Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Improving the quality of learning and strengthening students' motivation to learn by deploying a 3D virtual university campus based on virtual and augmented reality technologies in the teaching process
Main solverdoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Period5/2021 - 6/2023
ProviderKatedra matematiky s did., Program ÉTA
Statefinished
Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period1/2022 - 6/2023
ProviderKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statefinished
Consortium for industrial research and development of new applications of laser technologies using artificial intelligence methods.
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period10/2020 - 6/2023
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Statein sustainability
Simulation - Innovation - Practice = modern way of education at the Faculty of Medicine
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2019 - 6/2023
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Optimalizace tras svozu odpadu
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period4/2023 - 5/2023
ProviderSmluvní výzkum
Statefinished
Research and development of food supplement CAPIRAX
Main solverMUDr. Martin Roubec, Ph.D.
Period8/2021 - 5/2023
ProviderLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Statesolved
Artificial intelligence methods for automated medical images analysis
Main solverprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Period7/2021 - 5/2023
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Statesolved
Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Period4/2020 - 4/2023
ProviderKatedra filozofie, Program ÉTA
Statefinished
Sport, zdraví a technologie
Main solverMgr. Roman Minárik
Period1/2018 - 4/2023
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Online educational platform for students of medical and non-medical fields with a focus on hyperbaric medicine (HYMON)
Main solverMgr. Miroslav Rozložník, PhD.
Period9/2021 - 4/2023
ProviderLékařská fakulta, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
SMART technologies to improve the quality of life in cities
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period4/2018 - 4/2023
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Creative educators of digital arts & culture
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period5/2021 - 4/2023
ProviderErasmus+
Statefinished
Klastr umění a designu
Main solverMgA. Imrich Veber
Period6/2017 - 4/2023
ProviderFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Operní představení: TANEC NEVDĚČNIC a DIDO A AENEAS
Main solverdoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Period1/2023 - 3/2023
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů
Main solverMgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Period4/2020 - 3/2023
ProviderKatedra psychologie, Program ÉTA
Statefinished
Mechanical load of the lower limbs during landing on a different landing mats in gymnastics.
Main solverMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Period9/2021 - 2/2023
ProviderKatedra studií lidského pohybu, DGC
Statefinished
The origin of genes for carotenoid synthesis in gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) - horizontal transfer or endosymbionts?
Main solverMgr. Michaela Drgová
Period9/2021 - 2/2023
ProviderKatedra biologie a ekologie, DGC
Statesolved
Simulations of 2D materials by quantum Monte Carlo
Main solverMgr. Roman Fanta
Period9/2021 - 2/2023
ProviderKatedra fyziky, DGC
Statesolved
Geographies of individual giving in Czechia
Main solverIng. Mgr. Marek Halada
Period9/2021 - 2/2023
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, DGC
Statesolved
The dynamic fluvial landscape of the Odra river: the relation between river morphodynamics and society
Main solverMgr. Adriana Holušová
Period9/2021 - 2/2023
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, DGC
Statesolved

123456789101112131415