Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Project IdMSK 2018
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period9/2018 - 8/2021
ProviderKatedra informač. a komunik. technologií, Katedra studií lidského pohybu, Moravskoslezský kraj
Statefinished
AnotationProjekty v rámci řešení programu Moravskoslezského kraje přispějí k lepším podmínkám studentů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity při jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře. Projekty jsou určeny na podporu talentovaných studentů doktorského studia. Programem bude podpořen jeden student z Katedry informační a komunikační technologie a tři studentky Katedry studií lidského pohybu.