UO

Petr Rumpel

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Room, floor, building: L 144, Building L
Position:Deputy Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Human Geography and Regional Development (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2336
+420 731 505 360
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Rumpel, P., Bravencová, L., Gilar, M., Hrabálek, J., Kokešová, L., Krumnikl, M., Pohorská, B., Tieftrunk, L., Sukeníková, J. a Šťastná, S. Analýza sociodemografického a socioekonomického vývoje specfické oblasti SOB4 Karvinsko.: Analýza SOB4 Karvinsko.. 2019.
Slach, O., Hýllová, L., Ženka, J. a Rumpel, P. Policy mobility of creative and smart cities in Czechia. In: 7th EUGEO Congress. Galway: Galway University. 2019.
Rumpel, P. Erasmus teaching staff mobility. Liverpool John Moores University, Department of Built Environment.. 2018.
Rumpel, P. Governance of shrinkage and re-growth.: Why is Ostrava not a re-growing city?. In: International Scientific Conference: Social and Economic Development and Regional Policy. Adaptation of Post_Industrial Society to Global Changes. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem. 2018.
Rumpel, P. Use of Industrial Heritage n the Shrinking City of Ostrava.: The Case Study of DOV Lower Vitkovice Area.. In: Shrinkage and Heritage: Renewing the Legacy of Urbanisation. Milano: Politecnico Milano. Department of Architecture and Urban Studies. 2018.
Slach, O., Krtička, L. a Rumpel, P. Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava. In: Workshop on social disparities in shrinking cities. Erfurt: Fakultät Architektur und Stadtplanung. 2017.
Rumpel, P. Local economic development of Ostrava.: Growth, tourism and local development.. In: OECD 13th Annual Meeting: Increasing productivity, job creation and inclusion from bottom-up. Praha: OECD. 2017.
Koutský, J., Slach, O., Ženka, J. a Rumpel, P. Path Dependencies and Economic Transformation in Industrial Cities In Czechia. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: The European Regional Science Association (ERSA). 2017.
Slach, O., Ženka, J. a Rumpel, P. Post-crisis development of creative industries in Czech cities. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: European Regional Science Association (ERSA). 2017.
Rumpel, P. Governance ekonomické regenerace města Ostravy 1990-2016.. In: Mezinárodní interdisciplinární sympozium / Miedzynarodove sympozjum interdyscyplinarne. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Slach, O., Bosák, V. a Rumpel, P. Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování. In: Jiří Ježek (eds). Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. s. 179-194. 1. ISBN 978-80-7552-263-4.
Slach, O., NOVÁČEK, A. a Rumpel, P. Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě.. In: Jiří Ježek (eds). Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. s. 27-55. 1. ISBN 978-80-7552-263-4.
Zářický, A. a Rumpel, P. Pracovní seminář k rozvoji tradičních průmyslových regionů: Mezinárodní pracovní seminář k problematice tradičních průmyslových regionů [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2015.
Rumpel, P. The Governance of Economic Regeneration of the Shrinking City of Ostrava.. 2015.
Rumpel, P. Výzkumné aktivity CMRM KSGRR ve starém průmyslovém regionu Ostravsko.. In: Pracovní seminář k rozvoji starých průmyslových regionů. Ostrava. 2015.
Rumpel, P., Siwek, T. a Slach, O. Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem?. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, 2014. s. 61-67. ISBN 978-83-7986-024-1.
Rumpel, P. From low road to high road? Changing urban governance of metropolitan region of Ostrava.. In: New challenges in local, metropolitan and regional governance.. Poznan: Institute of Socio-Economic Geography, Adam Mickiewicz University Poznan. 2014.
Rumpel, P. Když se město smršťuje.. 2014.
Rumpel, P. a Slach, O. Shrinking Cities in Central Europe. In: Transitions in Regional Science - Regions in Transitions: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 142-155. ISBN 978-80-7478-560-3.
Großmann, K., Haase, A., Arndt, T., Cortese, C., Rink, D., Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I. a Violante, A. Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten: Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie. In: německý. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. s. 89-115. Sozialstrukturanalyse 2014. ISBN 978-3-658-01013-3.
Rumpel, P., Rink, D., Nadolu, B., Krzysztofik, R. a Haase, A. The Governance of Urban Shrinkage in Cities of Post-socialist Europe: Polices, Strategies and Actors. Journal of Urban Research and Practice. 2014, č. 7, s. 258-277. ISSN 1753-5069.
Rumpel, P., Slach, O., Siwek, T., Stryjakiewicz, T., Jaroszewska, E. a Marcinczak, S. Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast.. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014. s. 9-15. ISBN 978-83-7986-024-1.
ŠŇUPÍKOVÁ, R. a Rumpel, P. Branding: Ke zlepšení vnímání místa nestačí jen nové logo či slogan.. Moderní obec. 2013, roč. 19, s. 20-21. ISSN 1211-0507.
Rumpel, P. Clusters: Life Cycles and Drivers of Innovation and Industrial Upgrading in the Automotive Industry in the Ostrava region, Czechia.. In: English. Rome: Soliman, KS, 2013. Soliman, KS, 2013. s. 941-945. ISBN 978-0-9860419-1-4.
