The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO

Pavel Drozd

Pavel Drozd

Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Room, floor, building: R 204, Building R
L 240, Building L
Position:Vice-Rector
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Environmental Center
University Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 1013
+420 553 46 2311
+420 775 160 971
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
6ZASTIntroduction to statistic for biologists
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BIODAModerní analýza biologických dat
BIOSTBiostatistika
DETERDeterminační praktikum - bezobratlí
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKLS2Ekologie 2
EKOL2Ekologie 2
EKO2SEkologie 2
EVOBIEvoluční biologie
EVOSBEvoluční biologie
EVOSSEvoluční biologie
OBENTObecná entomologie
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PRENTPraktická entomologie
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QBIODBiodiverzita
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QEDBVExperimentální design biologic. výzkumu
QEERIEnvironmentální a ekologická rizika
QEKO2Ekologie 2
QMABDModerní analýza biologických dat
QMBJEModelování biologických jevů
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QMVK4Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 4
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QOODPOdevzdání a obhajoba disertační práce
QSZZDStátní doktorská zkouška
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
RSTATAnalýza biologických dat v programu R
TECV3Terénní cvičení z biologie 3
WABDRModern biostatistics in R
WDEPBPractical course of arthropods identific
WEPEKEvolutionary and population ecology
WZAENFundamentals of entomology
XBIOSBiostatistika
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
XZPPOZáklady vědecké práce v biologii
YEVBIEvoluční biologie
Y2EKOEkologie 2
ZEVBIZáklady evoluční biologie
ZINGRZáklady informační gramotnosti
ZPPOCZáklady vědecké práce v biologii
6BIOSBiostatistika
6FER2Methods of Field Environmental Research
6PRENPraktická entomologie
6ZEBIZáklady evoluční biologie
7ABDRAnalýza biologických dat v programu R
7BAPRBakalářská práce
7BIOSBiostatistika
7DEPBDeterminační praktikum - bezobratlí
7DIPRDiplomová práce
7EPEKEvoluční a populační ekologie
7PABDPokročilá analýza biologických dat
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7PRENPraktická entomologie
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7TEC3Terénní cvičení z biologie 3
7UVBIÚvod do studia biologie
7ZAENZáklady entomologie
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
7ZEBIZáklady evoluční biologie
8BIODBiodiverzita
8CVEKCvičení z ekologie v terénu
8EDBVExperimentální design bio. výzkumu
8EKOHEkologie a ochrana hmyzu
8PABDPokročilá analýza biologických dat
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
SDZPKStátní doktorská zkouška
SDZPPStátní doktorská zkouška
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
XZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
2ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
XZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
7ZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy
DRSTAStat. zprac. a interpret. dat v kinant.
9DSTAStat. zprac. a interpret. dat v kinantr.
SCIMTScientometrie, publikační strategie


No record found. Database Maintenance.Doctoral students grant for University of Ostrava
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period2/2020 - 6/2023
ProviderRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Strengthening the university's scientific capacities II.
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period7/2020 - 8/2022
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Centrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Katedra chemie, Katedra interních oborů, Katedra romanistiky, Katedra sociální práce, Katedra studií lidského pohybu, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Knowledge and Technology Transfer Centre of University of Ostrava
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period9/2017 - 6/2021
ProviderRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2018 - 6/2021
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Strengthening the university's scientific capacities
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2021
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Katedra interních oborů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Katedra studií lidského pohybu, Oddělení pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
Symbiotic microbiota of insect herbivores: key to understanding of host specificity?
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished
Podpora přípravy projektů do Operačních programů a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu avzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
International Research and Mobility Support Office in moravian-Silesian Region
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period5/2014 - 12/2017
ProviderEUPRO
Statefinished
Why are there more species of insect herbivores and parasitoids in tropical than temperate forests?
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2016
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Podpora vytváření podmínek pro zvyšování kvality a výkonů v oblasti VaV
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Rozvoj aktivit OU v oblasti komercionalizace a transferu znalostí, vytváření podmínek pro tyto aktivity
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Vytvoření studijních materiálů k předmětům zaměřených na sběr a vyhodnocení ekologických dat
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Dotační titul 3 -druhová diverzita a hostitelská specializace parazitoidů modelových skupin hmyzu
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2014 - 8/2015
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Life Science Researcher Centre, 3. rok
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Zoologické dny Ostrava 2014
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2014 - 6/2014
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Hybrid zones and the dynamics of evolution of asexuality among European loaches (Cobitis)
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Elektronické materiály pro výuku biostatistiky a kvantitativní biologie
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Host specificity and species diversity of bryophagous insect communities - key factors analysis
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Druhové bohatství a hostitelská specializace herbivorního hmyzu: srovnání tropických a temperátních společenstev
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2000 - 12/2002
ProviderJuniorský grantový projekt GA AV
Statefinished
Hostitelská specializace a diverzita sajícího hmyzu v nížinném deštném lese: výsledek ekologických faktorů nebo evoluční historie?
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/1999 - 12/2001
Provider
Statefinished
rss
social hub