UO > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Rationing Missed Nursing care: An international and multidimensional problem
Project IdCOST_OC-2015-2-20085
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period10/2017 - 9/2020
Provider
Statesolved
AnotationCílem projektu je vytvořit mezinárodní síť ošetřovatelských odborníků (15 zemí EU + 4 mimoevropslké země), organizovat výzkum v problematice racionalizace ošetřovatelství a opomíjené péče, organizovat společná odborná setkání a diseminovat výsledky a znalosti mezi akademické a klinické ošetřovatelské odborníky.
social hub