Rumpel, P. Clusters: Life Cycles and Drivers of Innovation in the Automotive Industry in the Ostrava Region, Czechia.. In: IBIMA Creating Global Competitice Economies. Řím: IBIMA. 2013.
Rumpel, P., Skokan, K., Chládek, P., Blažek, J. a Žížalová, P. Emerging regional innovation strategies in Central Europe: institutions and regional leadership in generating strategic outcomes.. EUR URBAN REG STUD. 2013, roč. 20, č. 20, s. 275-294. ISSN 0969-7764.
Rumpel, P. Governance of shrinkage of the city of Ostrava. 2013.
Slach, O. a Rumpel, P. Governance of shrinking cities in Czechia: the case of Ostrava. In: iRegions: inspiration - innovation - improvement. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2013.
Großmann, K., Haase, A., Arndt, T., Cortese, C., Rumpel, P., Rink, D., Slach, O., Tichá, I. a Violante, A. How Urban Shrinkage Impacts on Patterns of Socio-Spatial Segregation: The Cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. In: Urban Ills: Twenty-first-Century Complexities of Urban Living in Global Contexts. 1. vyd. New York: Lexington Books, 2013. s. 241-268. ISBN 978-0739177006.
Rumpel, P., Skokan, K., Höglinger, C., Tödtling, F. a Grillitsch, M. Innovation and knowledge sourcing of modern sectors in old industrial regions.: A comparison of software firms in Moravia Silesia and Upper Austria.. EUR URBAN REG STUD. 2013, roč. 20, č. 20, s. 188-205. ISSN 0969-7764.
Slach, O., Rumpel, P. a Koutský, J. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. Ostrava: Accendo-Centrum pro vědu a výzkum, 2013. 181 s. ISBN 978-80-904810-7-7.
Rumpel, P., Slach, O. a Koutský, J. Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: The Case of Ostrava.. E+M Ekonomie a Management. 2013, roč. 11, s. 113-127. ISSN 1212-3609.
Rink, D., Rumpel, P., Slach, O., Cortese, C., Violante, A., Calza Bini, P., Haase, A., Mykhnenko, V., Nadolu, B., Couch, C., Cocks, M. a Krzystofik, R. Governance of shrinkage - Lessons learnt from analysis for urban planning and policy. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of shrinkage of the city of Ostrava.. 1. vyd. Praha: European Science and Art Publishing, 2012. vědecká monografie. 258 s. ISBN 978-80-87504-19-2.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance smršťujících se měst v Evropském kontextu: Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. In: Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 63-74. ISBN 978-80-7414-481-3.
Rumpel, P. a Slach, O. Je Ostrava smršťujícím se městem?. SOCIOL CAS. 2012, roč. 48, č. 48, s. 859-878. ISSN 0038-0288.
Rumpel, P., Slach, O., Šňupíková, R. a Marková, B. Marketingové koncepty rozvoje měst. 1. vyd. Praha: European Science and Art Publishing, 2012. 140 s. ISBN 978-80-87504-20-8.
Slach, O. a Rumpel, P. Měkké lokalizační faktory při rozvoji obcí a mikroregionů. In: Rozvoj a fungování mikroregionů. Humpolec: Ústav územního rozvoje Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2012.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. Metodika Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů.. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Perspektivy rozvoje Moravskoslezského kraje. In: Současné a budoucí trendy v rozvoji Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Koutský, J., Rumpel, P., Slach, O., Olšová, P., Hlaváček, P., Toušek, V. a Novák, V. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability. 2012.
Rink, D., Haase, A., Bernt , M., Rumpel, P., Slach, O., Couch, C., Cocks, M. a Mykhnenko, V. SHRINK SMART - The Governance of Shrinkage within a European Context: Final project report. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Současné a budoucí trendy v rozvoji Moravskoslezského kraje [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Rumpel, P. The Growth Strategy of the Shrinking City of Ostrava.. In: Annual Meeting of The Association of American Geographers. New York: AAG Association of American Geographers. 2012.
Havrlant, J., Boruta, T., Novák, D. W., Rumpel, P., Žufan, P. a Šindler, P. Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of shrinking cities in Central European context: The case study of Ostrava´s economic development. In: Third Global Conference on Economic Geography 2011. Seoul. 2011.
Rumpel, P., Slach, O. a Tichá, I. Governance of economic development: the case of Ost rava city region. 2011.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of Economic Regeneration of the City of Ostrava. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2011. Ostravská Univerzita, 2011. s. 280-285. ISBN 978-80-7368-963-6.
Rumpel, P., Slach, O. a TICHÁ, I. Governance of Shrinkage in Central European Context: the Case Study of Economic Development of the Shrinking City of Ostrava.. In: The Scale of Globalization. 5th International Conference on Globalization.. Ostrava: Ostravská Univerzita. 2011.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of Shrinkage: the Case Study of Ostrava, Czechia.. In: Annual International Conference. London: Royal Geographical Society. 2011.
Rumpel, P., Boruta, T., Slach, O., Bednář, P., Havrlant, J., Novák, D. W., Ptáček, P. a Žufan, P. Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 244 s. ISBN 978-80-7380-320-9.
