Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Předprojektová příprava LERCO
Project Id2022 SFŽP
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period4/2022 - 9/2023
ProviderLékařská fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Nezařazené projekty
Statesolved
AnotationPředkládaný projekt má přímou souvislost s připravovaným strategickým projektem LERCO do chystané výzva OP ST, který řeší komplexní problematiku sdíleného vědeckého prostředí a bude z něj vystavěna výzkumná infrastruktura, zajištěno personální zázemí pro VaV a především realizovány konkrétní VaV aktivity. Pro přípravu projektu LERCO je nutné zpracování mnoha analýz, kalkulací, technických posouzení apod., které jsou předmětem předkládaného projektu.