Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vytvoření studijních materiálů k předmětům zaměřených na sběr a vyhodnocení ekologických dat
Project IdIRP201544
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvořit soubor studijních materiálů k nově zavedeným předmětům zaměřených na sběr a vyhodnocení ekologických dat. Jedná se o předměty "Praktická entomologie" (KBE/PRENT) a ?Základy GIS pro biology? (KBE/GISBI), které jsou primárně určeny pro studenty programu Biologie (B1501, N1501, P1501). Pro předmět Praktická entomologie (KBE/PRENT) budou vytvořeny multimediální výukové materiály, které budou kombinovat videozáznam s textem, fotografiemi a zvukovým záznamem. Předmět bude vyučován v průběhu letního semestru formou čtyřdenní terénní exkurze doplněné dvěma semináři. V instruktážních videích natočených během terénní exkurze budou názorně předvedeny různé metody sběru hmyzu (smýkání, sklepávání, zemní pasti, prosevy atd.). Dále budou představeny vybrané způsoby odhadů populačních parametrů hmyzu, např. metoda zpětných odchytů. Část výukového materiálu bude také věnována základům designu výzkumu v kvantitativní ekologii hmyzu. Do natáčení budou zapojeni i účastníci kurzu. Tyto materiály budou využitelné také ve výuce předmětů: Obecná entomologie (KBE/OBENT), Ekologie 2 (KBE/EKOL2), Příprava bakalářské práce (KBE/PBAKP) a Bezobratlí ČR (KBE/BEZCR). Materiály pro předmět Základy GIS pro biology (KBE/GISBI) budou zahrnovat úvod do problematiky, postup instalace potřebného softwaru a zejména podrobné návody k řešení modelových situací v prostředí GIS. Tyto návody budou k dispozici v podobě grafického znázornění jednotlivých kroků řešení s doplňujícím textem. Druhou část materiálů budou tvořit balíky cvičebních dat. Veškeré materiály budou vytvořeny tak, aby sloužily jednak k řešení úkolů ve cvičeních i k samostatné práci či samostatnému procvičování analýz. Samotný kurz bude probíhat pomocí volně dostupného, multi-platformního, open source softwaru Quantum GIS (QGIS). Studenti se naučí používat základní nástroje a funkce QGIS a budou seznámeni s dalšími možnostmi, které tento software nabízí (využití pluginů, použití algoritmů GRASS, R). Získané znalost