Koutský, J., Slach, O. a Rumpel, P. Nástin akademické kritiky dosavadního rozpracování tématu klastrů, možné směry dalšího výzkumu. In: Klastry a klastrové iniciativy v ČR a SR. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2011.
Slach, O., Rumpel, P. a Boruta, T. Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective. In: Internationale Bauausstellung Emscher Park: Impulse lokal, regional, national, international. 1. vyd. Essen: Klartext Verlag, 2011. s. 210-220. 1. ISBN 978-3-8375-0501-6.
Rumpel, P., Blažek, J., Skokan, K. a Žížalová, P. Where Does the Knowledge for Knowledge-intensive Industries Come From? The Case of Biotech in Prague and ICT in Ostrava.. EUROPEAN PLANNING STUDIES. 2011, roč. 19, č. 19, s. 1277-1303. ISSN 0965-4313.
Rumpel, P. a Slach, O. A Bright Future? The ?Dark? Hard Coal Region of Ostrava-Karviná. In: Post-mining landscape. Berlin: JOVIS Verlag, 2010. s. 96-103. ISBN 978-3-86859-043-2.
Rumpel, P., Slach, O. a Koutský, J. Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management. 2010, roč. 8, č. 4, s. 30-46. ISSN 1212-3609.
Slach, O., Boruta, T., Rumpel, P. a Marková, B. Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Rumpel, P., Slach, O., Bednář, P. a Koutský, J. Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. In: The regeneration of image in old industrial regions: agents of change and changing agents. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2010. s. 89-114. Mönchenglad. Schrift. zur wirtschaft. in praxis 22. ISBN 978-3-8695-5197-5.
Rumpel, P., Slach, O. a Koutský, J. Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava. Regions Magazine. 2010, č. 277, s. 18-19. ISSN 1367-3882.
Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I. a Bednář, P. Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic. 2010.
Rumpel, P., Boruta, T. a Novák, D. W. Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 228 s. ISBN 978-80-7368-453-2.
Rumpel, P. Business Decisions In The Industrial Global Economy Geographic Principles for Decisions in the Auto Industry- Case Study of Ostrava region, Czech Republic. In: AAG Annual Meeting. Las Vegas, Nevada: Association of American Geographers. 2009.
Rumpel, P. Business Decisions In The Industrial Global Economy Geographic Principles for Decisions in the Auto Industry- Case Study of Ostrava region, Czech Republic. In: Annual Meeting of the association of American Geographers. Las Vegas: Association of American Geographers. 2009.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management. Space-Society-Economy. 2009, roč. 9, č. 9, s. 123-132. ISSN 1733-3180.
Rumpel, P. Department of Geography, College of LIberal Arts and Sciences, University of Florida. In: Lecture: Geography Research at Department of Human Geography, Ostrava, Czech Republic. Gainesville, FL: Department of Geography, College of LIberal Arts and Sciences, University of Florida. 2009.
Rumpel, P. Helle Zukunft der schwarzen Ostrava-Karvina Steinkohleregion?. In: International conference. Grossraeschen, Brandenburg: IBA Internationale Bauaustellung Fuerst Pueckler Land. 2009.
Slach, O., Boruta, T. a Rumpel, P. Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 38-44. ISSN 1803-1471.
Rumpel, P., Slach, O., Bednář, P. a Koutský, J. Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. In: 5th meeting of the Regional Studies Associations Research Network on The Role of Old Industrial Knowledges in Economic Development of Post-Industrial Regions. Mönchengladbach: NIERS Institut. 2009.
Rink, D., Haase , A., Bernt, M., Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I., Couch, C., Cocks, M., Krzysztofik, R., Runge, J., Mykhnenko, V., Calza Bini, P., Violante, A., Nadolu, B., Kuzmenko, L. a Dmitri Medwedjew , D. Specification of working model: Common conceptual/analytical framework, Elaborated research design for case study analysis, Comparable set of indicators. 2009.
Rumpel, P. a Slach, O. The Role of Soft Factors in the Restructuring and Development of Old Industrial Regions of the Czech Republic.. In: Florida Society of Geographers, Annual Meeting. Sankt Augustin, Florida: Florida Society of Geographers. 2009.
Slach, O., Rumpel, P. a Koutský, J. Využití konceptu ?creative class? v rozvoji území - základní východiska a kritika.. Liberec: TU Liberec, 2009. TU Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-443-6.
Rumpel, P. Analýza inovačního potenciálu krajů ČR.. 2008.
Rumpel, P., Boruta, T. a Novák, D. W. Česká Ves: Seminář k projektu Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko [Workshop]. Česká Ves, Česká republika. 2008.
Rumpel, P. Department of Geography, University of Florida, Gainesville. 2008.
Rumpel, P., Koutský, J. a Slach, O. Měkké faktory regionálního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 186 s. ISBN 978-80-7368-435-8.
Slach, O., Rumpel, P. a Boruta, T. Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka: Pracovní worshop v rámci projektu Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Rumpel, P. University of Florida, Gainesville, USA, Centre for European Studies. 2008.
Rumpel, P. University of Florida, Gainesville, USA, Dept. of Geography. 2008.
Rumpel, P. University of Florida, Gainesville, USA, Dept. of Geography. 2008.
