Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Monitoring of the Musculoskeletal System Using Telemedicine Applications in Trauma Surgery
Project IdCZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020184
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Period2/2020 - 12/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Statesolved
AnotationProjekt si klade za cíl vyvinout komplexní monitorovací technologii v poúrazové rehabilitační péči o pacienty s využitím smart technologií. Prostřednictvím výzkumu budou získány nové poznatky vedoucí k vývoji nové technologie, která umožní rozvoj poúrazové individuální péče v oblasti telemedicíny. Aplikací technologie bude umožněno efektivně usměrňovat pacienta v procesu rehabilitace bez nutnosti hospitalizace. Výstupem projektu bude software a certifikovaná metodika.