Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Strategic plan fajnOVA CENTRUM
Project Id10144/2021/OSŘ
Main solverMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Period4/2021 - 2/2022
ProviderSmluvní výzkum
Statefinished
AnotationSmlouva o dílo, jejímž cílem je zpracovat Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022 - 2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035. Obsahem strategického plánu bude: Analytická část Strategického plánu a) sestavení metodického přístupu tvorby strategického plánu b) vytvoření profilu území, shromáždění a zpracování dostupných dat, realizace rozhovorů c) analýza vnitřního prostředí úřadu d) návrh priorit a hlavní zjištění pro návrhovou část, včetně SWOT analýzy e) facilitace pracovních skupin, včetně vypořádání připomínek Návrhová část Strategického plánu a) formulace vize a dlouhodobých priorit ? výhled do roku 2035 b) návrh cílů, klíčových opatření a projektů c) projednání výstupů s pracovními skupinami d) finalizace dokumentu, vypořádání připomínek v rámci pracovních skupin Implementační část Strategického plánu a) vytvoření akčního plánu a jeho provázání s dostupnými a potenciálními zdroji financování b) nastavení implementace, pravidel monitoringu a vyhodnocování Strategického plánu