Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Strengthening the university's scientific capacities
Project IdCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008472
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2021
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Katedra interních oborů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Katedra studií lidského pohybu, Oddělení pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationHlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj vědeckých pracovišťOstravské univerzity posílením lidských zdrojů. Projektem bude podpořeno 9 příjezdů post-doků zezahraničí na vybraná vědecká pracoviště OU. Očekávaným přínosem projektu je přenos zahraničníchzkušeností a dovedností spojených s jejich předchozími zkušenostmi v zahraničí. Mobility budouprobíhat v délce od 6 měsíců do 24 měsíců.