Rumpel, P. a Siwek, T. Wykorzystanie marketingu terytorialnego w turystyce czeskiej na przykładzie Królestwa Wałaskiego. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. 2008, č. 39, s. 77-90. ISSN 1428-9520.
Skokan, K. a Rumpel, P. Constructing regional advantage. Does it matter for Czech regions?. In: Econ 07. Ostrava: Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, 2007. Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, 2007. s. 187-194. ISBN 978-80-248-1651-7.
Rumpel, P. Geografické aspekty evropské integrace. 1. vyd. Ostrava: Oftis Ostrava, 2007. Jean Monnet European Module. 262 s. ISBN 978-80-7368-264-4.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, 2007. Oftis, 2007. s. 7-22. ISBN 80-7368-262-1.
Rumpel, P., Ježek, J. a Slach, O. Marketingový management obcí, měst a regionů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7368-294-1.
Rumpel, P., Boruta, T. a Slach, O. Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. In: Sborník z mezinárodní konference Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2007. Fakulta architektury VUT v Brně, 2007. s. 97-104. ISBN 978-80-214-3478-3.
Rumpel, P. Sborník z mezinárodní konference . 2007.
Rumpel, P. Innowacyjne podejscie do sterowania rozwoju miast: studium przypadku miasta Vsetin.. In: Polityka zrównowažonego rozwoju oraz instrumenty zarzandzania miastem - Miasta v okresie przemian. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. s. 173-185. 1. ISBN 83-7395-188-1.
Rumpel, P. Inovace, inovativní koncepty a přístupy v územním rozvoji: Úvod do diskuse. In: Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 5-24. ISBN 80-7368-261-3.
Rumpel, P. a Siwek, T. Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny. 2006, roč. 78, č. 5, s. 191-205. ISSN 0033-2143.
Rumpel, P. Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava - Vědecko technologický park, Česká republika. 2006.
Rumpel, P., Boruta, T. a Slach, O. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. [Workshop]. Ostrava - Vědecko technologický park, Česká republika. 2006.
Rumpel, P. Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. [Konference]. Luka nad Jihlavou, Česká republika. 2006.
Rumpel, P. Sborník příspěvků z mezinárodního pracovního semináře . 2006.
Rumpel, P. Studie proveditelnosti přeshraničního regionu partnerství EURES-T Beskydy.. 2006.
Rumpel, P. Erfahrungen bezüglich der Überwindung der Strukturprobleme in der Ostrauer Region. In: Strukturanpassungsprobleme traditioneller Industrieregionen in Ostmitteleuropa.. Eschwege. 2005.
Rumpel, P. Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek - případová studie Vsetín.. In: Miasta v okresie przemian. Opole. 2005.
Rumpel, P. Leibniz Institut für Länderkunde Leipzig. 2005.
Rumpel, P. Městský marketing jako inovativní koncept řízení města. In: Druhá národní konference kvality ve veřejné správě.. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, odbor modernizace veřejné správy, 2005. Ministerstvo vnitra České republiky, odbor modernizace veřejné správy, 2005. s. 173-182. ISBN 80-239-6156-X.
Rumpel, P. Panelová diskuse k marketingovému managementu měst [Konference]. Plzeň, Česká republika. 2005.
Rumpel, P. Pracovní mezinárodní seminář: Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek v rámci projektu GAČR [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Rumpel, P. Trends of Regional Disparities in the Czech Republic in Pre-Accession Period in the European Context.. 2005.
Rumpel, P. a Waack, C. Die Mährisch - Schlesische Region. Perspektiven für die tschechische Altindustrieregion im Europa der Regionen. Geographische Rundschau. 2004, roč. 56, č. 4, s. 53-59.
Rumpel, P. Inovace v lokálním a regionálním rozvoji [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2004.
Rumpel, P. Institucionální infrastruktura podpory regionálního rozvoje v Moravskoslezském kraji.. 2004.
Rumpel, P. Leibniz Institut für Länderkunde, Leipzig. 2004.
Rumpel, P. a Drobík, T. Politicka geografie a geopolitika. 2004.
Rumpel, P. Politika ekonomické a sociální soudržnosti EU. In: České pohraničí - bariéra nebo zprostředkování. 1. vyd. Praha: Akademia, 2004. s. 149-163. AV ČR. ISBN 80-200-1051-3.
Rumpel, P. Problematika evropské integrace v geografickém vzdělávání. In: Európska integrácia v univerzitnom vzdelávaní. Bratislava: Eurounion s.r.o., 2004. Eurounion s.r.o., 2004. s. 28-31. ISBN 80-88984-61-0.
Rumpel, P. recenze odborneho clanku. 2004.
Rumpel, P. Vybrané aspekty inovativních rozvojových konceptu území. In: Management a marketing obci, mest a regionu. Plzen: Zapadoceska univerzita v Plzni, 2004. Zapadoceska univerzita v Plzni, 2004. s. 132-144. ISBN 80-7043-334-5.
Rumpel, P. Die aktuelle Lage des Arbeitsmarktes in der Tschechischen Republik.. In: Continuous Training für EURES Berater auf der Arbeitgeberseite.. München. 2003.
