Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PdF
Project IdOKAP II - PdF
Main solverdoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Period7/2021 - 11/2023
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationProjekt OKAP II - Oborové kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II navazuje na stávající spolupráci na projektu OKAP I a dále ji rozvíjí v rámci Implementace akčních krajských plánů. PdF se zapojí do následujících aktivit: Didaktika odborných předmětů a podpora polytechnické výuky - Cílem aktivity je posílit didaktické dovednosti učitelů středních odborných škol při výuce odborných předmětů a didaktické dovednosti učitelů pracovní a technické výchovy základních škol. Dalším cílem aktivity je rozvoj didaktických dovedností nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují volnočasové aktivity pro žáky a studenty mimo školská zařízení v rámci exkurzí a zájmových kroužků. Rozvoj polytechnického vzdělávání ve spolupráci Pedagogické fakulty s mateřskými, základními a středními školami - Cílem aktivity je rozšířit portfolio fakultních škol o různé typy kroužků a zájmových aktivit, specializovaných či obecně zaměřených a současně rozšířit studentům učitelských oborů portfolio výuky v reálném prostředí.