Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Modern technology in Environmental geography - key for the close cooperation with the practise
Project IdCZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002464
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová, Ph.D.
Periodr10/2017 - 7/2021
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AnotationCílem projektu je nákup přístrojového a materiálového vybavení umožňující studentům nově akreditovaného studijního programu v rámci komplementárního projektu ESF a ostatním studentům Katedry fyzické geografie a geoekologie OU reflektovat potřeby trhu práce, zvýšit jejich konkurenceschopnost a tím také motivovanost. Studenti budou komplexně vzděláváni v celém procesu od sběru dat v terénu, přes jejich analýzu až po návrh konkrétních opatření při řešení problému definovaného odborníky z praxe.