Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Main solverMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2022
ProviderMŠMT
Statesolved
Multifunctional monolithic aerogels for efficient water purification
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period3/2020 - 12/2022
ProviderMŠMT
Statesolved
Analysis of specific shortcomings in Czech speeches of Polish users of the Czech language
Main solverdoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2022
ProviderMŠMT
Statesolved
Genetically modified donor T cells as a universal cell source for the immunotherapy of tumors using T lymphocytes equipped with a chimeric antigen receptor (CAR).
Main solverdoc. RNDr. Michal Šimíček, PhD.
Period8/2019 - 12/2022
ProviderProgram TRIO
Statesolved
Fuzzy relational structures in approximate reasoning
Main solverdoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2022
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
AI-Met4AI : Centre for the development of Artificial Intelligence Methods for the AutomotiveIndustry of the region)
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period12/2018 - 11/2022
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Healthy Aging in Industrial Environment - HAIE
Main solverMUDr. Radim Šrám, DrSc.
Period2/2018 - 11/2022
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Simulation - Innovation - Practice = modern way of education at the Faculty of Medicine
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2019 - 11/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Simulation center-Training hospital
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2019 - 11/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Development of teachers digital competencies at elementary schools in the Moravian-Silesian region
Main solverMgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Period11/2019 - 10/2022
ProviderKatedra informač. a komunik. technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
ehealth Literacy Learning skills among Nurses working with older people eLily2-RN
Main solverPaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
Period10/2020 - 9/2022
ProviderErasmus+
Statesolved
Securing of Infrastructural of New Doctoral Program Neuroscience Faculty of Medicine OU
Main solverMgr. Filip Chadžijski, MBA
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Accreditation of new doctoral program Neurosciences
Main solverdoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice
Main solverdoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Period9/2018 - 9/2022
ProviderKatedra biologie a ekologie, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statesolved
Klastr umění a designu
Main solverMgA. Imrich Veber
Period6/2017 - 9/2022
ProviderFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Reflection of National and European Identity in the New Millennium
Main solverdoc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Period9/2019 - 8/2022
ProviderErasmus+
Statesolved
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019 - Přírodovědecká fakulta
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2019 - 8/2022
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Katedra biologie a ekologie, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra matematiky, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2019 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2019 - 8/2022
ProviderKatedra historie, Katedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Development of tools to support the involvement of fathers in social activation services for families with children and their pilot verification in practice
Main solverMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Period8/2020 - 7/2022
ProviderFakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Statesolved
Archaeogenetic Study of Human Populations in Mainland Southeast Asia
Main solverM.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D.
Period1/2019 - 6/2022
ProviderINTER-ACTION
Statesolved

123456789101112131415