Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Závěrečná evaluace projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" Podání nabídky.
Project IdDNS 05 (2019/08)
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Periodr1/2020 - 4/2021
ProviderMinisterstvo práce a sociálních věcí
Statesolved
AnotationCílem závěrečné evaluace systémového projektu je: vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu; vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV,příp. jiné státní orgány pro další poskytování podpory obcím a dalším subjektům při tvorbě a realizaci sociálního bydlení prostřednictvím systémových projektů; vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následná komparace;formulace doporučení pro další implementaci státní politiky podpory a rozvoje sociálního bydlení.