UO

Aleš Zářický

Aleš Zářický

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Room, floor, building: R 306, Building R
D 707, Building D
Position:Director
Vice-Rector for Studies and Lifelong Learning
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of History (Faculty of Arts)
University Offices
Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1010
+420 553 46 1971
E-mail:
Personal website:

Education

2011Full Professorship in Czech and Czechoslovak History Focusing on Economic and Social History
2006University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Habilitation (Associate Professorship) in Czech and Czechoslovak History
2000 – 2002University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Doctoral Studies in Economic and Social History (Ph.D.)
2000PhDr.
1996 – 1998University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Master’s studies of Specialized History (Mgr.)
1993 – 1996University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Bachelor studies of Specialized History (Bc.)
1992 – 1993Business Development Institute, Ostrava – Study programme manager and company economist

Employment

2011 - Professor of Czech and Czechoslovak History, Wydzial Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historii (University of Silesia, Katowice, Poland)
2011 - Research Director, Centre for Economic and Social History, FF OU
2011 - Professor of Economic and Social History, FF OU, Department of History
2011 - Dean, Faculty of Arts, University of Ostrava (FF OU)
2008 - 2011Executive Director, Centre for Economic and Social History, FF OU

Experience

2008 – nowUniversity of Ostrava, Centre for Economic and Social History – Executive Director
2006 – nowUniversity of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Senior Lecturer
2002 – 2006University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Lecturer
1998 – 2000University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Head of the seminar library at the Department of History – civilian service

Research and Grant Activity

Active grants:

 • GAČR (Czech Science Foundation) 13-28086S

Inactive grants:

 • GAČR (Czech Science Foundation) 404/07/0769 Geneze české historiografie hospodářských a sociálních dějin v díle prof. Milana Myšky (author)
 • GAČR (Czech Science Foundation) 409/06/0012 Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (co-author)
 • GAČR (Czech Science Foundation) 409/02/D079 Fenomén "Big Business" v rakouském Slezsku před první světovou válkou (author)
 • GAČR (Czech Science Foundation) 404/05/0322 Biografický slovník Slezska a severní Moravy (co-worker)
 • GAČR (Czech Science Foundation) 409/00/1378 Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století. (co-worker)

Membership in Advisory Boards and Professional Organizations

 • Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - HISTORIE/HISTORICA (since 2006 – advisory board deputy chairperson)
 • Sborník prací mladých historiků STUDIA IUVENILIA (since 2003 – advisory board chairperson)
 • Podkomise 404 GAČR (since 2006)
 • Nobilitas in historia moderna (book series) – (since 2008 advisory board deputy chairperson)
 • Grantové řízení Úřadu vlády ČR v souvislosti s informováním o evropských záležitostech - komise Bezpečná Evropa (2006)
 • Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity (since 2005)
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (since 2005)

Basic research specialization

 • Economic history of the 18th – 20th centuries (history of business and the business community, history of industrial and agricultural companies, prosopographic research)