Rumpel, P. Europäischer Berufsbildungsatlas im Internet. European Jobguide online.. 2003.
Rumpel, P. Fiktivní firma jako nástroj snižování nezaměstnanosti.. 2003.
Rumpel, P. Internetportal Donauraumkooperation - Tschechische Republik. 2003.
Rumpel, P. Lokální a regionální rozvoj - Část 3. Teritoriální marketing jako koncept lokálního a regionálního rozvoje. 2003.
Rumpel, P. Lokální a regionální rozvoj. Část 2. - Politika ekonomické a sociální soudržnosti EU.. 2003.
Rumpel, P. Lokální a regionální rozvoj v kontextu přistoupení České republiky k Evropské unii, 1. část. 2003.
Rumpel, P. Ludwig Maximilians Universität München, Department für Geo- und Umweltwissenschaften, Seminar für sozialwissenschaftliche Geographie. 2003.
Rumpel, P. Právo Evropských společenství. 2003.
Rumpel, P. Problematika evropské integrace v geografickém vzdělávání.. In: Univerzitní centra evrospkých studií v zemích Visegrádské čtverky.. Bratislava . 2003.
Rumpel, P. Technologie tvorby a využívání didaktických prostředků ve vzdělávání dospělých. 2003.
Rumpel, P. Marketing měst a regionů - studijní příručka.. 2002.
Rumpel, P. Městský marketing. Veřejná správa. 2002, roč. 13, č. 7, s. 1-8. ISSN 0027-8009.
Rumpel, P. Regionální a strukturální politika EU - studijní příručka.. 2002.
Rumpel, P. Strategické plánování - studijní příručka.. 2002.
Rumpel, P. Systémy veřejné správy v zemích EU.. 2002.
Rumpel, P. Technická Universita Mnichov - Institut Geografie. 2002.
Rumpel, P. Technická Univerzita Mnichov - Institut Geografie. 2002.
Rumpel, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. In: Sjezd České geografické společnosti: Sborník sjezdu ČGS 2002-08-27 Ústí nad labem. Ústí nad Labem: UJEP, 2002. UJEP, 2002. s. 82-90.
Rumpel, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 145. vyd. Ostrava: Ostravská univezita, 2002. Spisy PřF OU. 179 s. ISBN 80-7042-830-9.
Rumpel, P. Univerzita Hannover-Institut ekonomické geografie. 2002.
Rumpel, P. Projekt Valašské království. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 2001, č. 5, s. 1-5. ISSN 0027-8009.
Rumpel, P. Průzkum veřejného mínění-město Bohumín. 2001.
Rumpel, P. Regionální marketing jako koncept územního rozvoje. In: Region-služby-cestovní ruch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 213-215. Sborník přednášek. ISBN 80-7042-580-6.
Rumpel, P. Technische Universitaet Muenchen. 2001.
Rumpel, P. Technische Universitaet Muenchen.. 2001.
Rumpel, P. Technische Universitaet Muenchen.. 2001.
Rumpel, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 2001.
Rumpel, P. Carter, F.W.: The role of FDI in the Czech Republic during the 1990s.. 2000.
Baar, V., Rumpel, P. a Šindler, P. Politická geografie. 1996.


AbbreviationSubject
APGEOAplikovaná geografie
BAKS2Bakalářský seminář 2
ELORRTheory and Practice of Local and Regiona
EVRINEvropská integrace
EVRISEvropská integrace - seminář
EXRC1Exkurze - regiony ČR 1
IGBPAIndividuální geogr. bakalářský projekt A
LOREPLokální a regionální rozvoj 2 - praxe
LORETLokální a regionální rozvoj 1 - teorie
MADS1Magisterský diplomový seminář 1
MAGS1Magisterský seminář 1
OBPGRObhajoba bakalářské práce
OMPGRObhajoba diplomové práce
OPBRROdborná praxe
OPXSGOdborná praxe z EGRR
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
QAPHGAktuální problémy aplikované humánní geo
QINEUEvropská integrace a EU
QINTPIntegrační procesy v Evropě
QLORTLokální a reg. rozvoj - teorie a praxe
QMKC1Kapitola v monografii v češtině 1
QMKC2Kapitola v monografii v češtině 2
QMKZ1Kapitola v monografii v cizím jazyce 1
QMKZ2Kapitola v monografii v cizím jazyce 2
QMOC1Monografie v češtině 1
QMOC2Monografie v češtině 2
QMOZ1Monografie v cizím jazyce 1
QMOZ2Monografie v cizím jazyce 2
QMVK4Aktivní účast na mez. konf. 4
QMVK5Aktivní účast na mezinárodní konf. 5
QMVK6Aktivní účast na mezinárodní konf. 6
QPGURPolitická geografie územního rozvoje
QUTM1Učební text nebo metodika 1
QUTM2Učební text nebo metodika 2
QUTM3Učební text nebo metodika 3
QUTM4Učební text nebo metodika 4
QUTM5Učební text nebo metodika 5
QVYS1Výběrový seminář 1
QVYS2Výběrový seminář 2
SZBG1Obecná ekonomická geografie
SZBG2Teorie a praxe socioekonomického rozvoje
SZBG3Regiony ČR a regionální rozvoj
SZNG1Ekonomická geografie a regionální rozvoj
SZNG2Praxe lokálního a regionálního rozvoje
SZNG3Rozvoj regionů ČR v evropském kontextu
TEROZTeorie regionálního rozvoje
TRNEMÚvod do problem. trhu nemovitostí v ČR
UVSGPÚvod do studia oboru
VYPRBVýběrová přednáška
XAPGEAplikovaná geografie
XEVRIEvropská integrace
XIGBAIndivid. geograf. bakalářský projekt A
XLOR1Lokální a regionální rozvoj 1 (teorie)
XLOR2Lokální a regionální rozvoj 2 (praxe)
XMDS1Magisterský seminář 1
XTEROTeorie regionálního rozvoje
XUVGPÚvod do studia oboru
XZEKOZáklady ekonomie pro geografy
Y3EINEvropská integrace
ZEKOGZáklady ekonomie pro geografy
7APGEApplied Geography
7ERC1Exkurze - regiony Česka 1
7EVINEvropská integrace
7IGPAIndividuální geogr. bakalářský projekt
