Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Evaluation of quality of life and psychosocial aspects of the disease in patients with heart failure
Main solverMgr. Katka Bobčíková
Period9/2020 - 8/2023
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Katedra českého jazyka a liter. s did., Moravskoslezský kraj
Statesolved
Roma leaders - the drivers of change
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period9/2021 - 8/2023
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
Science and Research Support Program in the Moravian-Silesian Region 2020 - Support for Talented Students 2020
Main solverdoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Mentor Training
Main solverMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Sustainability Management and Green Controlling in the Social Economy.
Main solverMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2022/2023
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period9/2022 - 8/2023
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderDěkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Active Seniors Education without Barriers (ASEB)
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Support of transferable work competencies for the labour market while studying at university
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period9/2021 - 7/2023
ProviderKatedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
Molecular, cellular and clinical approach to healthy ageing
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period9/2018 - 6/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Improving the quality of learning and strengthening students' motivation to learn by deploying a 3D virtual university campus based on virtual and augmented reality technologies in the teaching process
Main solverdoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Period5/2021 - 6/2023
ProviderKatedra matematiky s did., Program ÉTA
Statesolved
Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period1/2022 - 6/2023
ProviderKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
Consortium for industrial research and development of new applications of laser technologies using artificial intelligence methods.
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period10/2020 - 6/2023
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, OP PP (Průmysl a podnikání)
Statesolved
Research and development of food supplement CAPIRAX
Main solverMUDr. Martin Roubec, Ph.D.
Period8/2021 - 5/2023
ProviderLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Statesolved
Artificial intelligence methods for automated medical images analysis
Main solverprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Period7/2021 - 5/2023
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Statesolved
Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Period4/2020 - 4/2023
ProviderKatedra filozofie, Program ÉTA
Statesolved
Univerzita PRO region - část PDF
Main solverdoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Period1/2019 - 4/2023
ProviderPedagogická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Univerzita PRO region - část FU
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2019 - 4/2023
ProviderFakulta umění, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved

1234567891011121314