Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Light-induced protection mechanisms based on low-molecular-weight metabolites and their role in plant cross-tolerance to high temperature and drought
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2021 - 12/2023
ProviderStandardní grantový projekt GA AV
Statesolved
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PdF
Main solverdoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Period7/2021 - 11/2023
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PřF
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Period7/2021 - 11/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová, Ph.D.
Period9/2018 - 9/2023
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program LIFE
Statesolved
SMART Solutions Across Continuum of Care for the Elderly
Main solverdoc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Period6/2020 - 9/2023
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Program ÉTA
Statesolved
Evaluation of quality of life and psychosocial aspects of the disease in patients with heart failure
Main solverMgr. Katka Bobčíková
Period9/2020 - 8/2023
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Katedra českého jazyka a liter. s did., Moravskoslezský kraj
Statesolved
Roma leaders - the drivers of change
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period9/2021 - 8/2023
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
Program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 - Podpora talentovaných studentů 2020
Main solverdoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Mentor Training
Main solverMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Sustainability Management and Green Controlling in the Social Economy.
Main solverMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderDěkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Active Seniors Education without Barriers (ASEB)
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Support of transferable work competencies for the labour market while studying at university
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period9/2021 - 7/2023
ProviderKatedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
Molecular, cellular and clinical approach to healthy ageing
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period9/2018 - 6/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Improving the quality of learning and strengthening students' motivation to learn by deploying a 3D virtual university campus based on virtual and augmented reality technologies in the teaching process
Main solverdoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Period5/2021 - 6/2023
ProviderKatedra matematiky s did., Program ÉTA
Statesolved
Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period1/2022 - 6/2023
ProviderKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
Consortium for industrial research and development of new applications of laser technologies using artificial intelligence methods.
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period10/2020 - 6/2023
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, OP PP (Průmysl a podnikání)
Statesolved
CAPIRAX - potravinový doplněk k prevenci a zpomalení degenerativních mozkových onemocnění
Main solverMUDr. Martin Roubec, Ph.D.
Period8/2021 - 5/2023
ProviderLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Statesolved

123456