Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Analysis of specific shortcomings in Czech speeches of Polish users of the Czech language
Project Id8J20PL068
Main solverdoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2022
ProviderMŠMT
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je sběr a analýza jazykových dat charakteru nedostatků u Poláků učících se česky, a to pro budoucí lingvistické a didaktické využití nejen v rámci vysokoškolské výuky, ale i na středních školách a v dalších vzdělávacích zařízeních vč. jazykových kurzů, v mezinárodních společnostech apod. Na všech těchto činnostech budou kooperovat akademici z Ostravské a Vratislavské univerzity, což přispěje k rozvoji smysluplné spolupráce mezi oběma bohemistickými pracovišti. Tento projekt na podporu mezinárodní výměny akademických pracovníků pomůže nejen k prohloubení spolupráce mezi českou a polskou univerzitou, ale i k vytvoření východiska pro následné odborné zužitkování získaných výsledků a vznik užitečných publikačních výstupů (viz výše), které napomohou k efektivnější výuce češtiny jako cizího jazyka v polském jazykovém prostředí.