Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Doctoral students grant for University of Ostrava
Project IdCZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016939
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period2/2020 - 6/2023
ProviderRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationÚčelem projektu DOC4U je nastavení a implementace systému nové grantové soutěže na OU, která naváže na stávající studentskou grantovou soutěž a nabídne další možnosti postgraduálním studentům jako řešitelům projektů. Paralelně budou probíhat vzdělávací akce zaměřené na zvýšení průřezových dovedností studentů, které budou začleněny do systému podpůrného vzdělávání Ph.D. studentů OU. Zároveň bude podpořeno i navýšení odborných kompetencí pracovníků zajišťujících chod grantové soutěže.