Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PřF
Project IdCZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Period7/2021 - 11/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationProjekt OKAP II - Oborové kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II navazuje na stávající spolupráci na projektu OKAP I a dále ji rozvíjí v rámci Implementace akčních krajských plánů. PřF se zapojí do následujících aktivit: 1) UČITELÉ A JEJICH ŽÁCI - V rámci této aktivity budou proškoleni učitelé ZŠ nebo SŠ v pěti čtyřhodinových kurzech zaměřených na oblast kriminalistické chemie, na demonstraci efektních pokusů a jejich vizualizaci, na práci se školními experimentálními systémy (Vernier, Pasco, Visocolor), srovnání výsledků měření získaných školním experimentálním systémem, profesionální technikou a stavebnicově vytvořeném přístroji. 2) STUDENTI UČITELSTVÍ A ZAČÍNAJÍCÍ UČITELÉ - V rámci této aktivity budou proškoleni studenti učitelství chemie a začínající učitelé v pěti čtyřhodinových kurzech zaměřených na jednoduché bezpečné pokusy, problémové úlohy, na práci se školními experimentálními systémy (Vernier, Pasco), srovnání výsledků měření získaných školním experimentálním systémem, profesionální technikou a stavebnicově vytvořeném přístroji. Hlavním řešitelem projektu je MSK a v rámci dílčích částí projektu OKAP II je zapojena také PdF. Každá z fakult spravuje svou část projektu odděleně, v rámci realizace neprobíhá mezifakultní spolupráce.