Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

International Research and Mobility Support Office in moravian-Silesian Region
Project IdLE14009
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period5/2014 - 12/2017
ProviderEUPRO
Statefinished
AnotationGlobálním cílem projektu je zvýšit zapojení výzkumných organizací v Moravskoslezském kraji do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a vytvořit podmínky pro profesní mobilitu zahraničních a českých vědecko-výzkumných pracovníků (dále jen ?VaV pracovníci?). Dosažení tohoto cíle bude zajištěno dvěma výstupy projektu.Prvním výstupem budou Kanceláře EURAXESS pro podporu mobilit, jejichž pracovníci budou poskytovat podporu VaV pracovníkům přicházejícím do Moravskoslezského kraje ze zahraničí, ale i českým VaV pracovníkům při mobilitě do zahraničí a případné následné reintegraci zpět do českého akademického a výzkumného prostředí.Druhým z výstupů projektu bude aktivní podpora akademických a dalších výzkumných pracovníků při přípravě a realizaci projektů mezinárodní spolupráce v nadcházejícím rámcovém programu Horizon 2020 a dalších bilaterálních programech mezinárodního výzkumu a vývoje, zvyšování informovanosti o možnostech mezinárodní spolupráce, bilaterálních aktivitách mezinárodní spolupráce a další aktivity pro zvyšování účasti českých výzkumných pracovišť v projektech mezinárodní spolupráce. <img src="http://www.msk.cz/web/_images/logo.png" alt="http://www.msk.cz/web/_images/logo.png" class="transparent">