

Růžová čajovna v Růžové ulici (The Rose Tea Room in Rose Street)
Jaroslav David
Year: 2008, Beiträge zur Namenforschung
journal article

Etymologie ve výuce češtiny
Jaroslav David
Year: 2007
abstract in proceedings

Internetové mapové zdroje pro toponomastiku
Jaroslav David
Year: 2007, Acta onomastica
journal article

NAD ranními zprávami (Bystřice NAD/POD Pernštejnem)
Jaroslav David
Year: 2007, Čeština doma a ve světě
journal article

Náš starověk v díle Ladislava Horáka
Jaroslav David
Year: 2007
abstract in proceedings

Rudolf Krajčovič. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest
Jaroslav David
Year: 2007, Český lid
journal article

Textová opora k vývoji českého jazyka
Jaroslav David
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (fungování nicků na chatu)
Jaroslav David
Year: 2006
abstract in proceedings

Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku)
Jaroslav David
Year: 2006, Acta onomastica
journal article

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

hele vis ze mas dobrej nick?
Jaroslav David
Year: 2006, Čeština doma a ve světě
journal article

Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině
Jaroslav David, Pavel Rous
Year: 2006, Academia
specialist book

Nicky v komunikaci na WWW chatu
Jaroslav David, Eva Jandová, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Diana Svobodová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Případ Marie Pytlíkové-pozdní ohlas hilsneriády
Jaroslav David
Year: 2006
abstract in proceedings

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod
Jaroslav David
Year: 2006
abstract in proceedings

baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (emoce v chatové komunikaci-nicky)
Jaroslav David
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Divotvorný místopis
Jaroslav David, Ondřej Nováček
Year: 2005
librettos, screeplays

Jména jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí. (Literární antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury)
Jaroslav David
Year: 2005, Acta onomastica
journal article

Zaniklá sídliště na užším Havlíčkobrodsku
Jaroslav David
Year: 2005
abstract in proceedings

Čeština pro cizince aneb Lepší v jazyce plavat než se utopit
Jaroslav David
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak Přibyslav a Hesov ke svému pojmenování přišly
Jaroslav David, Pavel Rous
Year: 2004, Přibyslavský čtvrtletník pro kulturu, historii a ekologii
journal article

Ohrozim, Ohrozima, Ohrozimy (k jednomu toponymu z Opavska)
Jaroslav David
Year: 2004
abstract in proceedings

Toponyma na katastru Havlíčkův Brod
Jaroslav David
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)
Jaroslav David
Year: 2003, Jazykovědné aktuality
journal article

Havlíčkobrodské Havlíčkobrodsko.
Jaroslav David
Year: 2002, Acta onomastica
journal article

Jazykoběžník
Jaroslav David
Year: 2002
librettos, screeplays

Když se řekne
Jaroslav David
Year: 2002
librettos, screeplays

Odraz těžby a zpracování rud, především stříbra, v toponymii užšího Havlíčkobrodska.
Jaroslav David
Year: 2002
abstract in proceedings

Sborník havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí.
Jaroslav David
Year: 2002, Acta onomastica
journal article

Suchý nebo Píčov? (K jednomu místnímu jménu z Boskovicka)
Jaroslav David
Year: 2002
abstract in proceedings

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (1. část)
Jaroslav David
Year: 2002
abstract in proceedings

Bažír, Klůs, Vostřejže...
Jaroslav David
Year: 2001, Nové knihy
journal article

Brod Smilův, Německý nebo Havlíčkův?
Jaroslav David
Year: 2001, Havlíčkobrodsko
journal article

Co ta mexická vlna?! To si snad ze mě děláte káku?! (k současnému vojenskému slangu a jeho vývojovým tendencím)
Jaroslav David
Year: 2001
abstract in proceedings

K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg)
Jaroslav David
Year: 2001, Acta onomastica
journal article

Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech
Jaroslav David
Year: 2001, Jazykovědné aktuality
journal article

