Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Univerzita PRO
Project IdSMO/vzdělávání
Main solverMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Period1/2020 - 3/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Statutární město Ostrava
Statefinished
AnotationSoučasný pokrok ve výzkumu zažívá revoluční změny díky integraci výkonných technologií spolu s novými koncepty a metodami, které spojují poznatky z informatiky, matematiky, biologie a dalších oborů. Je pochopitelné, že osnovy výuky na základních a středních školách nemohou udržet krok s rychlým tempem těchto změn. Aby se pokročilá technika a věda nestaly pro společnost nesrozumitelnou a aby zároveň přírodovědný výzkum získával nové rekruty, dostatečně připravené a motivované se do něj zapojit už v útlém věku, daleko před vstupem na VŠ, je potřeba aktivně zvyšovat vědeckou gramotnost společnosti. Ta jde ruku v ruce s důležitými životními dovednostmi, jakými jsou schopnost kritického a objektivního myšlení a schopnost evaluace přijatých informací. Další oblastí, která je tak často ve výuce opomíjena je regionální problematika Moravskoslezského kraje. Hornická a hutnická historie Ostravy vytvořila unikátní post-industriální krajinu, jež je naprosto výjimečná z pohledů geologie, biologie atd., kterou stojí za to znát a dostatečně vyzdvihovat i mezinárodním kontextu. Z identifikace těchto dvou klíčových důvodů současného neuspokojivého stavu si tak dovolujeme vyvodit i dva konkrétní způsoby, jak žáky škol přivést ke studiu přírodních věd a ideálně i pozdější práci v našem kraji: 1) vzdělání v aktuálních, globálně validních výsledcích výzkumů, do nichž byly zapojeny výzkumné týmy působící v Ostravě a 2) budovat v žácích povědomí a touhu po poznání a ocenění unikátnosti vlastního regionu, posilování regionální identity. Cílem projektu je proto tyto informace formou populárně naučných přednášek či oborově zaměřených exkurzí/workshopů nabídnout primárně základním a středním školám SMO, sekundárně pak základním a středním školám MSK s možností potenciálního zakomponování do běžné výuky. Vhodné přednášky i exkurze/workshopy budou rovněž modifikovány pro mateřské školy v celém Moravskoslezském kraji.