7LORPLokální a regionální rozvoj - praxe
7LORTLokální a regionální rozvoj - teorie
7MAG1Magisterský seminář 1
7MAG2Magisterský seminář 2
7OBRRObhajoba bakalářské práce
7OPU1Odborná praxe z územního rozvoje 1
7OPU2Odborná praxe z územního rozvoje 2
7SZN1Geografie a teorie územního rozvoje
7SZN2Praxe územního rozvoje
7SZN3Problémy udržitelného developmentu
7SZR1Obecná ekonomická geografie
7SZR2Teorie a praxe socioekonomického rozvoje
7SZR3Regiony Česka a Evropy
7TEROSustainable regional development
7TRNEIntroduction into development
7UVSOÚvod do studia oboru
7VYPRVýběrová přednáška
7XAPGApplied Geography
7XEVIEvropská integrace
7XLOPLokální a regionální rozvoj - praxe
7XLOTLokální a regionální rozvoj - teorie
7XMA1Magisterský seminář 1
7XMA2Magisterský seminář 2
7XTERSustainable regional development
7XTRNIntroduction into development
7XUVSÚvod do studia oboru
7XVYPVýběrová přednáška
7XZEKZáklady ekonomie pro geografy
7ZEKOZáklady ekonomie pro geografy


AuthorTitleType of thesisYear
Marková BlankaMultilevel governance of cultural events in a spatial perspective.Doctoral thesis 2016 
Tichá IvaGovernance of social inclusion, population ageing and their influence on the budget of OstravaDoctoral thesis 2015 
Haničinec JanSustainable transport by example of cycling transport in selected moravian citiesAdvanced thesis  
Tieftrunk LucieThe analysis of quality of life in the city of Orlová and development possibilities.Master's thesis 2019 
Rajnochová HedvikaDevelopment trajectory of the Czech Republic 1989-2016 and its influence on the development of Ostrava.Master's thesis 2018 
Šafránová PavlaIdentification and utilization of natural and cultural heritage in local and regional development.Master's thesis 2018 
Štěrbová Kateřinaimplementation of the smart city concept in a selected city.Master's thesis 2018 
Vraníková EliškaConstructing regional advantage: Policy initiatives for enhancing competitiveness and attractivity of the city Ostrava.Master's thesis 2018 
Zuziak PetrUrban governance of Orlová.Master's thesis 2018 
Friedlová AlenaImpact of sport megaevents on the urban development.Master's thesis 2017 
Piekar PetrThe role of residential economy in regional development.Master's thesis 2016 
Čížková LucieTerritorial impact assesment of golf development in Ostrava region.Master's thesis 2015 
Peřka VojtěchIs Karviná a shrinking city?Master's thesis 2015 
Dokoupil LukášRevitalization of city centersMaster's thesis 2014 
Malík PetrConversion of industrial premises in the world and in Czechia.Master's thesis 2014 
Polová ZuzanaTerritorial Employment PactsMaster's thesis 2014 
Hrabcová EvaThe role of consultancies and advisory services in regional development. The case of Czechia.Master's thesis 2013 
Kohutová PetraAnalysis of housing governance. Case study shrinking city of Ostrava.Master's thesis 2013 
Mazáč RobinGovernance of economic development of the city of Ostrava.Master's thesis 2013 
Voznicová VeronikaKey decision makers of the development of the city Ostrava.Master's thesis 2013 
Reisskup VilémContemporary real estate market in the Jesenicko regionMaster's thesis 2012 
Rotrekl MarekStructure and condition of housing estates and contemporary problems of small housing cooperatives and homeowners associations: a comparison of Olomouc, Ostrava and BrnoMaster's thesis 2012 
Sárová KateřinaDisadvantage consumer and retail in the rural peripheral region: JesenickoMaster's thesis 2012 
Šňupíková RenataUrban and regional branding and it ´s relation to rankings.Master's thesis 2012 
Anděl MilanImage and Reality of Destination Management in Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2008 
Bernátková LudmilaThe role of microregions and regional managements in Zlín regionMaster's thesis 2008 
Cvikýřová VendulaEvaluation of application of the city marketing - case study of the town Münster and OsnabrückMaster's thesis 2008 
Řezníčková LucieAnalysis of Producer Services in OstravaMaster's thesis 2008 
Sýkorová LuciePublic Participation and the Role of NGO´s in Local and Regional DevelopmentMaster's thesis 2008 
Chlebiš FilipInnovative approaches to development in chosen municipalities in the Czech RepublicMaster's thesis 2007 
Heczko PetrInnovative approaches to development in chosen german cities and regionsMaster's thesis 2007 
Korzec RomanEvaluation of impact of regional development agencies in Třinec regionMaster's thesis 2007 
Melichar SlavomírRegional Marketing in Regions of Pelhřimov, Třešť and TelčMaster's thesis 2007 
Prudil OtakarEvaluation of strategic planning by selected towns and microregionsMaster's thesis 2007 
Šulák PetrInnovative municipalities in the Czech Republic. Case studies - Čeladná and Jindřichovice pod SmrkemMaster's thesis 2007 
Hlávková KristýnaSupport system of small and medium enterprise in Czech RepublicMaster's thesis 2006 