All publications

Zářický, A. a Fasora, L. The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. 2019.
Dokoupil, L., Zářický, A. a DANĚK, R. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 4. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2018. Supplementum 4. 200 s. ISBN 978-80-7599-003-7.
Zářický, A. Czeska szlachta i powstanie pierwszej Republiki Czechosłowackiej. In: W drodze do Niepodległej...Dylematy, działania i programy polityczne Plaków i Czechów w latach 1914-1918. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2018.
Zářický, A., Bolková, J., Grossmannová, D. a Lubos, A. Česko-polské mincovní inspirace / Czesko-polskie inspiracje mennicze. Kutná Hora, null. 8.11. - 31.12.2018. 2018.
Zářický, A. a Bolková, J. Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti / Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności [Workshop]. Kutná Hora, null. 2018.
Zářický, A. Der Blick der tschechischen Forschung auf die HKS und ihre Tätigkeit. In: Geschichte der ?Historischen Kommission für Schlesien? (HKS) 1921-2021. Marburg: Historischen Kommission für Schlesien. 2018.
Zářický, A. Institut viščoi osvity Nacionalnoi akaděmii pedagogičeskich nauk Ukrainy / Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. 2018.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2018.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2018.
Vařeka, M. a Zářický, A. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. 2018.
Vařeka, M., Zářický, A., Caban, P., Suchánek, D., Šmíd, M., Czajkowski, K., Saheb, J., Nováková, L., Tvrdá, K., Bogus, M. A., Spyra, J. J., Czajkowski, M., Marek, P., Županič, J., Jonová, J., Hořčička, V., Horák, V., Pehr, M., Kempná, B. a Richtrová, E. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 268 s. ISBN 978-80-7599-046-4.
Zářický, A. a Bolková, J. Polonika ve sbírkách okresních muzeí Moravskoslezského kraje [Workshop]. Ostrava, null. 2018.
Zářický, A. Vítkovice v érách zlomu. Na scénu přicházejí Rothschildové (1835-1843) a Gutmanni (1865-1873). In: Historie, tradice, kreativita v minulosti a dnes / History, Tradition, Creativity in the Past and Today. Ostrava: Vítkovice, a.s. 2018.
Zářický, A., Závodná, M. a Bolková, J. 25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy [Workshop]. Ostrava, null. 2018.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2017.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2017.
Zářický, A. Sítě napříč sítěmi. In: XI. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. Olomouc. 2017.
Zářický, A. a Fasora, L. Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti. In: XI. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. Olomouc. 2017.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.. 2017.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.. 2017.
Zářický, A. Antonín Bedřich Mitrovský (s. 138-139), Wilhelm Gutmann (s. 168). In: B. Holásek, Fifková, R. (eds.). Osobnosti Olomouckého kraje. 1. vyd. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2016. s. 138-139. ISBN 978-80-85037-77-7.
Zářický, A. Euroazijské akademické fórum jako platforma mezinárodní spolupráce. In: Byznys dny Euroasijského ekonomického svazu. Ostrava: Rusko-české vědecké a kulturní fórum Ostrava. 2016.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2016.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2016.
Zářický, A. Laudatio u příležitosti udělení titulu doctor honoris causa prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc.. 2016.
Zářický, A. a Vařeka, M. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. Vatikánského koncilu [Konference]. Plumlov, Česká republika. 2016.
Zářický, A. MRVÍK, Vladimír Jakub: Zahrada květná a melounice: Obraz českého venkova v raném novověku na příkladu středočeských lichtenštejnských panství. 2016.
Zářický, A. a Bolková, J. Polonika ve sbírkách slezských a moravských muzeí / Polonika w zbiorach muzeów śląskich i morawskich [Konference]. Vranov nad Dyjí, Česká republika. 2016.
Zářický, A. Problem(atika) průmyslových regionů od poloviny 19. století do doby nedávno minulé? (na příklado ostravské průmyslové oblasti) / Problem(atyka) regionów przemysłowych od połowy 19 wieku do czasów niedawno minionych? (na przykładzie ostrawskiego obszaru przemysłowego). In: Závodná, Michaela (red.). Restrukturalizace regionu ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możłiwość spółpracy czesko-polskiej. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2016. s. 9-19. ISBN 978-80-7464-885-4.
Zářický, A. Problém(atika) průmyslových regionů včera, dnes a zítra (?). In: Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej. Ostrava: Výzkumný institut průmyslových regionů (Ostravská univerzita). 2016.
Závodná, M. a Zářický, A. Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Zářický, A. Rozvoj Těšínska za života Františka Josefa I.. In: Těšínsko v období Františka Josefa I. / Ziemia Cieszyńska za czasów Franciszka Józefa I. Mosty u Jablunkova: MK PZKO Mosty u Jablunkova / Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2016.
Šústková, H. a Zářický, A. August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 300-309. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Daněk, R., Dokoupil, L. a Zářický, A. Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska. 2015.
Zářický, A. a Závodná, M. Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia). 2015.
Zářický, A. Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848. Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie. 2015, roč. 59, s. 141-160. ISSN 0029-8743.
Zářický, A. Evroaziatskij akademičeskij forum kak platforma meždunarodnogo sotrudničestva. In: XII Assambeja rektorov slavjanskich universitetov i duchovnych učebnych zavedenij. Moskva: Gosudarstvennaja akademija slavjanskoj kultury. 2015.
Zářický, A. Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem. In: Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době. 1. vyd. Ostrava - Częstochowa: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. s. 155-168. Nobilitas in historia moderna, Tomus VI. ISBN 978-80-7464-730-7.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2015.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2015.
Zářický, A., Maur, E., Nesládková, L., Jemelka, M., Lipovski, R., Závodná, M. a Indrová, J. Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa. 2015.
Závodná, M. a Zářický, A. Potenciál a perspektivy rozvoje restrukturalizovaných regionů na počátku 21. století [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Zářický, A. a Rumpel, P. Pracovní seminář k rozvoji tradičních průmyslových regionů: Mezinárodní pracovní seminář k problematice tradičních průmyslových regionů [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2015.
Zářický, A. Sedmdesát let od prvního náletu na Ostravu. 26. srpna - 3. října 2014. Dům u šraněk, Ostrava-Vítkovice. 2015.
Spyra, J. J., Zářický, A. a Županič, J. Šlechticův žid / Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době. 2015.
Zářický, A. The Ostrava-Karvina Coalfield in the late 19th and early 20th Century: On the Development of Ownership Structures in the Coal Mining and Coke Production Industry. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 111-127. ISBN 978-80-7464-751-2.
Závodná, M. a Zářický, A. Topografové zlaté éry historické topografie v českých zemích. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 76-85. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Závodná, M., Kadlec, P. a Zářický, A. X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.. 2015.
Zářický, A., Jakubec, I. a Jindra, Z. 4. Vývoj sekundárního sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 / Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války. In: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha: Karolinum, 2015. s. 278-304. ISBN 978-80-246-2945-2.
Zářický, A. a Šústková, H. August Scholtis a Fran Směja - dva pohledy na jednu zemi. In: Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Diskurz mezi historii a literární vědou na téma selského a hraničářského románu. 1. vyd. Praha - Ostrava: Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 514-524. ISBN 978-80-7464-671-3.
Zářický, A. a Šústková, H. August Scholtis aneb z Bolatic do Berlína a zase zpátky. In: Literát nad hranicemi provincie / Pisarz na prowincji. Hucisko u Częstochowe: Akademia im. Jana Dlugosa w Czestochowie, Wydzial historiczno-fylologiczny. 2014.
Kubů, E., Šouša, J. a Zářický, A. Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Diskurz mezi historii a literární vědou na téma selského a hraničářského románu. 2014.
Zářický, A. a Šústková, H. Die Welt der verlorenen Illusionen in der ČSR. In: Altösterreichischer Adel zwischen Nation - Nationalismus - Faschismus/ Nationalsozialismu (von ca. 1870-1938/1945). Wien: Institut für Osteuropäische Geschichte, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien. 2014.
Zářický, A. Evrazijskij nacionalnyj universitět iměni L. N. Gumiljova / L. N. Gumilyov Eurasian National University. 2014.
Myška, M. a Zářický, A. Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska). In: Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2014.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2014.
Zářický, A. Jančík, Drahomír - Štolleová, Barbora (eds.): Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014, 368 s.. 2014.
Zářický, A. Kdo jsou lidé na Hlučínsku - stálá expozice Muzea Hlučínska, Hlučín. 2014.
Zářický, A. Kostajskij gosudarstvěnnyj universitět iměni A. Baitursynova / Kostanay State University, named after A. Baitursynov. 2014.
Zářický, A. Milan Myška: Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918). 2014.
Zářický, A. Ostrava ve víru Velké války. 1.-31. července 2014, Radnice města Ostravy, Ostrava. 2014.
Zářický, A. Sevěro-Kazašskij gosudarstvěnnyj universitět iměni M. Kozybaeva / North Kazakhstan State University, named for M. Kozybaeva. 2014.
Zářický, A. Studie sekce historie valašské konference, Rožnov pod Radhoštěm září 2013. 2014.
Zářický, A. Technická inteligence - Skutečnost nebo chiméra. In: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 90-98. Vzdělanec v provincii. Uczony na prowincji I. ISBN 978-80-7464-457-3.
Zářický, A. a Závodná, M. Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Zářický, A. VII Tyskie Sympozjum Historyczne: Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych. Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 6. 12. 2013. 2014.
Zářický, A. a Spyra, J. Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji II.: Historik na provincii v novověku. Seminář k 200. výročí úmrtí Leopolda Johanna Scherschnika (1747-1814) / Historyk na prowincji w czasach nowożytnych. Wielogłos z okazji 200 rocznicy śmierci Leopolda Jana Szersznika [Konference]. Książnica Cieszyńska, Cieszyn, Polská republika. 2014.
Zářický, A. Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji. Setkání druhé: Historik na provincii v novověku. Seminář k 200. výročí úmrtí L J. Scherschnika (1747-2014) / Historyk na prowincji w czasach nowoźytnych. Wiełoglos z okazji 200 rocznicy śmierci L. J. Sz. .... 2014.
Zářický, A., Davidová Glogarová, J. a Závodná, M. Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". 2014.
Zářický, A., Kadlec, P. a Závodná, M. X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.. 2014.
Zářický, A. a Závodná, M. Zlatá éra historické topografie v českých zemích (18. a 19. století). In: Historik na provincii v novověku. Seminář k 200. výročí úmrtí Johanna Leopolda Scherschnika (1747-2014).. Cieszyn: Ksiaznica Cieszynska, Akademia im. Jana Dlugosa w Czenstochowie, Wydzial historiczno-fylologiczny. 2014.
