Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU
Project IdSMO_talentmanagement
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period1/2020 - 3/2021
ProviderDěkanát FF, Statutární město Ostrava
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Ostravě v níže uvedených vybraných oblastech. Důraz je kladen na vytvoření podmínek, vedoucích k akreditaci dvou navazujících magisterských studijních programů v oblasti sociologie a psychologie. Cílem projektu je rovněž posílení již existujícího navazujícího magisterského studijního programu v oblasti dějin umění tak, aby bylo možné v budoucnu splnit podmínky akreditace doktorského studijního programu se specializací, zaměřenou na péči a ochranu průmyslových památek a kulturního dědictví. Cíl projektu úzce navazuje na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy pro roky 2017?2023, především na prioritu A (Metropole regionu) a prioritu B (Bohatství v lidech)1 a na dokumenty, které tento materiál rozvíjejí. Současně je rovněž cíl projektu v souladu s dlouhodobým záměrem OU a FF OU a jejich aktualizacemi.