Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Development of teachers digital competencies at elementary schools in the Moravian-Silesian region
Project Id02_18_067 OPVVV_DIGI II
Main solverMgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Period11/2019 - 10/2022
ProviderKatedra informač. a komunik. technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationCílem projektu je posílit metodickou a technickou připravenost učitelů ZŠ pro využívání digitálních technologií ve výuce. Pro naplnění cíle bude vytvořen 30 hodinový vzdělávací program s 5 moduly. Každý modul bude tvořen obecnou a speciální částí specifikovanou podle zaměření (1. st., 2. st.). Pro řešení metodických otázek vznikne Poradenský portál. Vzdělávání bude realizováno jako kombinace prezenční skupinové výuky na zapojených školách, distanční výuky a individuálního vzdělávání.