UO > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Securing of Infrastructural of New Doctoral Program Neuroscience Faculty of Medicine OU
Project IdCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636
Main solverIng. Petr Kazík, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AnotationCílem projektu je materíálně podpořit rozvoj výzkumných vzdělávacích programů na lékařské fakultě OU. Konkrétně vybudováním molekulárně-genetické laboratoře materiálně (přístroji, laboratorním vybavením, materiálem) zabezpečit v rámci komplementárního ESF projektu nově vzniklý interdisciplinární doktorský studijní program Neurovědy (neurologie, neurochirurgie, psychiatrie, fyziologie, farmakologie). Realizace projektu umožní zvýšit produkci VaV výsledků a publikační činnost v daných oborech.
social hub