Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Hostitelská specializace a diverzita sajícího hmyzu v nížinném deštném lese: výsledek ekologických faktorů nebo evoluční historie?
Project IdGA206/99/1112
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/1999 - 12/2001
Provider
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt zkoumá společenstva sajícího hmyzu na stromech čeledí Moraceae, Euphorbiaceae a Rubiaceae v ekosystému nížinného deštného lesa v oblasti Madangu (Papua Nová Guinea). Tato studie doplňuje dokončovanou studii provedenou na patnácti lokálně hojných druzích rodu Ficus, a užívá ověřený 'sampling protocol' užitý v předchozí studii. Využíváme lokálních parataxonomů, kteří sbírají hmyz na určených druzích stromů. Sebraná individua jsou dále podrobena potravnímu testu (ověření, že na uvedeném strome skutečně sála). Výsledky jsou využity k odhadům potravní specificity jednotlivých druhů a také k odhadům bohatosti sající fauny na jednotlivých druzích stromů. Plán odběrů vzorků obsahuje řadu opakování, jak v prostoru (okolí čtyř 'vesnicv oblasti Madangu) i v čase (pokrytí diurnální i lokální dynamiky).