"miesto pusté a diel lesem zarostlé" (k zaniklým osadám *Darov a Osralov někdejšího Čáslavského kraje)
Jaroslav David
Year: 2001
abstract in proceedings

Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ "kobyla" a "kůň" na území Čech
Jaroslav David
Year: 2001, Acta onomastica
journal article

Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější
Jaroslav David
Year: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
journal article

Úvod do fonologie
Jaroslav David
Year: 2001, Nové knihy
journal article

Dziejdyn, Bołek: Chybíš mi, můj posle+dní
Jaroslav David
Year: 2000, Virgo et Aguarius
specialist book

Poselství a inspirace. Redaktor: Paulík, Karel
Jaroslav David, Sigmund Freud, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... other authors
Year: 1999
editorial and language revision

Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů
Jaroslav David, Karel Paulík, Kolektiv Autorů
Year: 1999
editorial and language revision

Německý Brod po říjnovém převratu roku 1918
Jaroslav David
Year: 1998, Havlíčkobrodsko 14
journal article

Toponyma v obecních kronikách obcí Květinov, Hurtova Lhota a Poděbrady (okres Havlíčkův Brod)
Jaroslav David
Year: 1998, Acta onomastica XXXIX
journal article

Několik poznámek k historii tvrze a zámku v Herálci
Jaroslav David
Year: 1995, Havlíčkobrodsko 11
journal article

Adjektivum staročeský jako znak kvality v marketingových textech
Jaroslav David
Year: ,
journal article

DE, GWZO,Leipzig, 30.05.-02.06.2017
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

HU, Budapest, 06.05.-10.05.2013
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

PL, Katowice, 06.04.-09.04.2014
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

PL, Katowice, 08.03.-12.03.2015
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

PL, Katowice, 26.03.-29.03.2018
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

PL, Opole,07.11.-10.11.2016
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

PL, Wroclaw, 02.11.-06.11.2015
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

SK, FF UKF Nitra, 01.04.-05.04.2019
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

SK, JÚĽŠ SAV Bratislava, 3.10.-4.10.2019
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

SK, UMB Banská Bystrica, 02.10.-06.10.2017
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

SK, UMB Banská Bystrica, 06.10.-11.10.2013
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

SK, UMB Banská Bystrica, 13.10.-16.10.2019
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

SK, UMB Banská Bystrica, 25.04.-29.04.2016
Jaroslav David
Year:
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ANJDBAntroponomastika
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CASTEHrady, zámky, tvrze - zákl. kastelologie
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
DISE1Diplomový seminář 1
DISE2Diplomový seminář 2
DISE3Diplomový seminář 3
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
EXJDBPoznávací exkurze
EXPOPoznávací exkurze
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
FIKLUFilmový klub
FKJDBFilmový klub
HGRMHistorická gramatika češtiny
HGRMUHistorická gramatika češtiny
HISTEHistorické texty - analýza
HLDBHistorická lexikologie a etymologie
HLJAHistorická lexikologie a etymologie
HMJDAHistorická mluvnice češtiny
HSLOVHistorie na pozadí slov
KAJDAKompl. analýza textů v diachr. perspekt.
KDFIMKapitoly z dějin českého filmu
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
MOJDAMorfologie
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
OTOnomastika - Toponomastika
PCJ2Český jazyk pro polonisty 2
PCJ4Český jazyk pro polonisty 4
PSATEPsaní odborného textu
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
PUIM1Článek v impaktovaném časopise 1
PUIM2Článek v impaktovaném časopise 2
PURC1Článek recenzovaný v češtině 1
PURC2Článek recenzovaný v češtině 2
PURN1Článek recenzovaný v cizím jazyce 1
PURN2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
SEZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
SEZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
SEZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
SJKUCSpisovný jazyk a jazyková kultura
SJKUTSpisovný jazyk a jazyková kultura
SZB1SZZ - část - Český jazyk
SZN1SZZ - část - Český jazyk
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
TEOKUTeorie a praxe komunikace
TEXSYTextová syntax
TOJDBToponomastika
UODBÚvod do onomastiky
UOJAÚvod do onomastiky
UONOMÚvod do onomastiky
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VMJDAVývoj myšlení o spisovné češtině
VSPCDějiny spisovné češtiny
VTCEIVývojové tendence spisovné češtiny
VTJDBVývojové tendence češtiny
ZEPSTZáklady ediční práce - staré texty
ZONO1Onomastika - toponomastika 1
ZONO2Onomastika - antroponomastika 2
ZSCZáklady staré češtiny pro historiky
0CECNČeština pro cizince - ml. neslovan. jaz.
0CECSČeština pro cizince - mluv. slovan. jaz.
0CECTČeština pro cizince - práce s čs. texty
0CEC1Čeština pro cizince 1
0CEC2Čeština pro cizince 2
1GR2CGramatika 2 (morfosyntax 1)
1HIMAHistorická mluvnice češtiny
1MORAMorfologie
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SOUCSouborná zkouška
1UONAÚvod do onomastiky
2SJDBProjektový seminář 2
3DECFDějiny češtiny
3DEKFDějiny a kultura českých zemí
3EXUFPoznávací exkurze
3HLEAHistorická lexikologie a etymologie
3KATAKomplexní analýza textů
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3MORFNormativní gramatika češtiny 2
3MYCAVývoj myšlení o spisovné češtině
3PR1FČeština - jazykové praktikum 1
3PT1FPsaní textů 1
3PT2FPsaní textů 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SZ1SZZ - Český jazyk
3SZ1YSZZ - Český jazyk
3SZ2YSZZ - Česká historie a kultura
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
3UMYAVývoj myšlení o spisovné češtině
3UZPAZáklady praxe pro učitele českého jazyka
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
5SCLISoučasná česká lingvistika
6CJCECizí jazyk - čeština pro cizince
6ONTSOnomastika - tradice a současnost
7CEC1Czech for Foreigners 1
7CEC2Czech for Foreigners 2
7COTBČtení odborného textu v cizím jazyce
7EXUFExkurze
7FIKFFilmový klub
7HLEBHistorická lexikologie a etymologie
7KAFCKapitoly z dějin českého filmu
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7PRIBProjektový seminář
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7SCHAStará čeština pro historiky
7TONBToponomastika
7UONBÚvod do onomastiky
7UONFÚvod do onomastiky
8KATAKomplexní analýza textů
8LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
9ASFICzech Language - Final Exam
9AVTAktuální vývojové tendence
9CJCCizí jazyk - čeština pro cizince
9CMFKČeština a moderní formy komunikace
9CMMCČeština v médiích, média v češtině
9CRESČeština a region, ekolingv., sociolingv.
9CSSTČeština a synchronní slovanská typologie
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKvantitativní lingvistika
9MCPDMluvnice češtiny z pohledu diachronních
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9OOnomastika
9ODPObhajoba disertační práce
9SCNJStratifikace českého národního jazyka
9SCULCzech Cult., History, Customs and Trad.
9SDP1Seminář k disertační práci 1
9SDP2Seminář k disertační práci 2
9SDZStátní doktorská zkouška
9SGRACzech Grammar
9SPHOCzech Phonetics and Pronunciation
9SRCLSoučasná reflexe české lingvist. tradice
9SREAReading and Writing Czech Texts
9TSTradice a současnost ve výzkumu ml. jaz.
SZB1DSZZ-část-Český jazyk a literatura
3SZ1USZZ-část-Český jazyk a literatura s did.
6UNJVÚtvary národního jazyka a jejich vývoj


AuthorTitleType of thesisYear
Klemensová TerezaThe toponymy of Czech borderlands after the year 1945 (as a case study of chosen municipalites of the region of Jeseníky)Doctoral thesis 2019 
Kovářová KristýnaHydronymy of the Ostravice River BasinDoctoral thesis 2019 
Rausová JanaSocioonomastic Aspects of Toponymy in the Selected LocalitiesDoctoral thesis 2018 
Byrtusová BarboraThe analysis of the language of Czech historical fiction stories by Václav Beneš Třebízský, Svatopluk Čech and Alois JirásekAdvanced thesis 2013 
Esterková YvonaThe Linguistic Analysis of Václav Havel´s New Year SpeechesAdvanced thesis 2013 
Svobodová ZuzanaLoanwords in Czech language - an approach to the problem and their definition (as illustrated with Czech language textbooks of years 1857-2005)Advanced thesis 2013 
Lu ZiyueChinese borrowings in CzechMaster's thesis 2022 
Slívová LuciePresentation of root declension of the a- plus ja-stem masculine nouns illustrated with selected grammar books and text books of the Czech languageMaster's thesis 2022 
Březinová KristýnaContemporary Czech anthroponymy and its perception by language usersMaster's thesis 2021 
Kolláth Anna LauraUrban Toponyms of Industrial Cities before and after 1989 - Illustrated with the Cities of  Ostrava and MiskolcMaster's thesis 2021 
Fira NataliaEthnic Stereotypes in Czech and Polish Folk Anecdotes - Linguistic PerspectiveMaster's thesis 2020 
Kedis MinaProblems of teaching Czech language to Arabic speakersMaster's thesis 2020 
Miffek DavidThe old Czech language - towards a definition and perception of the language development periodMaster's thesis 2020 
Prochorenkova KarinThe language of Perestroika. The reflection of political change in language and its perceptionMaster's thesis 2020 
Reclik AgataExonyms in the Czech and Polish journalsMaster's thesis 2019 
Sun TinglinChinese Place Names (Exonyms) in the Czech TextMaster's thesis 2019 
Dobešová LucieToponymy of the City of Nový JičínMaster's thesis 2018 
Nováková LucieExonymy of the region of Ostrava and KarvináMaster's thesis 2017 
Švrčková BarboraOronymy in the Beskydy Protected Landscape AreaMaster's thesis 2015 
Hajná MichaelaBeer Names - the Diachronic ApproachMaster's thesis 2014 
Kovářová KristýnaRude Names in Czech LanguageMaster's thesis 2014 
Lužná BlankaHanakian dialect in the works of Otakar BystřinaMaster's thesis 2014 
Slepička JanHydronymy of Ostrava RegionMaster's thesis 2014 
Smolková LucieNames of Literary Works as Onomastic ProblemMaster's thesis 2013 
Suchá ZdeňkaPersonal Names-Typization and Stereotypes in Czech TV SeriesMaster's thesis 2012 
Vejrychová EliškaProper Names and the Problem of Czech Nationalism in the Period of 1945-1948Master's thesis 2011 
Loučka PetrOronymy of Hrubý Jeseník MountainsMaster's thesis 2010 
Neradilová LenkaToponymy in the Cadastre of Čechy, Domaželice, Líšná a Podolí Villages (district of Přerov)Master's thesis 2010 
Svobodová ZuzanaUrbanonymy of Otrokovice CityMaster's thesis 2010 
Švihelová JanaProper Names in the Czech-German Dictionary by Josef JungmannMaster's thesis 2010 
Poláčková RadkaCzech for Foreigners - Czech of ForeignersMaster's thesis 2009 
Štrajt PřemyslPersonal Names in LyricsMaster's thesis 2009 
Pospíšilová Tereza Literary Names in Dramatic Texts of the Czech National RevivalMaster's thesis 2008 
Langrová Veronika"Hliník se odstěhoval do Humpolce." (Literary onymy in screenplays and theatre plays of Zdeněk Svěrák)Master's thesis 2007 
Sekanina Zdeněk America, Balkans, Mexico (exonymie of Ostrava)Master's thesis 2007 
Vidličková DarinaKočičí zámek and Psí žleb. Animal`s names in toponymsMaster's thesis 2007 
Dostálová EvaToponyma in the Land Register of LosticeMaster's thesis 2006 
Kovaříková MartinaStreet names in BoskoviceMaster's thesis 2006 
Lakosilová MarkétaUrbanonymy of ZlínMaster's thesis 2006 
Ryšková SylvaToponymy of the district of Michálkovice (the city of Ostrava)Bachelor's thesis  
Jarolim VítChanges of anthroponymy of the village Zábřeh in the 20th centuryBachelor's thesis 2021 
Rykalová EvaToponymy of the City of TřinecBachelor's thesis 2020 
Slívová LucieUrbanonymy of the Modern city - HavířovBachelor's thesis 2020 
Březinová KristýnaUrbanonymy of the Town of ŠumperkBachelor's thesis 2019 
Králová TerezaToponymy of Slezská OstravaBachelor's thesis 2019 
Mužíková LenkaToponymy of  the Village of ČeladnáBachelor's thesis 2018 
Miffek DavidMemoirs as the source of urbanonymy research (illustrated with the city of Hradec Králové)Bachelor's thesis 2017 
Staníková KristýnaToponymy of the City of Frýdek-MístekBachelor's thesis 2017 
Píštěk MiroslavToponymy of the City of RychvaldBachelor's thesis 2016 
Gavlík PetrProper Names of Coal Mines - Witnesses of Regional HistoryBachelor's thesis 2015 
Nováková LucieToponymy of the City of BohumínBachelor's thesis 2015 
Burková LenkaHypocoristic forms of personal names (as illustrated by personal names of the region of Northern Moravia and Silesia)Bachelor's thesis 2013 
Klemensová TerezaFolk etymology of place namesBachelor's thesis 2013 
Esterková YvonaThe Linguistic Analysis of New Year´s Speeches of Czech PresidentsBachelor's thesis 2012 
Slepička JanToponymy on the Cadastre of Ostrava-Hrabová in Historical PerspectiveBachelor's thesis 2012 
Malcová AndreaToponymy of the Cadaster of Stará BěláBachelor's thesis 2010 
Suchá ZdeňkaPopis Království českého by František Palacký as an Important Source of OnomasticsBachelor's thesis 2010 
Děcká ZuzanaProper Names of Non-profit OrganisationsBachelor's thesis 2009 
Vejrychová EliškaProper Names in Translation (an Application to Czech Translations of A Christmas Carol by Charles Dickens)Bachelor's thesis 2009 
Hájková TerezaPen NamesBachelor's thesis 2008 
Loučka PetrToponymy in the Cadaster of Nová Dědina (district of Kroměříž)Bachelor's thesis 2008 
Pavelka AlešNames in CalendarBachelor's thesis 2008 
Svobodová ZuzanaChanges in the System of Czech Personal Names after 1989Bachelor's thesis 2008 
Šínová ZuzanaAntroponyms in novels for women and girlsBachelor's thesis 2008 
Šrubařová PetraChanges in the System of Czech Personal Names after 1989Bachelor's thesis 2008 
Klézlová MartinaFolk etymologie and toponymie.Bachelor's thesis 2006 
Zapletalová LenkaTOPONYMS IN THE CADASTER OF ŽULOVÁ (DISTRICT OF JESENÍK)Bachelor's thesis 2005 


Quantitative Onomastics: Starting Points, Concepts, Applications
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Between Etymology and Landscape: Topics of the 21th Century Czech Onomastics
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Reflection of Language and Linguistic Issues in Non-Linguistic Texts
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Reality Creation through Language - A Qualitative Analysis of Modern Czech Texts
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
New Trends in Toponymy Research - Illustrated with Particular Localities of Moravia and Silesia Regions
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Place-names: Cultural Heritage in Danger
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Place Names as a Significant Component of Cultural Heritage and an Important Source of Local, Regional, and National Identity. Preparing Guidelines for the Preservation of Place Names.
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2014
ProviderVeřejné zakázky
Statefinished
The Historical Semantics
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV (vydání publikace)
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period11/2012 - 12/2012
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Lidová etymologie-její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka)
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub