UO

Radka Bužgová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 320, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:ethics, research, social sciences
Department/ Faculty: Department of Nursing and Midwifery (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1604
E-mail:
Personal website:

Education

1994 grammar school in Česká Třebová
1997 BSc, bachelor’s degree course in Health-social and geriatric care, Medical-Social Faculty, Ostrava University
2001 MSc, master’s degree course in Social work, College of Education, University of Hradec Králové
2009PhD. student ( Field of study: Prevention, correction and therapy, health and social problems of children, adults and seniors), Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia in České Budějovice
2013Rehabilitation psychosocial care for disabled children, adults and seniors
2016doc. (social medicine) LF UPOL Olomouc

Working practice

1997 - 1999 Institute of social care for physically handicapped people in Hrabyně (social therapist)
1999 - 2005 Diakonie ČCE Ostrava, Social service centre for children from crisis family – the head of the centre)
2005 - 2006a lecturer at the Institute of Nursing and Health Care Management, Medico Social Faculty, Ostrava University
2007 - 2008a lecturer at the Department of Nursing and Midwifery, Medico Social Faculty, Ostrava University
2008 - 2010a lecturer at the Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Studies, Ostrava University
since 2010a lecturer at the Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, Ostrava University
since 2012Mobile hospic Ondrášek, Ostrava

Lecturing in

Ethics in nursing / Ethics in public health
Palliative care
Social care - sociology
Nursing research
Social medicine
Health social care

Further education (courses)

2005 - 2006NEDECZ - Matra – periodic teachers’ training
2006The system of further education of research and development workers in the Moravia-Silesian region and its implementation. Courses completed: Project preparation, Information sources, How to write projects in Czech and comprehensively, Projects in the EU and overseas to support science and research, Budget and planning of projects and their subsequent implementation, How to write a project, Financial and economic analysis of the project, Professional English for project solutions.
2006Institute of Postgraduate Medical Education in Prague. Course: Quality of health and social services. Long-term care for the elderly.
2008Institute of Postgraduate Medical Education in Prague. Course: Course in gerontology-sociology.
2009Institute of Postgraduate Medical Education in Prague. Course: Social work with older people in healthcare facilities.
2011Institute of Postgraduate Medical Education in Prague. Course: Recognizing spiritual needs of people in crisis resulting from the illness.
2013professional qualification - counselor for survivors
2013Course: crisis intervention
2016Curse - Trauma, Remedium Praha
2016Expanding course – crisis intervention – Educo, Ostrava
2017Course – Legal issues in the provision of health services – confidentiality, involuntary healing, aggression, IPVZ Praha
2017Course – Focusing, Brno
2018Course – The basics of working with child in crisis in social services, Remedium Praha

Participation in projects and grants

2008IGS OU – Social, health and ethics aspects of elder abuse and neglect in residential setting
2008 - 2010project ADEL – Advocacies for frail and incompetent elderly in Europe: Comparative analysis of national systems and innovative approaches. Head researcher: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, PhD., Institute of Social Medicine and Health Policy, Faculty of Medicine of Palacky University in Olomouc
2012 - 2015IGA MZ ČR - Identification of patient and family needs in palliative care related to quality of life (principal Investigator )
2012 - 2014OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 - Support for tertiary education of students with special educational needs at OU (participation in the project).
2013University Students Grant: Personal well-bing of patients with chronic diseases – astma bronchiale. (coordinator) MUDr. Patrice Popelková, spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.
2013University Students Grant: Influence reminiscence therapy on quality of life of patients in the long-term hospital. (coordinator) Mgr. Jarmila Siverová, spoluřešitel: Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.
2014 - 2015Technology Agency of the Czech Republic, TB02MPSV015 - The level of need of health and social services for mastering the basic necessities of life determined by the level of dependence of people aged 50 and over and its time and financial demands (co-coordinator)
2017 - 2020AZV MZ ČR – A Neuropalliative Rehabilitation Approach to Preserve The Quality of Life in Patients With an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases (principal investigator)

Activities abroad

19. - 26. 5. 2007Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugal). Lecture: Elder abuse and neglect in residential petting in Czech Republic
26. 6. - 28. 6. 2007Nursing Department, Hanzehogeschool Groningen (Netherland). Lecture: Qualitative research of elder abuse and neglect in residential setting.
2009Katholics University of Applied Sciences (Germany). Lecture: Community nursing care in educating master degrese course students
2011University of Stavanger, Department of Health Studies (Norway). Lecture: Developing simulation learning in education of evidence based practice
2011 Cyprus University of Technology, Department of Nursing, Cyprus (Kypr). Lecture: Elder Abuse and Neglect in Nursing Ethics.
2012Adnan Menderes University, Department of nursing and midwifery, Turkey. Lecture: Moral judgment competence of nursing students in the Czech republic
2013Escola Superior de Saúde de Portalegre, Portuguese, Lecturer: Nursing Education in the Czech Republic and Nursing diagnosis in Home Care
2014Miami (USA)- Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases
2016University of Rijeka, Faculty of Health Studies, Croatia, Lecturer: Nursing Education in the Czech Republic, Pediatric Nursing

Membership

Czech Sociological Association
Central European Journal of Nursing and Midwifery (journal) - editor
PROFESE on-line (journal) - member of editorial board
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie (journal) - member of editorial board
Branch Council of Nursing Doctoral Programme at University of Ostrava in Ostrava
Branch Council of Health public Doctoral Programme at Palacky University in Olomouc
Czech Society of Palliative Medicine


Selected publications

Bužgová, R. a Kozáková, R. Informování pacientů s progresivním neurologickým onemocněním o jejich zdravotním stavu a jejich adaptace na nemoc. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc. 2018.
Bužgová, R., Bar, M., Ressner, P., Bártová, P., Kozáková, R., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi. In: Valašsko-Lašské neurologické sympozium. Karolinka. 2017.
Bužgová, R. Možnosti zařazení problematiky dětské paliativní péče do výuky ZP na VŠ. In: III. konference dětské paliativní péče. Olomouc. 2017.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Paliativní péče u vybraných neurologických onemocnění: fakta, úskalí, vize. In: IX. celostátní kofenference paliativní medicíny. Brno. 2017.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L. a Bar, M. Využití neuropaliativního a rehabilitačního přístupu u pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2017.
Bužgová, R. Využití škály CL-FODS pro hodnocení strachu ze smrti u studentů ošetřovatelství. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2017.

All publications

Juríčková, L., Bužgová, R. a Kozáková, R. Identifikace nenaplněných potřeb rodinných příslušníků pečujících o nemocné s progresivním neurologickým onemocněním. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Olomouc. 2018.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Informování pacientů s progresivním neurologickým onemocněním o jejich zdravotním stavu a jejich adaptace na nemoc. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc. 2018.
Bužgová, R., Bar, M., Bártová, P., Kozáková, R., Ressner, P., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. 81, s. 17-23. ISSN 1210-7859.
Bužgová, R., Kozáková, R., Bar, M., Škutová, M., Ressner, P. a Bártová, P. Neuropalliative Care in Patients with Progressive Neurological Desease in Czech Republic: Study Protocol. In: 20th International Conference on Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. Praha. 2018.
Sikorová, L., Bužgová, R., Kozáková, R. a Zeleníková, R. Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů s Huntingtonovou nemocí - hodnoticí nástroje. Psychiatrie. 2018, roč. 22, s. 118-123. ISSN 1211-7579.
Bužgová, R., Kozáková, R., Zeleníková, R. a Sikorová, L. Přehled dotazníků a škál hodnotících pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou. Casopis Lekaru Ceskych. 2018, roč. 157, s. 41-45. ISSN 0008-7335.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Subjektivní vnímání nemoci a kvality života dětí s chronickým onemocněním a vliv na jejich rodiče. LOGOS POLYTECHNIKOS. 2018, roč. 9, s. 115-131. ISSN 1804-3682.
Bužgová, R. a Kozáková, R. The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic. PALLIATIVE MED. 2018, č. 32, s. 162-163. ISSN 0269-2163.
Bužgová, R. a Kozáková, R. The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic. In: 10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care. Bern. 2018.
Urbanová, P. a Bužgová, R. Evaluation of attitudes towards old age among older adults in an institutional facility. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017, č. 8, s. 565-571. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales. AGING & MENTAL HEALTH. 2017, č. 21, s. 1287-1293. ISSN 1360-7863.
Bužgová, R., Bar, M., Ressner, P., Bártová, P., Kozáková, R., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi. In: Valašsko-Lašské neurologické sympozium. Karolinka. 2017.
Bužgová, R. Možnosti zařazení problematiky dětské paliativní péče do výuky ZP na VŠ. In: III. konference dětské paliativní péče. Olomouc. 2017.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Paliativní péče u vybraných neurologických onemocnění: fakta, úskalí, vize. In: IX. celostátní kofenference paliativní medicíny. Brno. 2017.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Predictors of Change in Quality of Life in Patients With End-Stage Disease During Hospitalization. JOURNAL OF PALLIATIVE CARE. 2017, č. 32, s. 69-76. ISSN 0825-8597.
Nemcová, J., Hlinková, E., Farský, I., Žiaková, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E., Zdzieblo, K., Wiraszka, G., Stepien, R., Nowak-Starz, G., Csernus, M. a Balogh, Z. Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries.. Journal of Clinical Nursing. 2017, roč. 26, s. 1245-1256. ISSN 0962-1067.
Janíková, E. a Bužgová, R. Supervize jako jedna z možností prevence a ovlivnění syndromu vyhoření ve zdravotnictví. Československá psychologie. 2017, roč. 61, s. 363-378. ISSN 0009-062X.
Charalambous, A., Adamakidou, T., Cloconi, C., Charalambous, M., Tsitsi, T., Vondráčková, L. a Bužgová, R. The quality of oncology nursing care: A cross sectional survey in three countries in Europe. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING. 2017, roč. 27, s. 45-52. ISSN 1462-3889.
Zeleníková, R., Homzová, P., Homza, M. a Bužgová, R. Validity and Reliability of the Czech Version of the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS). JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING. 2017, č. 32, s. 429-437. ISSN 1089-9472.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L. a Bar, M. Využití neuropaliativního a rehabilitačního přístupu u pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2017.
Bužgová, R. Využití škály CL-FODS pro hodnocení strachu ze smrti u studentů ošetřovatelství. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2017.
Bužgová, R., Špatenková, N., Hajnová Fukasová, E. a Feltl, D. Assessing needs of family members of inpatients with advanced cancer. European Journal of Cancer Care. 2016, roč. 25, s. 592-599. ISSN 0961-5423.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Assessing Patients' Palliative Care Needs in the Final Stages of Illness During Hospitalization. American Journal of Hospice & Palliative Medicine. 2016, roč. 33, s. 184-193. ISSN 1049-9091.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Associations between the quality of life of children with chronic diseases, their parents' quality of life and family coping strategies. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 534-541. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument. Palliative and Supportive Care. 2016, roč. 14, s. 129-137. ISSN 1478-9515.
Bužgová, R. Doprovázení rodičů po úmrtí dítěte. In: Druhá konference dětské paliativní péče. Praha. 2016.
Bužgová, R., Bužga, M., Holéczy, P. a Zonča, P. Evaluation of Quality of Life, Clinical Parameters, and Psychological Distress after Bariatric Surgery: Comparison of the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2016, roč. 11, s. 169-176. ISSN 2168-023X.
Bužgová, R. Poradenství pro pozůstalé. In: Doma je doma až do posledního okamžiku. Karlovy Vary. 2016.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Psychometric evaluation of a Czech version of the Family Inventory of Needs. PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE. 2016, roč. 14, s. 142-150. ISSN 1478-9515.
SIVEROVÁ, J. a Bužgová, R. Reminiscence v péči o seniory s demencí. Ceska a Slovenska Psychiatrie. 2016, roč. 112, s. 88-93. ISSN 1212-0383.
SIVEROVÁ, J., Bužgová, R. a Poláková, R. Vliv reminescenční terapie na depresivitu a kognitivní funkce u seniorů v dlouhodobé péči. Geriatrie a gerontologie. 2016, roč. 5, s. 15-18.
Kozáková, R. a Bužgová, R. Výskyt formy, a psychické souvislosti mobbingu u všeobecných sester v České republice. In: X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava. 2016.
Maralíková, K. a Bužgová, R. Využití dotazníku KDQOL-SFTM pro hodnocení kvality života dialyzovaných seniorů. Aktuaility v nefrologii. 2016, roč. 22, č. 2016, s. 131-136. ISSN 1210-955X.
Kawková, Š. a Bužgová, R. Aktivizace seniorů s demencí v pobytovém zařízení sociálních služeb a její vliv na kvalitu života. Rehabilitácia. 2015, roč. 52, s. 249-256. ISSN 0375-0922.
Bužgová, R., Jarošová, D. a Hajnová Fukasová, E. Assessing anxiety and depression with respect to the quality of life in cancer inpatients receiving palliative care. European Journal of Oncology Nursing. 2015, roč. 19, s. 667-672. ISSN 1462-3889.
Bužgová, R., Kozáková, R. a Sikorová, L. Assessment of Quality of Life of Family Members of Inpatients with End-Stage Disease. J PALLIAT CARE. 2015, roč. 31, s. 250-257. ISSN 0825-8597.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Association Between Quality of Life, Demographic Characteristics, Physical Symptoms, and Unmet Needs in Inpatients Receiving End-of-Life Care. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2015, roč. 17, s. 325-332. ISSN 1522-2179.
PAVELKOVÁ, H. a Bužgová, R. Burnout among healthcare workers in hospice care. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 218-223. ISSN 2336-3517.
Hajnová Fukasová, E., Bužgová, R. a Feltl, D. Hodnocení duchovních potřeb pacientů v paliativní péči. Klinická onkologie. 2015, roč. 28, s. 13-19. ISSN 0862-495X.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium: Neurologie pro praxi 2015-11-06 Soláň, Karolinka. Solen, 2015. s. 24-24. ISBN 978-80-7471-125-1.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci. In: valašsko-lašské neurologické sympozium. Soláň, Karolinka: Solen. 2015.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Kvalitativní analýza potřeb hospitalizovaných pacientů v konečném stádiu nemic v souvislosti s kvalitou života. In: XIV. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku.. Olomouc. 2015.
Bužgová, R. a Kubeczka Páleníková, A. Lived experience of parents of children with life-limiting and life-threatening disease. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 209-217. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: potřeby, hodnocení, kvalita života. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 168 s. ISBN 978-80-247-5402-4.
Bužgová, R. Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči. In: Euthanazie a dilema v závěrečných fázích života. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita a Ústav státu a práva Akademie věd České republiky. 2015.
Bužga, M., Jirák, Z. a Bužgová, R. State of physical health and fitness of paramedics in Czech Republic. Wulfenia. 2015, roč. 22, s. 205-212. ISSN 1561-882X.
Bužgová, R. Věkové a genderové rozdíly v hodnocení preference a saturace potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Výroční konference MČSS. Praha. 2015.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R., Jarošová, D. a STOLIČKA, M. Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči. In: profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Bužgová, R. a Stolička, M. Využití škály QUALID k hodnocení kvaliy života u pacientů v pozdní fázi demence v České republice. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 317-322. ISSN 1210-7859.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. In: International Symposium on supportive care in cancer. Miami, Florida. 2014.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. Supportive care in cancer. 2014, roč. 22, č. supplement, s. 186-186. ISSN 1433-7339.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment. EUR J CANCER CARE. 2014, roč. 23, s. 685-694. ISSN 0961-5423.
Jarošová, D., Bužgová, R. a Zeleníková, R. Central European Journal of Nursing and Midwifery (Ošetřovatelství a porodní asistence). In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvo. 10. medzinárodná vedecká konferencia. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2014.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014, roč. 5, s. 2-8. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Hajnová, E., Feltl, D. a STOLIČKA, M. Faktory ovlivňující úzkost a depresi u pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, roč. 110, s. 243-249. ISSN 1212-0383.
Bužgová, R., Bužga, M. a Holéczy, P. Health-related quality of life in morbid obesity: the impact of laparoscopic sleeve gastrectomy. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE. 2014, roč. 9, s. 374-381. ISSN 1895-1058.
KABAROVÁ, I. a Bužgová, R. Hodnocení kvality života, adaptace a sociálního copingu seniorů s chronickou bolestí. Bolest. 2014, č. 17, s. 16-21. ISSN 1212-0634.
STOLIČKA, M. a Bužgová, R. Hodnocení kvality života u pacientů s demencí. Geriatrie a gerontologie. 2014, roč. 4, s. 153-158. ISSN 1805-4684.
Bužgová, R. Hodnocení kvality života, úzkosti a deprese u terminálních pacientů v LDN. In: VI. česko - slovenská konference paliativní medicíny. Brno: Česká společnost paliativní medicíny. 2014.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Zborník abstaktov. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. s. 24-26. ISBN 978-80-89544-69-1.
Bužgová, R. a Špatenková, N. Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči na onkologickém oddělení v souvislosti s kvalitou života: pilotní studi. In: O posledních věcech člověka. 1. vyd. Praha: Galen, 2014. s. 93-108. ISBN 978-80-7492-138-4.
Kozáková, R., Bužgová, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. Plzeň. 2014.
SIVEROVÁ, J. a Bužgová, R. Influence reminiscence therapy on quality of life of patients in the long-term hospital. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014, roč. 5, s. 21-28. ISSN 1804-2740.
ZÁLEŠÁKOVÁ, J. a Bužgová, R. Kvalita života u pacientů s onkologickým onemocněním. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
Bužgová, R. Porovnání kvality života seniorů v konečném stádiu chronické a onkologické nemoci při hospitalizaci. In: XVIII. gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO CZ, s.r.o.. 2014.
Bužgová, R. Porovnání kvality života seniorů v konečném stádiu chronické a onkologické nemoci při hospitalizaci. In: Sborník kongresu XVIII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, CZ, s.r.o, 2014. DTO, CZ, s.r.o, 2014. s. 21-24. ISBN 978-80-02-02560-3.
Bužgová, R. a SIKOROVÁ, L. Potřeby v souvislosti se zdravotnickými pracovníky v paliativní péči. In: Kvalita a její perspektivy. Pardubice. 2014.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Filová, A. Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Disease. Supportive Care in Cancer. 2014, roč. 1, č. supplement, s. 159-160. ISSN 1433-7339.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Filová, A. Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases. In: MASCC/ISOO International Supportive Care in Cancer. Miami. 2014.
BALÍKOVÁ, M. a Bužgová, R. Quality of women´s life with nausea and vomiting during pregnancy. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014, roč. 5, s. 29-35. ISSN 1804-2740.
SIVEROVÁ, J. a Bužgová, R. Využití reminiscenční terapie v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocných. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. s. 279-286. ISBN 978-80-89544-68-4.
SIVEROVÁ, J. a Bužgová, R. Využití reminiscenční terapie v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocných. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
Ivanová, K., Juríčková, L., Kliment, P., Smékalová, L., Lužný, J., Špatenková, N., Bellová, J., Bužgová, R. a Vančura, P. Advocacy for frail and incompetent erderly. 1. vyd. Saarbricken: Lamgert Academic Publishing, 2013. 120 s. ISBN 978-3-8484-8634-2.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Family environment of hospitalized children. Atentción Primaria. 2013, roč. 45, s. 115-115. ISSN 0212-6567.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Family environment of hospitalized children. In: 1. world cogress of children and youth health behaviors. Viseu. 2013.
Bužgová, R., Hajnová, E. a Feltl, D. Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení: pilotní studie. Klinická onkologie. 2013, roč. 2013, č. 26, s. 404-408. ISSN 0862-495X.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Bužgová, R., Macháčková, G. a Pražáková, V. Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. Kontakt. 2013, roč. 15, s. 29-37. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. Hodnocení psychosociálních potřeb pacientů v paliativní péči. 2013.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Hodnocení spirituálních potřeb u pacientů s onkologickým onemocněním: pilotní studie. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, č. 4, s. 708-714. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 7, s. 310-314. ISSN 1802-4475.
Bužgová, R. a Zeleníková, R. Komunikace s pozůstalými v nemocnici. In: Kariérový postup žen ve zdravotnictví. Malenovice: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
POPELKOVÁ, P., Bužgová, R. a Gurková, E. Korelace úrovně kontroly astmatu s kvalitou života astmatiků. In: XXII. Moravskoslezské dny pneumologie - sborník abstrakt. s. 25-25. ISBN 978-80-904971-3-9.
POPELKOVÁ, P., Bužgová, R. a Gurková, E. Korelace úrovně kontroly astmatu s kvalitou života astmatiků. In: XXII: Moravskoslezské dny pneumologie. Brno. 2013.
Vyskotová, J., Mrázková, E., Sachová, P., Richterová, K., Baarová, Š., Bužgová, R. a Hajduková, Z. Kvalita života pacientů se závratí. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 25-31. ISSN 0032-6291.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Moral judgment competence of nursing students in the Czech Republic. NURS EDUC TODAY. 2013, roč. 33, s. 1201-1206. ISSN 0260-6917.
Janíková, E., Zeleníková, R., Bužgová, R. a Jarošová, D. Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice. In: IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech 2013-04-24 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. s. 47-51. ISBN 978-80-7464-264-7.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Kozáková, R. Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 628-633. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. OStrava: Ostravská univerzita. 2013.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. Praktický lékař. 2013, roč. 93, s. 105-109. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R. a Šmotková, Š. Porovnání kvality života pacientů na dialýze a po transplantaci ledviny. Časopis lékařů českých. 2013, roč. 152, s. 233-239. ISSN 0008-7335.
Sopuchová, V. a Bužgová, R. Problematika sociální nerovnosti v porodní asistenci. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 528-536. ISSN 1804-2740.
KASPARKOVÁ, P. a Bužgová, R. Prožívání těhotenství po perinatální ztrátě. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 643-656. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. Sociologie. 2013.
Bužgová, R., Sikorová, L., Hajnová, E. a Feltl, D. The evaluation of quality of life of patients with oncological disease. In: 5th International SAVEZ Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries 2013-05-09 Košice, Slovensko. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Bužgová, R. The evaluation of quality of life of patients with oncological disease. In: 5th International SAVEZ Conference. Košice, Slovensko: SAVEZ. 2013.
Bužgová, R., Zeleníková, R. a Kozáková, R. The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment. European Geriatric Medicine. 2013, s. 36-37. ISSN 1878-7649.
Bužgová, R., Zeleníková, R. a Kozáková, R. The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment. In: 9th Congress of the EUGMS Improving outcomes in geriatric medicine. Venice Lido. 2013.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. The impact of symptoms on the quality of life of oncology patients who have completed a course of curative treatment: a pilot study. In: 9th Congress of the EUGMS: Improving outcomes in geriatric medicine. Benátky. 2013.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncological patients. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice. 2013.
Bužgová, R. The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients. In: 5th International SAVEZ Conference. Košice, Slovensko: SAVEZ. 2013.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients. In: 5th International SAVEZ Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries 2013-05-09 Košice, Slovensko. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Bužgová, R. a Kanioková, J. Vliv hormonální substituční terapie na kvalitu života žen v postmenopauze. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 420-426. ISSN 1210-7832.
Bužgová, R., Hajnová, E. a Feltl, D. Výskyt úzkosti a deprese u pacientů v paliativní péči při hospitalizaci na onkologickém oddělení: pilotní studie. Psychiatrie. 2013, roč. 17, s. 117-121. ISSN 1211-7579.
Sikorová, L. a Bužgová, R. VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH NÁSTROJŮ POSUZUJÍCÍCH KOMPLIKACE V DUTINĚ ÚSTNÍ DĚTÍ LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 634-641. ISSN 1804-2740.
POPELKOVÁ, P., Gurková, E. a Bužgová, R. Využití specifického nástroje měření kvality života pacientů s bronchiálním astmatem. Ošetřovatelstvo. 2013, roč. 3, s. 56-61. ISSN 1338-6263.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Zkušenosti s použitím měřících nástrojů pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči. In: V. česko-slovenská konference paliativní medicíny. Brno: Česká společnost paliativní medicíny. 2013.
Bužgová, R. a Macháčková, G. Hodnocení potřeb terminálně nemocných v domácí péči: pilotní studie. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 111-116. ISSN 0032-6739.
Mrázková, E., Baarová, Š., Sachová, P., Richterová, K., Vyskotová, J. a Bužgová, R. Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem. In: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Hajnová, E., Bužgová, R. a Holazová, J. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči. In: Radiační onkologie 2012. s. 100-103. ISBN 978-80-260-1314-3.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči. In: Radiační onkologie 2012. s. 100-103. ISBN 978-80-260-1314-3.
Hajnová, E., Bužgová, R. a Holazová, J. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči.. In: 8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Hradec Králové. 2012.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti. In: 2. Sninský deň ošetrovateľstva. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistienek, 2012. Slovenská komora sestier a pôrodných asistienek, 2012. s. 50-52. ISBN 97-80-89542-16-1.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti. In: 2. Sninský deń ošetrovatelstva. Snina. 2012.
Bužgová, R., Kozáková, R. a Zeleníková, R. Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 19-22. ISBN 978-80-7368-967-4.
Bužgová, R. Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Dunková, O. a Bužgová, R. Kvalita života pacientů s bronchogenním karcinomem plic před a po chemoterapii. Kontakt. 2012, roč. 14, s. 14-20. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R., Zeleníková, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Kvalita života pacientů s extraezofageálním refluxem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012, roč. 61, s. 184-188. ISSN 1210-7867.
Vyskotová, J., Baarová, Š., Mrázková, E., Bužgová, R., Sachová, P. a Richterová, K. Kvalita života se závratí. In: XIX. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny. 2012.
Stará, S. a Bužgová, R. Měření kvality života u seniorů s demencí. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 460-464. ISSN 0032-6739.
STOLIČKA, M. a Bužgová, R. Mezinárodní výzkum problematiky paliativní péče u pacientů s demencí. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 346-351. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Moral Judgment Competence of Nursing Students In the Czech Republic. In: International Nursing Ethics Conference. Izmír. 2012.
Bužgová, R. Paliativní a hospicová péče. 2012.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Porovnání etických kompetencí studentů fyzioterapie a jiných nelékařských oborů. Rehabilitácia. 2012, roč. 49, s. 176-183. ISSN 0375-0922.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Spirituální potřeby. In: XVI. Gerontologické dny Ostrava. DTO Ostrava. 2012.
SIVEROVÁ, J. a Bužgová, R. Subjektivní vnímání kvality života seniorů s tuberkulózou. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 353-361. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Sikorová, L. The significant Need of Patients In Palliative Care: Respecting Patient Autonomy. In: International Nursing Ethics Conference. Izmír. 2012.
Bužgová, R. a Zeleníková, R. Vytvoření měřícího nástroje pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života: Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči (PNAP). Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 404-414. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Havelková, K. Zjišťování potřeb terminálně nemocných v hospicové péči. Časopis lékařů českých. 2012, roč. 151, s. 190-195. ISSN 0008-7335.
Bužgová, R. a Jarošová, D. Diplomový seminář. 2011.
Bužgová, R. Etika v ošetřovatelství. In: Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 69-87. ISBN 978-80-247-3558-0.
STOLIČKA, M. a Bužgová, R. Farmakoterapie v paliativní léčbě u seniorů s demencí. In: XV. Gerontologické dny. Ostrava. 2011.
Stolička, M. a Bužgová, R. Farmakoterapie v paliativní léčbě u seniorů s demencí. In: Sborník kongresu s mezinárodní účastí. Ostrava: DTO CZ, s.r.o, 2011. DTO CZ, s.r.o, 2011. s. 21-22. ISBN 978-80-02-02339-5.
Bužgová, R., Bužga, M. a Holéczy, P. Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku. Endoskopie. 2011, roč. 20, s. 121-124. ISSN 1211-1074.
Bužgová, R. Hodnocení psychosociálních potřeb terminálně nemocných. Kontakt. 2011, roč. 13, s. 265-274. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. Chování zdravotnických pracovníků k seniorům. In: XV. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava. 2011.
Bužgová, R. Chování zdravotnických pracovníků k seniorům. In: Sborník kongresu s mezinárodní účastí. Ostrava: DTO CZ, s.r.o, 2011. DTO CZ, s.r.o, 2011. s. 55-57. ISBN 978-80-02-02339-5.
Kršíková, T. a Bužgová, R. Kvalita života pacientů s demencí z pohledu rodinných příslušníků. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 248-256. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Klechová, H. Měření postojů seniorů ke stáří. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 396-401. ISSN 0032-6739.
Ivanová, K., Bužgová, R., Olecká, I. a Jarošová, D. Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domovech pro seniory. Profese online. 2011, roč. 4, s. 1-5. ISSN 1803-4330.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 288 s. ISBN 978-80-247-3557-3.
Plevová, I., Bužgová, R., Sikorová, L., Vrublová, Y. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3558-0.
Bužgová, R. Paliativní péče v geriatrii. 2011.
Zálešáková, J. a Bužgová, R. Psychická zátěž sester pečujících o onkologicky nemocné. Pracovní lékařství. 2011, roč. 63, s. 113-118. ISSN 0032-6291.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Violation of ethical principles in institutional care for older people. NURS ETHICS. 2011, roč. 18, s. 64-78. ISSN 0969-7330.
Bužgová, R. Výzkum v ošetřovatelství. In: Ošetřovatelství I. 1. vyd. s. 214-233. ISBN 978-80-247-3557-3.
Bužgová, R. a Zeleníková, R. Vzdělávání seniorů na LF Ostravské univerzity. In: Aktuální otázky univerzitního seniorského vzdělávání. Opava: AU3V ČR a Slezská univerzita v Opavě. 2011.
Bužgová, R. a Janíková, E. Zajištění péče o seniory bez domova, kazuistika pacienta chirurgického oddělení FNO. In: Spolupráce a s ní související právní normy při zajištění následné péče o soby v nepříznivých životních situacích. Bílovec: Bílovecká nemocnice. 2011.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Důkazy podporující spolehlivost ukazatelů deficitu tělesných tekutin u dětí. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 10-16. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči. Sociální práce/sociální práca. 2010, roč. 10, s. 91-95. ISSN 1213-6204.
Siverová, J. a Bužgová, R. Měření kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u pacientů s tuberkulózou. Ošetřovatelsví a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 66-73. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Endelová, P. Měření kvality života rodinných pečovatelů. Praktický lékař. 2010, roč. 90, s. 597-601. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R. Měření úzkosti a strachu ze smrti u studentek ošetřovatelství. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 264-271. ISSN 1212-4117.
Kasparková, P. a Bužgová, R. Podpora rodičů při perinatálním úmrtí plodu. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 387-398. ISSN 1212-4117.
Ivanová, K., Špatenková, N. a Bužgová, R. Rizikoví senioři - sociální fenomén demografického stárnutí populace: Ochrana zájmu křehkých a nekompetentních seniorů. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica. 2010, s. 67-78. ISSN 1803-0246.
Ivanová, K., Bužgová, R. a Kurfurst, P. Sociological Perspectives of Health and Illness: Dignified Old Age for Vulnerable Seniors in Institutional Care in the Czech Republic. 1. vyd. Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2010. 318 s. ISBN 1-4438-2548-4.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 43-47. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů. In: VIII. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Bužgová, R. Vybrané metody kvalitativního výzkumu v ošetřovatelství. In: Theory, research and education in nursing in slovak-norwegian context. Martin. 2010.
Bořková, M. a Bužgová, R. Vybrané problémy pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Časopis ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 124-131. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Zeleníková, R. Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU. In: Sborník kongresu s mezinárodní účastí XIV. gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO CZ, s.r.o., 2010. DTO CZ, s.r.o., 2010. s. 62-63. ISBN 978-80-02-02259-6.
Zeleníková, R. a Bužgová, R. Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU. In: XIV. gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO CZ, s.r.o. 2010.
Bužgová, R., Ivanová, K. a A Kol., ADEL - Advocacies for frail and incompetent elderly in Europe: Comparative analysis of national systems and innovative approaches.. 2009.
Ivanová, K. a Bužgová, R. Dignified old age for vulnerable seniors. In: Health and society. Nicosia: University of Nicosia. 2009.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Elder abuse and mistreatment in residential settings. NURS ETHICS. 2009, roč. 16, s. 110-126. ISSN 0969-7330.
Bužgová, R. Etika v oblasti zdravotní a sociální péče.. In: Konference ZSP na téma "Kvalita poskytování zdravotní a sociální péče, násilí na seniorech.. Bílovec. 2009.
Bužgová, R. Katholic University of Applied Sciences. 2009.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Problematika agresivního chování klientů domovů pro seniory.. Prevence úrazů, otrav a násilí.. 2009, roč. 5, č. 2, s. 149-157. ISSN 1801-0261.
Bužgová, R. Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v institucionální péči. 2009.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Syndrom vyhoření u zaměstananců domovů pro seniory v moravskoslezském kraji (2. část). Geriatria. 2009, roč. 15, s. 17-19.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation. Acta Medica Martiniana. 2009, roč. 9, s. 33-40. ISSN 1335-8421.
Páleníčková, J. a Bužgová, R. Zkušenosti rodičů a sester s dlouhodobou hospitalizací dítěte s doprovodem rodiče. Profese online. 2009, roč. 2, s. 211-222. ISSN 1803-4330.
Bužgová, R. Zkušenosti s měřením etických kompetencí u studentů ošetřovatelství.. In: Sborník z 1. konference k aplikované etice s mezinárodní účastí Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi.. Brno: NCONZO, 2009. NCONZO, 2009. s. 10-15. ISBN 978-80-7013-506-8.
Bužgová, R. Zkušenosti s měřením etických kompetencí u studentů ošetřovatelství.. In: 1. konference k aplikované etice s mezinárodní účastí - Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi.. Zlín. 2009.
Bužgová, R. Zkušenosti s měřením kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u vybraných skupin pacientů. Kontakt. 2009, roč. 11, s. 246-251. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Důkazy podporující nefarmakologické intervence pro prevenci toulání u pacientů s demencí. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 1. vyd. Ostrava: Ostavská univerzita, 2008. s. 10-14. ISBN 978-80-7368-499-0.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Etické aspekty výzkumu týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v institucionální péči. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2008, roč. 3, s. 8-11. ISSN 1336-9326.
Bužgová, R. Etika ve zdravotnictví. 2008.
Bužgová, R. Measuring quality of life in patients after lower limb amputation. In: 5 th regional central european ISPO conference. Portorož: Slovenian society for prosthetics and orthotics. 2008.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract. Rehabilitacia. 2008, roč. 7, s. 157-158. ISSN 1580-9315.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and Evidence Based Practice II. 2008.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Porušování lidských práv v rezidenčních zařízeních pro seniory. Kontakt. 2008, roč. 10, s. 28-33. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. Spokojenost seniorů s institucionální péčí v Moravskoslezském kraji. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 70-70. ISBN 978-80-7394-100-0.
Bužgová, R. Spokojenost seniorů s institucionální péčí v Moravskoslezském kraji. Kontakt. 2008, roč. 10, s. 257-263. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Syndrom vyhoření u zaměstnanců domovů pro seniory v Moravskoslezském kraji. Geriatria. 2008, roč. 14, s. 165-168. ISSN 1335-1850.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Využití nefarmakologických metod pro prevenci agresivity u seniorů v institucionální péči. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2008, roč. 4, s. 167-174. ISSN 1801-0261.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Životní styl v NANDA doménách. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 48-54. ISBN 978-80-7368-499-0.
Bužgová, R. ACE hvězdicový model transformace vědeckých poznatků v Evidence Based Practice a jeho využití v ošetřovatelství. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrava, Zdravotně sociální fakulta, 2007. s. 19-23. ISBN 978-80-7368-230-9.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation. Journal of health sciences management and public health. 2007, roč. 8, s. 187-195. ISSN 1512-0651.
Bužgová, R. Instituto polotécnico de Portalegre, Health/nursing college. 2007.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Kvalitativní výzkum vnímání důstojného stáří a důstojné péče klientů a zaměstnanců domovů pro seniory v Ostravě. In: VI. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. Prešov. 2007.
Bužgová, R. Nursing department, Hanzehogeschool Groningen. 2007.
Bužgová, R. a Jarošová, D. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech - Nursing Diagnosis and Evidence Based Practice. 2007.
Bužgová, R. Podpora autonomie a samostatnosti seniorů při hospitalizaci. Geriatria. 2007, roč. 8, s. 29-33. ISSN 1335-1850.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v rezidenčních zařízeních. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2007, roč. 3, s. 176-182. ISSN 1801-0261.
Bužgová, R. Respektování autonomie při dlouhodobé péči o seniory. Kontakt. 2007, roč. 9, s. 65-69. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči. In: Ošetrovateĺstvo teória, výskum a vzdelávanie. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2007. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2007. s. 71-79. ISBN 978-80-88866-43-5.
Bužgová, R. Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči. In: 7.medzinárodná vedecká konferencia - teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Martin. 2007.
Bužgová, R. Důstojnost a zachování autonomie ve stáří. In: Senior living - trendy v seniorském bydlení a změny životního stylu seniorů. Luhačovice: Ledax, 2006. Ledax, 2006. s. 12-16. ISBN 978-80-239-9067-6.
Bužgová, R. Etické aspekty dlouhodobé ošetřovatelské péče o seniry. In: Nové trendy v ošetřovatelství V.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. Jihočeská univerzita, 2006. s. 47-51. ISBN 80-7040-884-7.
Bužgová, R. Respektování lidské důstojnosti při zdravotní a sociální péči o seniory.. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2006, roč. 1, s. 10-13. ISSN 1336-9326.
Bužgová, R. Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Medzinárodní vědecká konferencie.. Bratislava. 2006.
Bužgová, R. Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty.. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Zborník z 2. medzinárodnej vědeckej konferencie.. Bratislava: Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických studií, 2006. Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických studií, 2006. s. 34-38. ISBN 80-969611-0-1.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
RTMLFRegenerativní a transplantační medicína
2ETIKEtika ve zdravotnictví
ADALFAdaptační kurz
ADAVPAdaptační kurz
ENETNursing Ethics
EPHCPalliative and Hospice Care
ETIKAEtika ve zdravotnictví
ETIKOEtika ve zdravotnictví
ETIKSEtika ve zdravotnictví
ETIPHEtika
GGIKGerontagogické intervence
GGIPGerontagogické intervence
GPPKPaliativní péče v geriatrii
GPPPPaliativní péče v geriatrii
KRIKKrizové intervence v ošetřovatelství
KRIKKKrizové intervence v komunitní péči
KRIKSKrizová intervence
KRIPKrizové intervence v ošetřovatelství
KRIPPKrizové intervence v komunitní péči
MKLDKMetodologie kvalitat. výzkumu v ošetřov.
MKLDPMetodologie kvalitat. výzkumu v ošetřov.
MPZ1PMetodika prezentování 1
NZPALPaliativní a hospicová péče
NZSOLSociální lékařství
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
O2KRIKrizová intervence
O4ETVEtika v ošetřovatelství
O4SOCSociologie
PADKPaliativní péče u dětí
PADPPaliativní péče u dětí
PHPKSPaliativní a hospicová péče
PHPLFPaliativní a hospicová péče
PHPVSPaliativní a hospicová péče
PPKK1Primární a komunitní péče u dětí 1
PPKP1Primární a komunitní péče u dětí 1
PPVDKPrezentování a publikace výsledků
PPVDPPrezentování a publikace výsledků
PSPPKSociální pediatrie
PSPPPSociální pediatrie
SAODKSociologické aspekty ošetřovatelství
SAODPSociologické aspekty ošetřovatelství
SBPKSSeminář k bakalářské práci
SBPVPSeminář k bakalářské práci
SCIDPSociálně interakční dovednosti
SCILFSociálně interakční dovednosti
SCPVPZdravotně sociální péče
SLELFLékařská etika
SOLLFSociální lékařství
SPPZKPříprava projektů ve zdravotnictví
SPPZPPříprava projektů ve zdravotnictví
SZG1KOšetřovatelská péče v geriatrii
SZG1POšetřovatelská péče v geriatrii
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZP1KOšetřovatelská péče v pediatrii
SZP1POšetřovatelská péče v pediatrii
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
VYOKSVýzkum v ošetřovatelství
VYOVPVýzkum v ošetřovatelství
XETBTZáklady psychologie a etika ve zdrav
ZSPKZdravotně sociální péče v geriatrii
ZSPPZdravotně sociální péče v geriatrii
0IAKXAdaptační kurz
0IAPUAkademické psaní a prezentace výsledků
0IAP5Akademické psaní a prezentace výsledků
0IATUAktuální témata ošetřovatelství
0IAT5Aktuální témata ošetřovatelství
0IBPDObhajoba bakalářské práce
0IBPKObhajoba bakalářské práce
0IBPPObhajoba bakalářské práce
0IDPKObhajoba magisterské práce
0IDPPObhajoba magisterské práce
0IETOEtika v ošetřovatelství
0IETPEtika v porodní asistenci
0IETZEtika ve zdravotnictví
0IET8Etika v ošetřovatelství
0IFETEtika ve zdravotnictví
0IGTKOšetřovatelská péče v geriatrii
0IGTPOšetřovatelská péče v geriatrii
0IHVDSZZK Humanitní vědy
0IIDQKrizová intervence
0IIDYKrizová intervence
0IKLUMetodologie kvalitat. výzkumu v ošetřov.
0IKL5Metodologie kvalitat. výzkumu v ošetřov.
0IOBHSeminář k bakalářské práci
0IPPDPaliativní péče u dětí a dorostu
0IPPGPaliativní péče v geriatrii
0IPPXPaliativní péče
0IPP7Paliativní péče v geriatrii
0IPP8Paliativní péče u dětí a dorostu
0IPP9Paliativní péče
0ISBWSeminář k bakalářské práci
0ISCXSociálně interakční dovednosti
0ITOKSZZK Teorie ošetřovatelství
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství
0ITPPSZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
0IVYWVýzkum v ošetřovatelství
0IVYXVýzkum v ošetřovatelství
0IZSDZdravotně sociální práce
0IZSGZdravotně sociální péče v geriatrii
0IZS7Zdravotně sociální péče v geriatrii
0IZS8Zdravotně sociální práce
0PETIEtika
1ZEVZEtika ve zdravotnictví
2NKETEtika ve zdravotnictví
2NKRIKrizové intervence v ošetřovatelství
8KPAHPaliativní a hospicová péče
8PPAHPaliativní a hospicová péče
2TIKPEtika ve zdravotnictví
2TIKSEtika ve zdravotnictví


AuthorTitleType of thesisYear
Siverová JarmilaInfluence of reminiscence therapy on quality of life of seniors hospitalized in healtht care institutionDoctoral thesis 2016 
Hajnová Fukasová ErikaIdentification needs of patiens and depeans in paliative care in connection with the duality of life.Doctoral thesis 2015 
Stolička MilanPalliative care in patients with dementiaDoctoral thesis 2014 
Andrejkovičová KatarínaEvaluation of the quality of life in elderly on haemodialysis and after transplantationMaster's thesis 2018 
Andrýsková KateřinaIntroduction of palliative care into homes for the elderlyMaster's thesis 2018 
Fryšarová NatálieIssues of Palliative Care for Children with Neurodevelopmental and Neurometabolic DiseaseMaster's thesis 2018 
Jiříková VladislavaAssessing the quality of life of seniors with spinal and spinal cord injuriesMaster's thesis 2018 
Krupičková KamilaThe Issue of a Child with the Leukemia DiseaseMaster's thesis 2018 
Molitorová BarboraThe subjective reliving the disease in older people with chronic renal failureMaster's thesis 2018 
Strížová ĽubomíraQuality of Life of Children with stomaMaster's thesis 2018 
Šebestová ŠárkaQuality of life assessment elderly with colorectal cancerMaster's thesis 2018 
Čížková NinaHealth and social care for patients on mechanical ventilationMaster's thesis 2017 
Gottwaldová NikolaQuality od life of elderly with stomach cancerMaster's thesis 2017 
Hájková MilenaSupport caring for the elderly in late stages of dementiaMaster's thesis 2017 
Horehleďová MarieSubjective experience of disease in patients after spinal cord injuryMaster's thesis 2017 
Kraľovanská LuciaQuality of life of children with diabetes mellitus type 1 and their parentsMaster's thesis 2017 
Maralíková KláraQuality of life for dialysis patientsMaster's thesis 2017 
Mudrychová VeronikaValues of the life of drug addict adolescentsMaster's thesis 2017 
Vaňová AnnaThe experiences of parents of children with life limiting diseasesMaster's thesis 2017 
Vujtíková LucieBiopsychosocial issue of children with burns by the view of parentsMaster's thesis 2017 
Bezecná LucieSubjective needs perception in cases of geriatric patients in palliative careMaster's thesis 2016 
Kaňová GabrielaQuality of Life of Seniors with Chronic Atrial FibrillationMaster's thesis 2016 
Malíková KláraSubjective Experiencing of a Disease by Children with Selective Gastroenterological IlnessesMaster's thesis 2016 
Ondračková RenataThe subjective perception of the quality of life of seniors with Alzheimer's diseaseMaster's thesis 2016 
Pinkavová VěraThe quality of life of seniors in homes for the elderlyMaster's thesis 2016 
Poštulková VeronikaThe issue of a child Dandy-Walker syndromeMaster's thesis 2016 
Szkanderová KateřinaQuality of life of patients after kidney transplantationMaster's thesis 2016 
Šafářová KateřinaSenior´s pain during activities of daily livingMaster's thesis 2016 
Urbanová PavlínaAttitudes to Aging of older People at an institutional FacilityMaster's thesis 2016 
Vatalová ZuzanaHolistic approach to nursing care in the hospiceMaster's thesis 2016 
Vondráčková LucieThe subjective perception quality of the nursing care for cancer patientsMaster's thesis 2016 
Vymětalová EvaQuality of life of elderly with leg ulcersMaster's thesis 2016 
Zapletalová MichaelaElderly attitudes to death, dying and palliative careMaster's thesis 2016 
Zarembová JanaValue orientation and quality of life of seniorsMaster's thesis 2016 
Hanskutová EliškaPalliative care for patients in outpatient primary care practitionersMaster's thesis 2015 
Krejčí PetraThe quality of life assessment of women in climacterium before and after application of alternative treatmentsMaster's thesis 2015 
Matusíková LadislavaBurden assessment and assessment of needs of family carersMaster's thesis 2015 
Nečková AdélaThe opinion of students of selected medical fields to seniorsMaster's thesis 2015 
Pavelková HelenaBurn-out among healthcare workers caring for patients in hospicesMaster's thesis 2015 
Soukupová AlenaThe evaluation of spiritual needs of the elderly in an institutional careMaster's thesis 2015 
Strašáková HanaAssistance to family with mentaly ill seniorsMaster's thesis 2015 
Weisová JiřinaThe subjective experience of women after abortionMaster's thesis 2015 
Bojdová MarieQuality of Life of Children with CeliacMaster's thesis 2014 
Gajdušková MartinaAssessment of quality of life for patients with dementiaMaster's thesis 2014 
Hampejsová PetraThe depressive symptoms and quality of life in high-risk pregnanciesMaster's thesis 2014 
Horáková AlenaQuality of life in patients with late stage dementiaMaster's thesis 2014 
Jelínková MartaSubjective perception of health in adolescentsMaster's thesis 2014 
Kawková ŠárkaEvaluating the quality of life of the seniors with dementia in life care centerMaster's thesis 2014 
Kubeczka Páleníková AndreaIssues of Palliative Care for ChildrenMaster's thesis 2014 
Lhoťan JosefThe quality of life of children with the epilepsy diseaseMaster's thesis 2014 
Mazur MartinThe cooperation of family members with health care professionals in the care of the elderly in the Czech Republic and FinlandMaster's thesis 2014 
Pařenicová MagdalenaEvaluation of necessities and qualities of patients life in the last stage of chronic diseaseMaster's thesis 2014 
Rojiková KatarínaThe evaluation of seniors´psychosocial needs in palliative careMaster's thesis 2014 
Řičánková LucieEvaluation of the Quality of Life in the patients with diabetic footMaster's thesis 2014 
Šanderová MichaelaQuality of life of children with hematologic malignanciesMaster's thesis 2014 
Tomicová IngridUse of nonpharmacological methods in the care of seniors in long-stay hospitalMaster's thesis 2014 
Tomsová VlastaQuality of life of older people in residential social servicesMaster's thesis 2014 
Balíková MarieQuality of women´s life with nausea and vomiting during pregnancyMaster's thesis 2013 
Cieslarová AnnaSpiritual needs of seniors in institutional careMaster's thesis 2013 
Dunková OlgaQuality of life of seniors with lung cancerMaster's thesis 2013 
Ďuriníková KristínaSubjective perception of elderly healthMaster's thesis 2013 
Kabarová IvanaEffect of chronic pain on quality of life for elderly peopleMaster's thesis 2013 
Kasparková PavlaExperiencing pregnancy after perinatal lossMaster's thesis 2013 
Kovaříková IvanaProviding palliative care for older people in social servicesMaster's thesis 2013 
Krucinová PetraQuality of life parents of a child with autismMaster's thesis 2013 
Rogozná ZdenkaQuality of life of child with encephalomMaster's thesis 2013 
Růžková DominikaQuality of Life of Children with AllergiesMaster's thesis 2013 
Slívová EvaEvaluation functionality families of hospitalized childrenMaster's thesis 2013 
Telaříková JarmilaThe issues of the seniors who take care of their adult mentally disabled children.Master's thesis 2013 
Dobešková JanaSupport for parents caring about terminally ill childMaster's thesis 2012 
Kanioková JanaThe quality of life of women in menopauseMaster's thesis 2012 
Kolářová TerezaThe role of midwives in the care of pregnant women dependent on heroinMaster's thesis 2012 
Ondrášková KateřinaPhysical activity of children and adolescentsMaster's thesis 2012 
Rejchrtová AlenaThe role of a midwife in community care for women with a hearing disorderMaster's thesis 2012 
Řádová VeronikaThe human dignity in a long - term care institution from patients´s point of viewMaster's thesis 2012 
Sáčková KateřinaProblem of hospitalization of childern with accompanimentMaster's thesis 2012 
Siverová JarmilaSubjective perception quality of life in seniors with tuberculosisMaster's thesis 2012 
Sopuchová VeronikaSocial inequality issues in midwiferyMaster's thesis 2012 
Stará SilvieMeasurement of quality of life for seniors with dementiaMaster's thesis 2012 
Střelková ŠárkaQuality of life of children and adolescents with diabetes mellitusMaster's thesis 2012 
Zigmundová TamaraThe issue of ageism in old ageMaster's thesis 2012 
Bocková SoňaCaregiver education of senior careMaster's thesis 2011 
Havelková KateřinaIdentification of needs of pacients in hospic careMaster's thesis 2011 
Klechová HelenaThe effect of attitudes towards the lifestyle of elderly peopleMaster's thesis 2011 
Kotulová SimonaThe Needs of a Woman during Induced Abortion in the 2nd TrimesterMaster's thesis 2011 
Kršíková TaťánaQuality of life of older people with dementia from the perspective of family membersMaster's thesis 2011 
Krupová ŽanetaThe quality of the life of children suffer from celiac disease.Master's thesis 2011 
Macháčková GabrielaIdentifying the needs of terminally ill and their family caretakers in home careMaster's thesis 2011 
Šmotková ŠtěpánkaQuality of life of patients with renal failureMaster's thesis 2011 
Zálešáková JanaPsychological stress of nurses taking care of cancer patientsMaster's thesis 2011 
Bialková PetraFamily carer quality of lifeMaster's thesis 2010 
Kovačičová SilvieThe needs of parents hospitalized childrenMaster's thesis 2010 
Svěchová VeronikaStress from the adolescents point of viewBachelor's thesis  
Benešová DenisaNeeds of the patients in palliative careBachelor's thesis 2018 
Dorušková KateřinaThe Quality of Life of Crohn's Disease PatientsBachelor's thesis 2018 
Fojtíková PavlaQuality of life of patients with Asperger´s syndromeBachelor's thesis 2018 
Knapcová IvanaThe needs of a patient with a oncological disease with focus on palliative careBachelor's thesis 2018 
Niebrojová EvaNeeds of the patient with Alzheimer's diseaseBachelor's thesis 2018 
Pánková BeátaRespect to human dignity of patients in coma in intensive careBachelor's thesis 2018 
Pěkná LindaThe quality of life of patients with diabetes mellitus, type 1.Bachelor's thesis 2018 
Solařová MarieAwareness of High School and College students about the risks of abortionBachelor's thesis 2018 
Tichá RenataThe Quality of Life of Breast Cancer PatientsBachelor's thesis 2018 
Tvrdá IvanaSubjective perception of treatment in patients with multiple myelomaBachelor's thesis 2018 
Zarembová JanaQuality of life patient with secondary complications after total knee endoprosthesisBachelor's thesis 2018 
Zlá MarkétaNeeds of patient with Crohn´s diseaseBachelor's thesis 2018 
Žemlová LudmilaSeniors´ satisfaction with the communication of nursing staffBachelor's thesis 2018 
Bartusková PavlínaCare in homes for elderly people in their final stage of lifeBachelor's thesis 2017 
Dintrová MarkétaNeeds of the patient with schizophreniaBachelor's thesis 2017 
Dufková SvatavaNeeds of patient with myasthenia gravisBachelor's thesis 2017 
Hyková MichaelaLife of quality in patient with multiple sclerosisBachelor's thesis 2017 
Pientoková BeataLife quality of patient with Alzheimer diseaseBachelor's thesis 2017 
Čeganová BarboraSubjective experience disease in a patient with cystic fibrosisBachelor's thesis 2016 
Fryšarová NatáliePalliative care of patient with pancreatic cancerBachelor's thesis 2016 
Kohutová MichaelaDying from perspective of general nurses working in the intensive careBachelor's thesis 2016 
Krupičková KamilaNeeds of patient with malignant prostate tumorBachelor's thesis 2016 
Kubánková NikolaEthical aspects in nursing care of elderly peopleBachelor's thesis 2016 
Olszarová BeátaSupporting parents at a birth of a child with a congenital developmental disorderBachelor's thesis 2016 
Straňáková VeronikaThe public awareness of palliative careBachelor's thesis 2016 
Týnová TerezaPregnancy of women with oncologic diseaseBachelor's thesis 2016 
Vítková MarkétaNeeds of patient in hospice careBachelor's thesis 2016 
Wislová JulieEthical issues of dying and deathBachelor's thesis 2016 
Maňurová MarcelaThe impact of home cared, terminally illness patient on his close relativesBachelor's thesis 2015 
Mikulíková ZuzanaNeeds of patient with chronic kidney diseaseBachelor's thesis 2015 
Slaninová PavlínaThe needs of the patient with paraplegiaBachelor's thesis 2015 
Ševčíková LucieGeneral nurses approach to patients at terminal stage of ilnnessBachelor's thesis 2015 
Dabrowská JitkaThe burn-out syndrome of workers in Medical Rescue Service Moravia-Silesian RegionBachelor's thesis 2014 
Gottwaldová NikolaQuality of life of patients with colorectal cancerBachelor's thesis 2014 
Harašímová HanaQuality of life of patient with Multiple sclerosisBachelor's thesis 2014 
Janošová MilušeAn Assessment of Patients Needs with End-stage Chronic Illness during HospitalizationBachelor's thesis 2014 
Mecová RomanaThe needs of the patient with oncological illness of breastBachelor's thesis 2014 
Mitášová JanaSpecifics of care of a client with autism in terminal stage of the diseaseBachelor's thesis 2014 
Němečková IvetaQuality of life of the patients in final stage of chronic disease during the hospitalization assesmentBachelor's thesis 2014 
Raszková MichaelaThe quality of life of patients treated with radiotherapy for advanced tumors in the head and neck regionBachelor's thesis 2014 
Sikorová RenátaNeeds of the patient after surgery of malignant brain tumorBachelor's thesis 2014 
Štosová LudmilaHospice care for patient with end - cancer therapyBachelor's thesis 2014 
Tesaříková KláraSatisfaction of Parents of Hospitalized Children with the Provided CareBachelor's thesis 2014 
Tóthová LenkaIdentification of the needs of patients with extragonadal retroperitoneal germ cell tumorBachelor's thesis 2014 
Žáčková AnnaThe issue of pain in oncology patients in hospice careBachelor's thesis 2014 
Adamčíková KláraQuality of life of women with breast cancerBachelor's thesis 2013 
Baarová ŠárkaQuality of life of patients with dizzinessBachelor's thesis 2013 
Barchanská LuciePatients Needs on Artificial Pulmonary VentilationBachelor's thesis 2013 
Bednářová AlenaQuality of life in patients after strokeBachelor's thesis 2013 
Hanskutová EliškaProblems of patients with alcohol dependence syndromeBachelor's thesis 2013 
Heczková BarbaraThe quality of life of women after breast ablationBachelor's thesis 2013 
Horáčková LenkaQuality of life of patients with epilepsyBachelor's thesis 2013 
Janošová KarlaQuality of live for young girls and women with Turners syndromeBachelor's thesis 2013 
Jeřábková HanaProblems of a dignified death in a hospitalBachelor's thesis 2013 
Jurečková AnnaQuality of life in patients with lymph edemaBachelor's thesis 2013 
Kaňová GabrielaThe Quality of Live in Pacients with Pernament Pacemaker ImplantsBachelor's thesis 2013 
Klementová MonikaMeasuring a quality of life of seniors in institutional careBachelor's thesis 2013 


A NEUROPALLIATIVE REHABILITATION APPROACH TO PRESERVE THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH AN ADVANCED STAGE OF SELECTED NEUROLOGICAL DISEASES
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Period4/2017 - 12/2020
ProviderÚstav ošetřov. a porodní asistence, GP Min. zdravotnictví
Statesolved
Identification of patient and family needs in palliative care related to quality of life
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Period4/2012 - 12/2015
ProviderIGA MZd
Statefinished
Personal Well-Being of patients with chronic diseases - astma bronchiale
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Ifluence reminiscence therapy on quality of life patiens in the long.term hospital
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Period3/2008 - 12/2008
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Period3/2007 - 12/2007
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
social hub