Zářický, A. Zrod moderních průmyslových aglomerací na pomezí rakouského, pruského a ruského impéria v polovině 19. století. In: Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Šústková, H. a Zářický, A. Agrareliten in Österreichisch-Schlesien. In: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa. 1. vyd. Berlin - Praha: Dokořán, 2013. s. 139-152. ISBN 978-80-7363-502-2.
Myška, M., Dokoupil, L., Zářický, A. a DANĚK, R. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2013. 168 s. ISBN 978-80-7464-459-7.
Zářický, A. Centrum a periferie - úvodní představení problému. In: Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU - Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2013.
Popelka, P., Zářický, A. a Fasora, L. Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Zářický, A. a Šústková, H. Dva pohledy na jednu zemi / Hlučínsko očima Frana Směji a Augusta Scholtise. In: Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu (Česká a německá literatura v českých zemích / střední Evropě v komparativní perspektivě). Praha: UHSD FF UK - CHSD FF OU. 2013.
Zářický, A., Kubů, E., Šouša, J., Hájek, P. a Soukup, J. Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století: Proměna cyklického vývoje ekonomiky v procesu gradující globalizace [Konference]. VŠE Praha, Česká republika. 2013.
Zářický, A. Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem. In: Mezinárodní vědecká konference Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / Szlachcic i jego żyd, żyd i jego szlachcic. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce najnowszej. Tovačov: CHSD FF OU. 2013.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2013.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2013.
Zářický, A., Brňovják, J. a Závodná, M. (Jak) rozumět Rakouskému Slezsku: Vymezení Rakouského Slezska jako badatelský problém [Workshop]. CHSD FF OU, Ostrava, Česká republika. 2013.
Zářický, A., Včíslová, K. a Knapiková, J. Mezinárodní vědecká konference Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / Szlachcic i jego żyd, żyd i jego szlachcic. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce najnowszej [Konference]. Tovačov, Česká republika. 2013.
Zářický, A., Kubů, E. a Šouša, J. Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu: Česká a německá literatura v českých zemích / střední Evropě v komparativní perspektivě [Konference]. Pražský lit. dům autorů německého jazyka, Praha, Česká republika. 2013.
Zářický, A. Rewolucja piwna w Czechach. Piwo Pilsner Urquell jako fenomen przeszłośći i współczesnośći. In: VII Tyskie Sympozjum Historychne: Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych. Tychy: Kompania Piwowarska - Muzeum Miejskije w Tychach - Instytut Badań Regionalnych, Biblioteka Sląska. 2013.
Zářický, A., Závodná, M. a Juha, M. Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov [Konference]. Moravský Krumlov, Česká republika. 2013.
Zářický, A. Technická inteligence. In: Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU - Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2013.
Kadlec, P., Urbanová, S., Zářický, A., Malura, J., Dokoupil, L., Myška, M., Ondruš, J. a Drapala, D. Valašsko - historie a kultura [Konference]. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2013.
Zářický, A. a STONIŠOVÁ, M. Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności" [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Zářický, A., Kadlec, P., Závodná, M., Hlavačka, M. a Řepa, M. X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.. 2013.
Zářický, A., Kadlec, P., Závodná, M., Gracová, B. a Labischová, D. X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.. 2013.
Zářický, A. Baki Slavyan Universiteti. 2012.
Zářický, A. Brainstorming k problematice evropské sociální politiky. In: Evropějska socialna politika i moděli socialnogo partnerstva. Doněck: Ministerstvo osviti i nauki molodi ta sportu Ukrajini - Doněckij děržavnyj universitět upravlinija. 2012.
Zářický, A., Lipovski, R., Šústková, H. a Závodná, M. Centre for Economic and Social History 2008-2012. In: The XVIth World Economic History Congress. Stellenbosch: International Economic History Association - Economic History Society of Southern Africa - Stellenbosch University Department of Economics. 2012.
Zářický, A. Dny textilu v Jeseníku. Stručná informace o výstavě Historie textilního průmyslu na Jesenicku, stejnojmenné konferenci a publikaci. 2012.
Zářický, A. Donetskij děržavnyj universitět upravleniya / Donetsk State University of Management. 2012.
Zářický, A. a Seďa, R. Dvě inspirující výstavy k procesu modernizace Ostravska: Vítkovice ve víru 20. století, 30. 4.-31. 8. 2012, Rothschildův zámeček, Ostrava-Vítkovice; Kdysi na Karolině aneb když za humny vyrostou doly a hutě, 4.-30. 9. 2012, Ostrava, MMO (Nová radnice). 2012.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Zářický, A. Fialová, I. - Ragač, R. - Vařeka, M.: Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy. 2012.
Zářický, A. GERŠLOVÁ, JANA: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05. 2012.
Zářický, A. Historie hornictví ve světle jednání X. sjezdu českých historiků. In: IX. ročník pracovního semináře Hornické památky na Ostravsku. Ostrava: Klub přátel hornického muzea v Ostravě / HGF VŠB-TU v Ostravě. 2012.
Zářický, A. Hlučínské doly od nástupu Rothschildů do první světové války (1835-1914). Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2012, roč. 2, s. 8-10. ISSN 1804-6967.
Zářický, A. Illustrative outline of modern european entrepreneurship: GERŠLOVÁ, Jana: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05. 2012.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2012.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2012.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2012.
Brňovják, J. a Zářický, A. Irové na Těšínsku. K historii rodu Taaffe v Horním Slezsku v 18. století. In: Podróże i migracje w Europie. 1. vyd. Katowice - Zabrze: Polska Akademia Nauk, 2012. s. 74-95. Kultura Europy Środkowej, Tom 15. ISBN 978-83-60071-58-8.
Zářický, A. K počátkům dobývání kamenného uhlí na Hlučínsku (1870-1835). Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. 2012, roč. 2, s. 8-10. ISSN 1804-6967.
Zářický, A. K problematyce kooperacji Rothschildów i Gutmannów w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim w latach 1865-1895. In: Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 roku) - Polsko-niemiecka konferencja historyczna. Katowice: Archiwum Państwowe w Katowicach; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut für Geschichtswissenschaft, Abteilung für Osteuropäische Geschichte; Muzeum Śląskie w Katowicach; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Historii. 2012.
Lipovski, R., Dokoupil, L. a Zářický, A. Lexikon českých historiků 2010. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 632 s. ISBN 978-80-7464-036-0.
Zářický, A. Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. Brno 2012, 887 s.. 2012.
Zářický, A. Polish-German Historical Conference about Industrialization of Upper Silesia: Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 r.) / Unternehmer im Industrialisierungs .... 2012.
Zářický, A. Přehled dějin Ázerbajdžánu. Země věčného ohně III.. 2012.
Zářický, A. Świat, Europa, Austro-Węgry i Śląsk Cieszyński w czasach dzieciństwa i młodości Józefa Kiedrońa. In: Józef Kie­droń i jego zasługi dla narodu i pań­stwa pol­skiego. Cieszyn: Kon­gres Pola­ków w Repu­blice Cze­skiej; Sto­wa­rzy­sze­nie Klub Kobiet Kre­atyw­nych. 2012.
Zářický, A. Symbols and Signs in Art (Colours, Animals, Plants, precious Stones). In: Symbols and Signs in Art (Colours, Animals, Plants, precious Stones). Firenze: Fondazione Romualdo del Bianco. 2012.
Kadlec, P. a Zářický, A. Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu [Konference]. Valtice, Česká republika. 2012.
Zářický, A., Czechowicz, B. a Brňovják, J. XV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej Podróże i migracje w Europie Środkowej. 2012.
Zářický, A. BARTOŠ, Josef - SCHULZ, Jindřich - TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, Sv. 16, Okresy: Ostrava, Fryštát, Hlučín. Olomouc 2011, 192 s.. 2011.
Myška, M., Dokoupil, L., Daněk, R. a Zářický, A. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7368-638-3.
Zářický, A. Drahomír Jančík - Eduard Kubů (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945). Praha 2011. 2011.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2011.
Zářický, A. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2011.
Brňovják, J. a Zářický, A. Irská a skotská šlechta na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století. In: XV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej *Podróże i migracje w Europie Środkowej*. Zabrze: Urząd Miejski w Zabrzu - Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach. 2011.
Zářický, A. Krátké vyprávění o životních osudech posledních těšínských Habsburků. Těšínsko. 2011, roč. 54, s. 8-15. ISSN 0139-7605.
Zářický, A. Martin Strakoš a kol.: Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011 (50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby). Ostrava 2010. 2011.
Zářický, A. Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. In: XI. Svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku (Historie textilního průmyslu na Jesenicku). Jeseník: ZA Opava, SOkA Jeseník - Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku, 2011. ZA Opava, SOkA Jeseník - Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku, 2011. s. 33-40. ISBN 978-80-86388-93-9.
Zářický, A. Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. In: XI. Svatováclavské česko-německo-polské setkání v Jeseníku a Bílé Vodě. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka - Státní okresní archiv v Jeseníku - Česká křesťanská akademie - Společnost V. Priessnitze. 2011.
Brňovják, J., Gojniczek, W. a Zářický, A. Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku: Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek). 2011.
Vorel, P., Zářický, A., Krejčík, T. a Lipovski, R. X. sjezd českých historiků [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Šústková, H. a Zářický, A. Agrareliten in Österreichisch-Schlesien 1848-1914. In: Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2010.
Dvořák, J., Geršlová, J., Jakubec, I., Jurečka, V., Kubů, E., Mikoláš, Z., Myška, M., Novotný, J., Sekanina, M. a Zářický, A. Co by tomu řekl Johann Becher?: (kulatý stůl k dějinám podnikání). Praha: Professional Publishing, 2010. 82 s. ISBN 978-80-7431-014-0.
Zářický, A., Vařeka, M. a Brňovják, J. Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české [Konference]. Arcidiecézní muzeum, Olomouc, Česká republika. 2010.
Zářický, A., Jindra, Z. a Šopák, P. Milan Myška. Z díla hospodářského historika. 2010.
Zářický, A., Otisk, M. a KRÁLOVÁ, L. Ostravsko-opavská operace / Ostravsko-opavskaja operacija 1945: v paměti českých veteránů / memoary češskich veteranov. Ostrava: Montanex, 2010. 151 s. ISBN 978-80-7225-317-3.
Myška, M. a Zářický, A. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku II.. 2010.
Zářický, A. a Šústková, H. Research Efforts and Patronizing Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek. In: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010. s. 378-388. Práce HÚ AV ČR, v. v. i., řada A, sv. 31. ISBN 978-80-7286-163-7.
Zářický, A. a Brňovják, J. Šlechta v českém Slezsku v první polovině 20. století. In: Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2010.