Janoušková EvaEvaluation of EURES in EU countries and in the Czech RepublicMaster's thesis 2006 
Marek LukášOld industrial regions abroad and their restructuringMaster's thesis 2006 
Pargačová LuciePossibilities of development rural areas at example OsoblažskoMaster's thesis 2006 
Sedláková PetraCity marketing in choosen Bavarian townsMaster's thesis 2006 
Sumerling DušanThe Impact of Foreign Direct Investment on the Regional Development in SlovakiaMaster's thesis 2006 
Vavřínová MichalaPublic-private partnership - theory and practice in Czech RepublicMaster's thesis 2006 
Žáková LenkaComparison of the spatial planning systems in the Czech Republic and GermanyMaster's thesis 2006 
Adamcová AlžbětaAnalysis of the labour market in the district Frýdek-Místek in period 1993-2003Master's thesis 2005 
Dřímal DominikThe comparison of the Czech euroregionsMaster's thesis 2005 
Filip LukášDevelopment of the business infastructure in the Moravia-Silesia regionMaster's thesis 2005 
Janů EvaA comparition of migration policies in the Czech Republic, Germany and PolandMaster's thesis 2005 
Macura JakubMarketing of cities and regions in the Czech Republic - the evaluation of contemporary situationMaster's thesis 2005 
Slach OndřejThe qualitative aspects of suburbanisation process in the city of OstravaMaster's thesis 2005 
Švec PavelThe application of GIS in the local and teh regional developmentMaster's thesis 2005 
Zelený MartinGeographic and economic aspects of real estate marketMaster's thesis 2005 
Žiška PavelStructural changing process in Ostrava region beetwenMaster's thesis 2005 
Bravencová LucieSocioeconomic analysis of specific old industrial region SOB4 Karvinsko.Bachelor's thesis 2019 
Hrabálek JanGeodemographics of specific old industrial region Karvinsko.Bachelor's thesis 2019 
Brzyszkowski JaroslavTrends of industrial development in Czechia 1900-2017.Bachelor's thesis 2018 
Zemaník JakubThe Role of Sport in Local and Regional Development.Bachelor's thesis 2018 
Kantorová JanaThe impact of the immigration and asylum policy on the immigration into EU.Bachelor's thesis 2017 
Milošová KateřinaAssessment of the development of regional innovation system of Zlin region.Bachelor's thesis 2017 
Stoško PetrIs Havířov a shrinking city?Bachelor's thesis 2017 
Vraníková EliškaIs Litvínov a shrinking city?Bachelor's thesis 2016 
Juřica DavidIs the city of Most a shrinking city?Bachelor's thesis 2015 
Rajnochová HedvikaIs the development of Frýdek-Místek in the period 1990-2014 sustainable?Bachelor's thesis 2015 
Hodíková JanaIs Ústí nad Labem a shrinking city?Bachelor's thesis 2014 
Gebrianová KláraCultural aspects and cultural governance in the Czech Republic.Bachelor's thesis 2013 
Jelenová AnnaCity marketing in the Czech Republic.Bachelor's thesis 2013 
Marková RadkaSocial aspects of local and regional development.Bachelor's thesis 2013 
Pavlíková KateřinaThe application of the sustainability concept in local and regional development.Bachelor's thesis 2013 
Peřka VojtěchThe Role of Sports, Sport amenities and Events in Local Developement.Bachelor's thesis 2013 
Piekar PetrEnvironmental technology and environmental economy in Moravia - Silesia region.Bachelor's thesis 2013 
Burian MarekIs Orlová a shrinking city?Bachelor's thesis 2012 
Kohan TomášDevelopment of the municipalities in the Frydlant microregion 1990-2011Bachelor's thesis 2012 
Krömrová KateřinaImportance of tertiary education institutions for the development of Ostrava.Bachelor's thesis 2012 
Malík PetrAssessment of the development of Lower Vitkovice area.Bachelor's thesis 2012 
Riedlová ŽanetaEvaluation of development of municipalities in microregion Hlučínsko in the period 1990 - 2011Bachelor's thesis 2012 
Dekařová VladimíraAre Pustkovec, Třebovice, Nová Ves, Svinov shrinking neighbourhoods Ostrava?Bachelor's thesis 2011 
Hrabcová EvaThe Role of SMEs in the development of the city of Ostrava.Bachelor's thesis 2011 
Koprajdová PetraIs Ostrava-Poruba a shrinking city district?Bachelor's thesis 2011 
Langrová LenkaDevelopment of Znojmo 1990-2010. Challenges and solutions.Bachelor's thesis 2011 
Mašková JanaDevelopment of Český Těšín 1990-2010. Challenges and solutions.Bachelor's thesis 2011 
Novák JiříUrban development of Krnov in the period 1990-2010.Bachelor's thesis 2011 
Zemanová LucieAre Polanka n. Odrou, Proskovice, Stará Bělá, Nová Bělá, Hrabová shrinking neighbourhood of Ostrava?Bachelor's thesis 2011 
Chytra PavelChallenges of the development of the mining region of Karvina.Bachelor's thesis 2010 
Dědič LukášIs Moravian Ostrava and Privoz shrinking neighbourhood of Ostrava?Bachelor's thesis 2010 
Hajíčková KateřinaIs "Ostrava - South" shrinking neighbourhood of Ostrava?Bachelor's thesis 2010 
Havlíková MichaelaAre Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Martinov, Plesná, Krásné Pole shrinking neighbourhood of Ostrava?Bachelor's thesis 2010 
Heczková JanaIs Mariánské Hory a Hulváky shrinking neighbourhood of Ostrava?Bachelor's thesis 2010 
