Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Selective effect of fish farming on freshwater communities
Main solverRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Periodr1/2018 - 6/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Paths development in traditional industries in old industrial regions in Czechia: governance, actors, institutions and leadership.
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Periodr1/2018 - 6/2021
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Dynamic changes in plant photoprotective mechanisms under elevated CO2 concentration and higher temperature
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Periodr1/2018 - 6/2021
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Professional, career and polytechnic education
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Periodr7/2018 - 6/2021
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
The development of the methodology for the incubation of the selected salmon species and the innovation of the fish egg incubation boxes
Main solverMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Periodr6/2019 - 5/2021
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program ZÉTA
Statefinished
Závěrečná evaluace projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" Podání nabídky.
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Periodr1/2020 - 4/2021
ProviderMinisterstvo práce a sociálních věcí
Statesolved
Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Periodr1/2020 - 3/2021
ProviderDěkanát FF, Statutární město Ostrava
Statesolved
Zajištění workshopů pro obce s rozšířenou působností
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Periodr2/2020 - 3/2021
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Rationing Missed Nursing care: An international and multidimensional problem
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Periodr10/2016 - 3/2021
ProviderCost
Statesolved
Univerzita PRO
Main solverMgr. Stanislav Ožana
Periodr1/2020 - 3/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Statutární město Ostrava
Statefinished
Education in the field of engineering and its optimization for labor market needs
Main solverMgr. Veronika Švrčinová
Periodr4/2019 - 3/2021
ProviderKatedra pedagogiky a andragogiky, Program ZÉTA
Statesolved
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Main solverdoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Periodr2/2018 - 1/2021
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Periodr9/2019 - 1/2021
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished
Can be positive Trendelenburg sign associated with ACL injury risk factors? Case study
Main solverMgr. Gabriela Beinhauerová
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Stress for parent taking care of disabled child
Main solverBc. Petra Benešová
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The Picture of Sacrum in the Language of Christian Young People
Main solverdoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anthropocentrism in Ethics
Main solverMgr. Martin Brezina, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Fundamental skills technique selection in sport gymnastics.
Main solverMgr. Pavel Brtva
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Development of adaptive mechanisms of evolutionary algorithms in order to solve various optimization problems.
Main solverdoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
A NEUROPALLIATIVE REHABILITATION APPROACH TO PRESERVE THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH AN ADVANCED STAGE OF SELECTED NEUROLOGICAL DISEASES
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Periodr4/2017 - 12/2020
ProviderÚstav ošetřov. a porodní asistence, GP Min. zdravotnictví
Statefinished

123456789101112131415