Zářický, A. Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury. In: Ellada boga Dionysa. He Ellada tú Dionysú: Očerki očastnoj žizni drevnich i sovremennych Ellinov. 2. vyd. s. 9-10.
Zářický, A. 15 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy (východiska, výsledky, perspektivy). In: Metodické problémy moderní biografistiky. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. s. 86-91. ISBN 978-80-7286-155-2.
Zářický, A. A vot kakuju ocenku knige daet docent Ostravskogo universiteta Aleš Zaržickij. 2009.
Myška, M., Dokoupil, L., Daněk, R. a Zářický, A. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7368-704-5.
Zářický, A. a Šústková, H. Centrum a *periférie*. Dva rody - dva osudy.. In: Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra v osudech a kariérách místní či příchozí šlechty na příkladu Horního Slezska. Cieszyn: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Instytut Historii UŚ Katowice, Muzeum Těšínska. 2009.
Zářický, A. Der Aufstieg der Aktiengesellschaften im Ostrau-Karwiner Rewier am Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts. In: Regionen und Regionale Industrialisierung. Zur wirtschaftslichen Entwicklung ostmitteleuropäischer Regionen im 19. Jahrhundert. Aachen: Shaker Verlag, 2009. s. 173-180. ISBN 978-3-8322-7908-0.
Zářický, A. Der Geburtsadel an der Schwelle des Industriezeitalters. Das Beispiel der Familie Larisch-Mönnich. In: Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne. 1. vyd. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2009. s. 121-134. Studien zum Mitteleuropäischen Adel. ISBN 978-3-89975-056-0.
Zářický, A. FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří: Dějiny Masarykovy univerzity v Brně (Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě). Brno 2009. 2009.
Zářický, A. Gebrüder Gutmann, Wien (Stručná historie nejen jednoho obchodního a bankovního domu). In: Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2009. s. 145-154. ISBN 978-80-7363-227-4.
Zářický, A. Introduction of Section I9: Public Activity of The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. In: XVth World Economic History Congress: Section I9: Public Activity of Businessmen on the Local and Countrywide Level in 1800-1914. Utrecht: International Economic History Association. 2009.
Zářický, A. a Jung, J. Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej. In: Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzglednieniem Śląska Górnego. 1. vyd. Katowice - Zabrze: Polska Akademia Nauk, 2009. s. 295-303. Kultura Europy Środkowej, Tom XII. ISBN 978-83-88657-35-1.
Zářický, A. Malíř, Jiří - Rája, Martin (eds.): JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009. 2009.
Kladiwa, P. a Zářický, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 2009.
Kladiwa, P., Zářický, A., Šústková, H., Jemelka, M., Knob, S., Horák, V., Daněk, R. a Pokludová, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 1. 400 s. ISBN 978-80-7368-688-8.
Knob, S. a Zářický, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost, 1. část: Energetika, zemědělství a průmysl. 2009.
Zářický, A. Nobilitace ve světle písemných pramenů. 2009.
Zářický, A. SZYMCZAK, D: Modernizace *po velkopolsku*. Pokus o charakteristiku modernizačních procesů ve Velkoknížectví poznaňském ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. In: Město a městská společnost v procesu modernizace. Ostrava 2009, s. 160-167.. 2009.
Brňovják, J., Zářický, A., Gojniczek, W. a Pindur, D. Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska: Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty v Horním Slezsku [Konference]. Cieszyn, Polská republika. 2009.
Zářický, A. The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. 2009.
Zářický, A. a Lipovski, R. The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life, 1800-1914 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Zářický, A. University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History. 2009.
Zářický, A. Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech. In: Hornické památky na Ostravsku 2009. Ostrava: Hornické muzeum OKD Landek. 2009.
Zářický, A. Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech. In: Hornické památky na Ostravsku 2009. Ostrava: Hornické muzeum OKD Landek. 2009.
Zářický, A. a Lipovski, R. XVth World Economic History Congress: Section I9: Public Activity of Businessmen on the Local and Countrywide Level in 1800-1914 [Konference]. Utrecht, Nizozemské království. 2009.
Zářický, A. Zapomenutí důlní podnikatelé 1. poloviny 19. století na Orlovsku. In: Sborník přednášek z pracovních seminářů Hornického muzea a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě *Hornické památky na Ostravsku* uskutečněných ve dnech 4.12.2003, 3.12.2004, 2.12.2005, 4.12.2006 a 4.12.2007. Ostrava: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2009. s. 97-103. ISBN 978-80-254-6035-1.
Myška, M., Dokoupil, L., Daněk, R. a Zářický, A. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.). Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2008. 159 s. ISBN 978-80-7368-477-8.
Zářický, A. Compass - Kompas. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 228-233. ISBN 978-80-7368-585-0.
Zářický, A. Hanuš, J. - Fasora, L. - Malíř, J.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008. 2008.
Zářický, A. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II (výkonná redakce). 2008.
Zářický, A. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (7 biogramů). In: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 0-0. ISBN 978-80-7368-476-1.
Grollová, J. a Zářický, A. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.. 2008.
Horák, V. a Zářický, A. Hrušov - historicko-antropologický pohled do dějin jednoho průmyslového města. In: Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2008.
Zářický, A. a Jung, J. Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej. In: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej pt. Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego. Zabrze: Urząd Miejski w Zabrzu, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk / Oddzial w Katowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne / Oddzial w Katowicach. 2008.
Zářický, A. Krátký pohled do zákulisí moderního podnikání hraběcího rodu Wilczeků. In: Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 93-102. ISBN 978-80-7368-520-1.
Zářický, A. Lisový, I. - Vellas, G.: Ellada boga Dionisa. Athens 2008. 2008.
Kladiwa, P. a Zářický, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Zářický, A. Międzynarodowa konferencja naukova Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych / Mezinárodní vědecká konference Deficity historických věd v bádání o dějinách Slezska. 2008.
Zářický, A. Posudek na monograficko-encyklopedickou práci Miloše Matěje a kolektivu Kulturní památky ostravsko- karvinského revíru. 2008.
Myška, M. a Zářický, A. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.. 2008.
Myška, M., Zářický, A., Dokoupil, L., Nesládková, L., Kladiwa, P., Popelka, P., Krejčík, T., Pokludová, A., Brňovják, J., Knob, S., Rodan, K. a Stibor, J. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-585-0.
Zářický, A. Přehled historického vývoje společnosti VÍTKOVICE (úvodní referát). In: 180 let společnosti VÍTKOVICE. Ostrava: Vítkovice, a.s.. 2008.
Šústková, H. a Zářický, A. Research Efforts of Count Wilczek. In: Kolektivní a individuální mecenášství a kultura veřejného daru v občanské společnosti. Praha: Historický ústav AV ČR. 2008.
Zářický, A. STRAKOŠ, Martin: Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností. Ostrava 2008, 63 s.. 2008.
Brňovják, J. a Zářický, A. Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu). 2008.
Brňovják, J., Zářický, A., Myška, M., Daněk, R., Popelka, P., Krejčík, T., Žouželka, Z. a Šústková, H. Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu). Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Nobilitas in historia moderna sv. I. 327 s. ISBN 978-80-7368-520-1.
Zářický, A. University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History. 2008.
Zářický, A. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii. 2008.
Zářický, A. VAŘEKA, Marek: Zadluženost Jana z Pernštejna na Moravě v letech 1582-1617. Univerzita Hradec Králové, Prostějov 2006, 287 s. + přílohy. 2008.
Zářický, A. Velkopodnikatel (Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna). In: Člověk na Moravě v 19. století. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 28-46. ISBN 978-80-7325-147-5.
Zářický, A. VIKTOŘÍK, Michael: Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. Olomouc 2005, 137 stran + přílohy. 2008.
Zářický, A. Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury. In: Ellada boga Dionysa. He Ellada tú Dionysú: Očerki očastnoj žizni drevnich i sovremennych Ellinov. 1. vyd. s. 11-12.
Zářický, A. Badania nad historią przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ostrawskim - wyniki i perspektywy. In: Czapliński, M.-Dębicki, J.-Przerwa, T.: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2007. Uniwersytet Wrocławski, 2007. s. 137-139. ISBN 978-83-913944-9-6.
Zářický, A. Badania nad historią przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ostrawskim - wyniki i perspektywy. In: Międzynarodowa Konferencja - Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich. 2007.
Zářický, A. Biografický slovník českých zemí 6. (3 biogramy). In: Biografický slovník českých zemí 6. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. s. 0-0. ISBN 978-80-7277-239-1.
Zářický, A. Biografický slovník českých zemí 7. (4 biogramy). In: Biografický slovník českých zemí 7. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. s. 0-0. ISBN 978-80-7277-248-3.
Myška, M., Zářický, A., Kladiwa, P., Pokludová, A., Jemelka, M., Daněk, R., Šústková, H. a Jiřík, K. Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 256 s. ISBN 978-80-7368-215-6.
Myška, M. a Zářický, A. Člověk v Ostravě v 19. století. 2007.
Grollová, J. a Zářický, A. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.. 2007.
Zářický, A. a Popelka, P. HISTORIE 2006 - Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.-8. prosince 2006 v Ostravě (vědecká redakce). 2007.
Zářický, A. Pokludová, A.: Obecní rada Opavy 1850-1912. (Komunální samospráva zemského hlavního města a její reprezentanti). Opava 2007. 2007.
Zářický, A. Posudek na monografii obce Wisła Janusze Spyry. 2007.
Zářický, A. Příspěvek k problematice formování podnikatelských elit v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. In: Štaif, J. (ed): Moderní podnikatelské elity - Metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 2007. s. 168-178. ISBN 978-80-7363-153-6.
Zářický, A. a Brňovják, J. Šlechtic podnikatelem / podnikatel šlechticem [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Zářický, A. Štajgr. In: Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 221-224. ISBN 978-80-7368-215-6.
Zářický, A. Továrník (na příkladu Elbertzhagenů, Glassnerů, Hochstetterů, Millerů zu Aichholz a Maxe Böhma). In: Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 23-30. ISBN 978-80-7368-215-6.
Zářický, A. Uhlobaron (na příkladu Zwierzinů a Vondráčků). In: Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 147-156. ISBN 978-80-7368-215-6.
Zářický, A. University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History. 2007.
Zářický, A. Aktiengesellschaften in Ostrau-Karwiner Revier in 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts II.. In: XIV International Economic History Congress. Helsinki: IEHA. 2006.
Zářický, A. Biografický slovník českých zemí 4. (2 biogramy). In: Biografický slovník českých zemí 4. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. s. 0-0. ISBN 80-7277-299-6.
Zářický, A. Biografický slovník českých zemí 5. (5 biogramů). In: Biografický slovník českých zemí 5. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. s. 0-0. ISBN 80-7277-309-7.
Myška, M. a Zářický, A. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 8. (20.) : supplementum: Šustková, H.: Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918). 2006.
Zářický, A. Bogus, M.: Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim vw XIX i XX wieku. Ostrava 2006. 2006.
Zářický, A. a Grollová, J. Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Zářický, A. Eduard Hořovský - tvůrce moderního českého báňského názvosloví. In: Pocta Evě Mrhačové ( K životnímu jubileu Doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity). Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 395-398. ISBN 80-73682-09-5.
Zářický, A. Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání. 2006.
Zářický, A. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 0-0. ISBN 80-7368-169-2.
Zářický, A. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 0-0. ISBN 80-7368-255-9.
Zářický, A. Myška, M.: Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru. Opava 2006. 2006.
Zářický, A. Ostrava - Karviná, blízko a přece daleko! (Příspěvek k utváření místních podnikatelských elit v hlavních centrech ostravsko-karvinského revíru v 19. a na počátku 20. století). In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Občanské elity a místní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 249-253. ISBN 80-7325-091-8.
Zářický, A. a Psík, R. STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce). 2006.
Zářický, A. Velkopodnikatel (příklad Johanna Larisch-Mönnich a dalších). In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. - Vykoupil, L. (eds.): Člověk na Moravě v první plovině 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 46-55. ISBN 80-7325-105-1.
Zářický, A. Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru (odpovědný redaktor za FF OU). 2006.
Zářický, A. Výzkum dějin podnikání a podnikatelstva na Ostravské univerzitě v letech 2000-2005. In: Rakousko-české historické dny II.. Waidhofen an der Thaya: Waldviertel Akademie, Jihočeská univerzita, České Budějovice. 2006.
Zářický, A. Aktiengesellschaften in Ostrau-Karwiner Revier in 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts I.. In: Die Konferenz zur Problematik der Industrializierung Regionen von Mitteleuropa. Pławniowice: Universität zu Köln. 2005.
Zářický, A. Dokoupil, L. - Myška, M. - Svoboda, J. (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (4 hesla + 3 mapy). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 0-0. ISBN 80-7368-024-6.
Zářický, A. Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld a Caesar Wollheim aneb tři krátké životopisy říšskoněmeckých podnikatelů působících v ostravsko-karvinském revíru. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - Historie - Historica 12 ? K sedmdesátinám profesora Lumíra Dokoupila. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 291-296. ISBN 80-7368-044-0.
Zářický, A. Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání. 2005.
Zářický, A. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 0-0. ISBN 80-7368-059-9.
Zářický, A. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 0-0. ISBN 80-7368-098-X.
Zářický, A. a Králová, L. Ostravsko-opavská operace. In: 60 let ostravsko-opavské operace. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2005. s. 9-22. ISBN 80-7225-181-3.
Zářický, A. Rothschildové a ti druzí. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. 196 s. ISBN 80-7368-062-9.
Zářický, A. Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. 2005.
Zářický, A. Wilhelm a David Gutmannové aneb jak dva chudí lipničtí židé k rytířským titulům přišli. Genealogické a heraldické informace 2004. 2005, roč. 9, č. 1, s. 291-296. ISSN 0862-8963.
Zářický, A. In memoriam profesora Miloně Dohnala. Časopis Matice moravské. 2004, roč. 123, s. 298-299. ISSN 0323-052X.
Zářický, A. a Bilan, J. Karvinská katastrofa 1894. Uhlí, rudy, geologický průzkum. 2004, roč. 52, č. 9, s. 8-19. ISSN 1210-7697.
Zářický, A. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 0-0. ISBN 80-7042-671-3.
Zářický, A. Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století. In: Rozpravy NTM - Studie z dějin hornictví 33. Praha: NTM, 2004. NTM, 2004. s. 62-75. ISBN 80-7037-134-X.
Zářický, A. a Psík, R. STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce). 2004.
Zářický, A. Ve stínu těžních věží. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. 262 s. ISBN 80-7042-653-5.
Zářický, A. Velkopodnikatel (Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna). In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Člověk na Moravě v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 28-46. ISBN 80-7325-038-1.
Zářický, A. Zemřel Prof. PhDr. Miloň Dohnal, CSc.. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - Historie - Historica 9.. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 229-231. ISBN 80-7042-666-7.
Zářický, A. Historical Encyclopedia of the Czech, Moravian and Silesian entrpreneurs within the first half of the 20th century and its place in the modern European historiography. European Business History Association Newsletter. 2003, s. 29-32. ISSN 1358-7951.
Zářický, A. Jan Konečný - příběh zapomenutého vynálezce, konstruktéra a zlepšovatele.. In: Rozpravy NTM - Dějiny vědy a techniky 11.. Praha: NTM Praha, 2003. NTM Praha, 2003. s. 41-45. ISBN 80-7037-116-1.
Zářický, A. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.) (7 biogramů). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 0-0.
Zářický, A. Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století (výkonná redakce). 2003.
Zářický, A. Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století (76 biogramů). In: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 1-520. ISBN 80-7042-612-8.
Zářický, A. Ostravsko-karvinský revír v éře nástupu akciových společností na konci 19. století. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity Historie-Historica 10 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 93-101. ISBN 80-7042-616-0.
Zářický, A. SEMPER PROGREDIENS - Podnikatelské aktivity Wilhelma Gutmanna a založení obchodního domu. In: XXVI. Mikulovské sympozium 2000 ? Moravští židé v rakousko-uherské monarchii (1780?1918) ? Mährische Juden in der österreichisch-ungarischen Monarchie (1780?1918). Mikulov - Brno: Státní okresní archiv Břeclav, 2003. Státní okresní archiv Břeclav, 2003. s. 91-110. ISBN 80-7275-017-8.
Zářický, A. Uhelný průmysl na Ostravsku od poloviny 18. století do konce první světové války. In: Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. 1. vyd. Ostrava: Anagram, 2003. s. 32-85. ISBN 80-7342-016-3.
Zářický, A. Vývoj majetkových vztahů v ostravsko-karvinském revíru na konci 19. a počátku 20. století. In: Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003: Sborník referátů - Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003 2003 Ostrava. Ostrava: Moravskoslezská hornická společnost, 2003. Moravskoslezská hornická společnost, 2003. s. 73-77. ISBN 80-02-01533-9.
Zářický, A. Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi od počátku prospektorské činnosti do roku 1906. 2002.
Zářický, A. Moravskoostravští měšťanští podnikatelé na cestě od rodinných firem k nadnárodním společnostem (K problematice změn forem podnikání na konci 19. a počátku 20. století). In: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustializaci a industrializaci: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci 2001-10-05 Ostrava-Nový Jičín-Příbor. Příbor: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Město Příbor, Vlastivědné muzeum Nový Jičín, 2002. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Město Příbor, Vlastivědné muzeum Nový Jičín, 2002. s. 221-250. ISBN 80-7042-606-3.
Zářický, A. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.) (4 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.). Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pro regionální výzkum, 2002. s. 0-0. ISBN 80-7042-583-0.
Zářický, A. a Šústková, H. Národnostní stratifikace slezského zemského sněmu od jeho vzniku v roce 1861 do rozpadu habsburské monarchie (Příspěvek k problematice fomování občanské společnosti v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století). In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity Historie-Historica 9 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 61-72. ISBN 80-7042-648-7.
Zářický, A. Od Zwierzinů ke Gutmannům - těžířstvo Sofien-Zeche v Porubě u Orlové a jeho předchůdci v letech 1841-1889. In: Rozpravy NTM - Z dějin hornictví 31.. Praha: NTM Praha, 2002. NTM Praha, 2002. s. 42-51. ISBN 80-7037-114-5.
Zářický, A. Podnikání olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století. In: 31. seminář z dějin hornictví: Rozpravy NTM - Studie z dějin hornictví 30 2001-12-12 NTM Praha. Praha: NTM Praha, 2002. NTM Praha, 2002. s. 25-32. ISBN 80-7037-101.
Zářický, A. Strassmannové - Vzestup a pád druhé generace (Příspěvek k vývoji moravského pivovarnictví v první polovině 20. století). In: VIII. konference Židé na Moravě: Židé a Morava. Sborník z VIII. konference konané 7. listopadu 2001 v Kroměříži 2001-11-07 Kroměříž. Kroměříž: Okresní vlastivědné muzeum v Kroměříži, 2002. Okresní vlastivědné muzeum v Kroměříži, 2002. s. 72-86. ISBN 80-85945-29-0.
Zářický, A. Střední podnikatelé na Karvinsku v procesu majetkové transformace v polovině 19. století. In: Střední vrstvy v českých zemích od 18. století do současnosti: Studie k sociálním dějinám 10 2002-09-11 Praha. Opava: Slezský ústav SZM, 2002. Slezský ústav SZM, 2002. s. 160-173. ISBN 80-86224-37-6.
Zářický, A. K procesu koncentrace uhelného průmyslu v OKR ve druhé polovině 19. století (Kamenouhelné doly Orlová - Lazy a investiční činnost vídeňského obchodního domu Gutmannů na Orlovsku v letech 1865-1889). In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity Historie-Historica 8 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 15-81. ISBN 80-7042-572-5.
Zářický, A. Marcus Strassmann - manažér, podnikatel, kapitalista (nástin života moravského pivovarníka). In: Židé a Morava VII.: Židé a Morava. Sborník ze VII. konference konané 15. listopadu 2000 v Kroměříži 2000-11-15 Kroměříž. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2001. Muzeum Kroměřížska, 2001. s. 67-80. ISBN 80-85945-26-6.
Zářický, A. Universität zu Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät. 2001.
Zářický, A. a Bilan, J. K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945. In: Seminář z dějin hornictví 29: Rozpravy NTM - Studie z dějin hornictví 29 1999-12-15 NTM Praha. Praha: NTM Praha, 2000. NTM Praha, 2000. s. 16-23. ISBN 80-7037-093-9.
Zářický, A. K počátkům důlního podníkání židovské rodiny Gutmannů v ostravsko-karvinském revíru v letech 1865-1873. In: Židé a Morava VI.: Židé a Morava. Sborník ze VI. konference konané 10. listopadu 1999 v Kroměříži 1999-11-10 Kroměříž. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2000. Muzeum Kroměřížska, 2000. s. 46-52. ISBN 80-85945-21-5.
Zářický, A. Vznik a vývoj Kamenouhelných dolů Orlová-Lazy v letech 1865-1889. 2000.
Zářický, A. Problém úrazovosti související s těžbou ve strmě uložených slojích na jámě Žofie v Porubě u Orlové v letech první československé republiky. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity Historie-Historica 7 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 133-156. ISBN 80-7042-536-9.


