Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Strengthening the university's scientific capacities II.
Project IdCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017856
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period7/2020 - 8/2022
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Centrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Katedra chemie, Katedra interních oborů, Katedra romanistiky, Katedra sociální práce, Katedra studií lidského pohybu, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationHlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj vědeckých pracovišť Ostravské univerzity posílením lidských zdrojů. Projektem bude podpořeno 8 příjezdů post-doků ze zahraničí na vybraná vědecká pracoviště OU. Očekávaným přínosem projektu je přenos zahraničních zkušeností a dovedností spojených s jejich předchozími zkušenostmi v zahraničí. Mobility budou probíhat v délce 12 měsíců.