The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO

Kamila Sekerová


Academic degree, name, surname:Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 214, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2645
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
CTVRČeské tvarosloví
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3MKVJazyková problematika v multikult. vých.
C3PSTPraktická stylistika
C3SCTSeminář k českému tvarosloví
C3STYČeská stylistika
C3TVAČeské tvarosloví
C3USJÚvod do studia českého jazyka
DMSVSpecifika výuky češtiny pro jinojazyčné
KOSJZKomunikace s jinojazyčným žákem
USCJÚvod do studia českého jazyka
2OAN1Komplexní analýza textu 1
2OAN2Komplexní analýza textu 2
2OAN3Komplexní analýza textu 3
2PMUVJazyková problematika v multikult. vých.
2SREKJazyková specifika reklamního textu
22AN1Komplexní analýza textu 1
22AN2Komplexní analýza textu 2
22AN3Komplexní analýza textu 3
22MUVJazyková problematika v multikult. vých.
3RAROZáklady českého tvarosloví
3ROCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
3RPRAPravopisné repetitorium
3RSTXPraktická stylistika a tvorba odb. textu
3RTVASeminář k českému tvarosloví
3RTYLČeská stylistika
33PRAPravopisné repetitorium
33RCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33RRAPravopisné repetitorium
33RROZáklady českého tvarosloví
33RTYPraktická stylistika a tvorba odb. textu
33RVASeminář k českému tvarosloví
33RYLČeská stylistika
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
5ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
55ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.2
6KSLVKomunikační a slohová výchova
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TVARČeská mluvnice 1 - tvarosloví
6ZBOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SLVKomunikační a slohová výchova
66VARČeská mluvnice 1 - tvarosloví
7KAT1Kompl. analýza textu pro školní praxi 1
7KAT2Kompl. analýza textu pro školní praxi 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77AT1Kompl. analýza textu pro školní praxi 1
77AT2Kompl. analýza textu pro školní praxi 2
77DP1Seminář k diplomové práci 1
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77SKPSeminář k diplomové práci
8JAZ4Mateřský jazyk 4 - stylistika
88AZ4Mateřský jazyk 4 - stylistika
9DMSVSpecifika výuky češtiny pro jinojaz.žáky
9DSRDŘeč orientovaná na dítě
99MSVSpecifika výuky češtiny pro jinojaz.žáky
99SRDŘeč orientovaná na dítě
CTVRČeské tvarosloví
MSLD2Jazyková komunikace a kultura řeči
USCJÚvod do studia českého jazyka


No record found. Database Maintenance.Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Main solverMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2022
ProviderMŠMT
Statesolved
The unevenness of communication parent - child relationship (the analysis of the family communication)
Main solverMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub