Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice
Project IdCZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153
Main solverdoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Period9/2018 - 9/2022
ProviderKatedra biologie a ekologie, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statefinished
AnotationProjekt řeší aktuální problém zaměstnanosti absolventů vysokých škol v česko-polském příhraničí a opírá se o nevyužitý potenciál ekoturistiky v chráněných územích přírody v ekonomicky marginálních příhraničních územích. Cílem projektu je inovativní posílení praktických komunikačních, znalostních i dovednostních kompetencí studentů tří univerzit tak, aby byli kvalitně připraveni pro vstup na přeshraniční trh práce jako manažeři udržitelného rozvoje ekoturistiky.