Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Project IdCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778
Main solverdoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Period2/2018 - 1/2021
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationZáměrem projektu je dosažení kvalitativních změn v pregraduální přípravě studentů v učitelských oborech. Stěžejní aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení kvality pedagogických praxí, rozvoj spolupráce učitelů škol s akademickými pracovníky a rozvoj dovedností akademických pracovníků pro práci s digitálními technologiemi ve výuce. Projekt také reaguje na potřebu praxe - připravit studenty na řešení sociálně-patologických jevů. Aktivity projektu jsou v souladu s Výzvou č. 02_16_038 Preg. vzděl.