Kohutová PetraAre "Radvanice and Bartovice" shrinking neighbourhood?Bachelor's thesis 2010 
Mazáč RobinAnalysis of the development governance of the urban district of Ostrava - PorubaBachelor's thesis 2010 
Piš VojtěchIs Silesian Ostrava shrinking neighbourhood of Ostrava?Bachelor's thesis 2010 
Šňupíková RenataDescription and typology of evaluation of attractiveness of cities, regions and nations.Bachelor's thesis 2010 
Voznicová VeronikaThe evaluation of plans and development strategies of Jeseník county.Bachelor's thesis 2010 
Latochová PavlaLocality study 1Bachelor's thesis 2009 
Czyž PavelLand use conflict in the municipalities Trojanovice and Frenštát - coal mining vs. interests of citizensBachelor's thesis 2008 
Běťáková MartinaThe Non-governmental Non-profit Organisation and its Part on the Development of the Microregion of VsetínBachelor's thesis 2007 
Máchová IvanaCase study of the municipality Kravaře developmentBachelor's thesis 2007 
Pěnčík JaromírCase study of mikroregion KroměřížskoBachelor's thesis 2007 
Cvikýřová VendulaEvaluation of the process of strategic planning in Nové Město nad MetujíBachelor's thesis 2006 


SMART technologies to improve the quality of life in cities
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period4/2018 - 12/2022
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Paths development in traditional industries in old industrial regions in Czechia: governance, actors, institutions and leadership.
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Adaptability of Industrial Cities and Regions ? Case Study: a) Governance of development of inner cities, b) Governance of regeneration of industrial brownfields through cultural activities, c) Transformations of city centres and their adaptability o
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Governance and Policy of Spatial Development - Case Studies: a) Governance and Policy of Waste Management, b) Governance and Policy of Inner City Development, c) Governance and Policy of Sustainable
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Regional and Urban Governance - Case Studies: a. Governance of Waste Management and b. Governance of Urban Regeneration
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Cluster life cycles - the role of actors, networks and institutions in emerging, growing, declining and renewing clusters
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period7/2011 - 6/2014
ProviderProjekt EUROCORES GA ČR
Statefinished
NetRegio ? A platform for network accelerating between the regional development research environment and application sphere
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period6/2011 - 5/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Visegrad & Ukraine Geographical and Regional Policy Summer University
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period1/2013 - 10/2013
Provider
Statefinished
Analýza a evaluace governance socioekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Shrink Smart - Governance of shrinkage within a European context
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period5/2009 - 4/2012
ProviderDěkanát PřF, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Rámcové programy EU
Statefinished
Analýza a evaluace governance socioekonomického rozvoje statutárního města Ostravy
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The role of soft localizing factors within eliminating regional disparities in two structurally affected regions - Ostrava and Ústí nad Labem region.
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period4/2007 - 12/2011
ProviderMinisterstvo pro místní rozvoj
Statefinished
Analýza a evaluace regionální a lokální governance socioekonomického rozvoje
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Complex regional marketing as concept of the development of the rural peripheral region Jeseniky.
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period4/2007 - 12/2010
ProviderMinisterstvo pro místní rozvoj
Statefinished
Constructing Regional Advantage: Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in Europe?
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period9/2007 - 6/2010
ProviderProjekt EUROCORES GA ČR
Statefinished
Jean Monnet - European Module
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period9/2004 - 12/2007
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice WB-15-05
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period9/2005 - 12/2006
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
GA 402/04/0078
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period1/2004 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Marketingový management obcí, měst a regionů WB-22-05
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period9/2005 - 12/2006
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub