Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Visegrad Scholarship - Topic: Election preferences of the Polish national minority in the Moravian-Silesian Region in Czech Republic: historical context, new challenges, and new political prospects
Project IdVisegrad Fund
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period10/2021 - 2/2022
ProviderVisegrad Fund
Statefinished
AnotationDr. Maryan Lopata je výzkumník z Ukrajiny a s podporou Visegrádského stipendia by na KSGR v rámci výzkumného pobytu v období 10/2021 do 2/2022 realizoval svůj výzkumný projekt, jehož plán je v přiložené žádosti.