Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb
Project IdTAČR_BETA_PdF_2022
Main solverMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Period12/2022 - 12/2024
ProviderProgram BETA
Statesolved
AnotationProjekt výzkumu, vývoje a inovací veřejné zakázky je projektem připravovaným podle pravidel Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (dále jen ?BETA2?) pro zadání v rámci veřejné zakázky. Cílem výzkumného projektu je: A. formulovat doporučení: 1. k optimální formě a způsobu vzniku těchto služeb v krajích s cílem zajistit jejich dostupnost pro 2500 ohrožených dětí ročně; 2. k zajištění jejich financování, tak aby byly trvale udržitelné; 3. k nastavení personálního zajištění jejich provozu z hlediska kapacity a profesní odbornosti týmu. B. Vytvořit minimální parametry těchto služeb v návaznosti na zahraniční praxi. Projekt je řízen resortem MPSV. Navazuje na Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-2022, Národní strategii ochrany práv dětí 2021-2029 a Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.