AbbreviationSubject
KHIHistorie
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
ODEXOdborná exkurze
EXKExkurze
HFHomo faber
HFBHomo faber
HFFXHomo faber
HFXHomo faber
HIPR1Historický proseminář I
HIPR2Historický proseminář II
HIPR3Historický proseminář III
HIPR4Historický proseminář IV
HOSODHospodářské a sociální dějiny
HPSY1Historický proseminář I
HPSY2Historický proseminář 2
HSDHospodářské a sociální dějiny
HSDHHospodářské a sociální dějiny
OPOdborná praxe
PAPraktikum v archivech
PHDCZPř. hos. a soc. děj. č. zemí do r. 1918
PMPraktikum v muzeích
2ODPROdborná praxe
3DETEDějiny ekonomických teorií
3KOMPKomparativní dějiny Evropy
3PROBProblémy dějin střední Evropy
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SPARSpecializované praktikum v archivech
4HOFAHomo faber
4PAARPraktikum v archivech
4PAMUPraktikum v muzeích
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5GTHSGrandes themes hosp. a soc. dějin
5PRHSProblémy a metody hosp. a soc. dějin
6DETEDějiny ekonom. teorií a jejich aplikace
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6REGDRegionální dějiny
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
9DETDějiny ekonomických teorií
9GTGrandes themes hosp. a soc. dějin
9PRHSProblémy a metody hosp. a soc. dějin
9REGDRegionální dějiny


AuthorTitleType of thesisYear
Závodná MichaelaThe issue of urban rail transport in selected Moravian and Silesian cities in the years 1850-1918Doctoral thesis 2015 
Jung JiříKarl Max von Lichnowsky (1860-1928) The Life and the Lifestyle of the High Prussian Noble in Silesia at the Turn of 19th and 20th CenturyDoctoral thesis 2010 
Šústková HanaDeputies of Austrian Silesia on the Regional Assembley 1861-1918 (Silesian economic, intellectual and political elitesDoctoral thesis 2010 
Gromnica JanEvolution of the Chemical Industry in the Ostrava Region till the Nationalization.Master's thesis 2016 
Melena JanCultural-historical aspects of spiritualists activities in Austrian Silesia before the Second World WarMaster's thesis 2014 
Stařinská Lucie"Lany Action" in Ostrava-Karviná Minning District (1949-1953)Master's thesis 2012 
Jordánová EvaThe insight to the history state prison in czech countries to the year 1938. (For instance Moravian Ostrava and Opava)Master's thesis 2010 
Dučková MarkétaThe history of the sugar and chocolate industry in Opava during the nationalizace timeMaster's thesis 2007 
Kubová KateřinaHistory of the constructional company Grossmann and Fiala at the town planning period in Ostrava int the first part of twentieth centuryMaster's thesis 2007 
Sikorová BarboraHistory of Vine Breeding in Wine Sub-Region Znojmo (before Year 1945)Master's thesis 2006 
Gromnica JanCrude oil refinery of Ostrava (1888-1948)Bachelor's thesis 2013 
Palata PavelCzech Iron Works Retail Company Šafrata in Moravská Ostrava between 1918 and 1948Bachelor's thesis 2011 
Medveďová SoňaThe history of Firm Bubela and Comp., Factory of Knifes, Vsetín (1901-1948)Bachelor's thesis 2010 
Smetková JanaBrown Coal Mines Batas Trust in Ratíškovice (1927-1948)Bachelor's thesis 2010 
Stařinská Lucie"Lany Action" in Sources of OKD S. A. ArchiveBachelor's thesis 2010 
Laryš MarekA view of the life of the czech population in the Opava region after the nazi occupation in 1938 in the czech regional pressBachelor's thesis 2009 
Ryšavá LenkaHistory of hatter´s Firm Janyška and Comp. in Valašské Meziříčí (1921-1946)Bachelor's thesis 2009 
Bžatek JakubThe History of Peasant Joint-stock brewery in the Zahlinice city in the region of Kromeriz in the years 1895-1925Bachelor's thesis 2008 
Honová JanaFAKTORY FOR SAWING MACHINES CALLED MINERVA IN THE CITY OF OPAVABachelor's thesis 2008 
Lukešová HanaThe history of the ceramics manufactories Ditmar-Urbach from 1878 tu nationalization in ZnojmoBachelor's thesis 2008 
Materna AlešShips Manufacturing of Vitkovice Mines, Steel And Ironworks Corporation for Navy Marine of Austria-Hungary Monarchy (1893 - 1918)Bachelor's thesis 2008 
Vaculík LukášThe history of liqueur production in Opava to confiscationBachelor's thesis 2007 
Alsharif JanaHistory of mining rescue in Ostravsko-karvinském districtBachelor's thesis 2006 
Janulíková LenkaHistory of the Firm Jan Pivečka, leather and shoe factory in Slavičín (before year 1948)Bachelor's thesis 2006 
Šebáková JanaThe Böhm?s builder dynasty business activities in Moravian Ostrava and neighbourhood in the second half of 19th century and beginning of 20th centuryBachelor's thesis 2005 
Šebková DominikaStratification of german and czech gymnázium in Moravská Ostrava in 1897-1918.Bachelor's thesis 2005 


Edice pamětí Paula Kupelwiesera
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Statutární město Ostrava
Statesolved
Economic and social history of chosen Moravian and Silesian localities from the 18th to 20th century II
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
The Historical Process of Modernization (The Example of Austrian Silesia)
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period2/2013 - 12/2017
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Zvyšování vědecké kvality centra excelentního výzkumu na FF OU
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2017
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
Paul Kupelweiser - život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2.poloviny 19. století a počátku 20. století
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period3/2016 - 12/2016
ProviderSponzorské dary
Statefinished
Polonika ve sbírkách českých muzeí - Opava, Brno, Olomouc (Kulturní dědictví / Ochrana kulturního dědictví v zahraničí.)
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period8/2016 - 12/2016
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Ministerstvo zahraničních věcí
Statefinished
Civil society in the process of modernization
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Ochrana a dokumentace polského kulturního dědictví v České republice - oblasti historického Záolší
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2015 - 12/2015
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
Industrialization and its importance for a formation of a modern civil society in Moravian-Silesian region
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Transformace a posílení vědeckých center na FF OU
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period3/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Innovation of master studies at EkF VŠB-TUO including an improvement of key courses
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period10/2011 - 9/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Economical, social and cultural factors of historical process of modernization
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Innovation of key courses of bachelor studies at Ekf VŠB-TU Ostrava including the English version processing
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2010 - 8/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Nová šlechta na Moravě od počátku 18. století do roku 1918
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period8/2012 - 12/2012
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Genesis of the Czech Historiography of the Economic and Social History in Life-work prof. Milan Myška
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Prodigy "Big Business" in Austian Silesia before WW I
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2002 - 12/2005
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
social hub